Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Alternatieve strategieën voor de bestrijding van muskusratten : haalbaarheidsstudie en voorbereiding veldexperimenten [Boek]
  Vliet, F. van \ Lengkeek, W. \ 2007
  Muskusratten en beverratten worden in Nederland bestreden voor de veiligheid van onze waterkeringen en ter voorkoming van economische en ecologische schade. In de huidige situatie met bestrijding zijn tot nu toe onveilige situaties en belangrijke sch ...
  help
  Herstel hydrologisch systeem bovenlopen Brabantse beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Poelman, A. \ Willems, F. \ Bakel, P.J.T. van \ Spier, J. \ 2008
  Waterschap De Dommel wil voor het stroomgebied van de Aa of Goorloop en het Dalemstroompje een samenhangende inrichtingsvisie opstellen. De visie moet beeldend en in heldere taal weergeven hoe het waterschap haar doelstellingen in dit beekdal wil rea ...
  help
  Biomanipulatie veenplas Terra Nova : ontwikkeling van de vegetatie in 2007 [Boek]
  Haterd, R.J.W. van de \ Wielakker, D. \ 2008
  In het najaar van 2003 is gestart met een grootschalige OBN biomanipulatie-experiment in Terra Nova. In de periode tot en met de zomer van 2004 is een groot deel van de Brasem en Blankvoorn in de gehele plas weggevangen. Hoewel de waterplanten in de ...
  help
  KRW-toetsingskader ecologie voor ruimtelijke ingrepen in de praktijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bak, A. \ Liefveld, W. \ 2011
  Volgens het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (Bkmw 2009) moeten nieuwe ruimtelijke ingrepen in KRW-waterlichamen voortaan getoetst worden aan de ecologische KRW-doelen. Dit is een nieuw onderdeel van de vergunningverleningsprocedure in het ...
  help
  Invasieve waterplanten in Nederland : veldgids [Boek]
  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit \ 2010
  Invasieve waterplanten zijn uitheemse planten die geïmporteerd worden of hier gekweekt zijn voor gebruik in vijver of aquarium, maar -bedoeld of onbedoeld- in de Nederlandse natuur terechtkomen. In opdracht van de Plantenziektenkundige Dienst (PD) is ...
  help
  Chinese wolhandkrab : een literatuurstudie naar ecologie en effecten [Boek]
  Soes, D.M. \ 2007
  De studie geeft een overzicht van de beschikbare literatuur en relevante monitoringsgegevens. De nadruk in deze studie ligt op de beschrijving van effecten van de Chinese wolhandkrab op inheemse soorten en soortgroepen. In het verlengde hiervan wordt ...
  help
  Richtlijn projectmonitoring : inrichtingsprojecten Rijkswateren [Boek]
  Bak, A. \ Liefveld, W.M. \ Splunder, I. van \ 2013
  De Richtlijn Projectmonitoring richt zich op de monitoring van BPRW-maatregelen voor KRW/Natura 2000. Voor deze Richtlijn is een selectie gemaakt van een tiental maatregelen die veelvuldig genomen gaan worden en waarover de komende periode de meeste ...
  help
  Visstandbeheer in het Friese boezemmeer de Leijen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Claassen, T.H.L. \ Spier, J. \ 2007
  De visstand in de Leijen wordt gedomineerd door brasem; de biomassa per hectare was groter dan in de andere boezemmeren. Als onderdeel van eutrofiëringbestrijding in de Leijen is in opdracht van Wetterskip Fryslân de visstand onderzocht. De monitorin ...
  help
  Glasaal tellen : de nieuwe glasaaldetector in bedrijf \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Bergsma, J. \ 2013
  De intrek van glasaal vormt een belangrijke indicatie voor het wel en wee van de palingstand. Bureau Waardenburg ontwikkelde een unieke techniek voor het tellen van zout naar zoet trekkende glasalen. Tot nu toe vond glasaalmonitoring met kruisnetten ...
  help
  A risk analysis of exotic trout in the Netherlands [Boek]
  Soes, D.M. \ Broeckx, P.-B. \ 2010
  De salmoniden zijn, zowel voor de consumptie als voor de hengelsport, erg gewild. Nadat de inheemse soorten sterk achteruitgingen is men in Europa gaan experimenteren met Noord-Amerikaanse soorten. Verschillende van deze soorten hebben habitateisen d ...
  help
  A risk analysis of bigheaded carp (Hypophthalmichthys sp.) in the Netherlands [Boek]
  Soes, D.M. \ 2011
  Two species of bigheaded carp (silver carp and bighead carp) are known to be invasive species of special concern. To gain insight into the occurrence of the alien bigheaded carp species in the Netherlands, the possibility of them becoming invasive, t ...
  help
  A risk analysis of sunfishes (Centrarchidae) and pygmy sunfishes (Elassomatidae) in the Netherlands [Boek]
  Soes, D.M. \ 2010
  The family Centrarchidae includes about 34 species, which all have their native range in North America. In the Netherlands the most ill famous member is Lepomis gibbosus. This in the Netherlands invasive species is the only member of the family with ...
  help
  A risk analysis of the Chinese mitten crab in The Netherlands [Boek]
  Bouma, S. \ Soes, D.M. \ 2010
  The Chinese mitten crab is an exotic crustacean already present in high numbers for many years. To get more of an insight into the occurrence of the Chinese mitten crab in The Netherlands, any possible ecological, economical and social impacts, and t ...
  help
  Jonge aal telt : glasaaldetector als succesvolle methode voor landinwaarts gelegen locaties \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kroon, J.-W. \ Bergsma, J. \ Apon, L. \ Prudon, B. \ 2016
  ‘Dankzij kierbesluit na 40 jaar 1e glasaal #Kinderdijk #Alblasserwaard aangetroffen #Paling weet weg weer te vinden!’ Dit bericht werd op 19 april 2016 door waterschap Rivierenland gepubliceerd op Twitter en werd overgenomen door diverse media.
  help
  KRW-onderzoek optimaliseren peilbeheer c.q. verbreden/verdiepen waterlichaam Witte Brug [Boek]
  Klaarenbeek, R.J. \ Haterd, R.J.W. van de \ Hoefsloot, G. \ 2014
  De maatregelen “optimalisering peilbeheer” en “verdiepen/verbreden” zijn beide maatregelen die in principe bij kunnen dragen aan het verbeteren van de (ecologisch) waterkwaliteit van het waterlichaam "Afwatering Witte Brug" en het realiseren van de K ...
  help
  Het belang van nieuwe uiterwaardwateren als kraamkamer voor riviervissen \ De levende natuur [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Kranenbarg, J. \ Spikmans, F. \ Verberk, W.C.E.P. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2014
  Door grootschalige normalisering van de Nederlandse rivieren en verslechtering van de waterkwaliteit bereikte de visfauna een dieptepunt halverwege de vorige eeuw. Vanaf de jaren '80 is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd en vanaf de jaren '90 z ...
  help
  Wat momentopnamen van fytoplankton ons kunnen vertellen over de geschiedenis van de kust \ H2O online [Artikel]
  Wagner-Cremer, F. \ Steur, F. \ Wezel, R. van \ Verweij, G. \ Kouwets, F. \ 2018
  In samenwerking met Koeman en Bijkerk, Rijkswaterstaat en de Universiteit Utrecht zijn alle gegevens uit het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands’ (MWTL) samengevoegd in een groot databestand. Deze database biedt nu een gebruike ...
  help
  Watermozaiek 28 jan 2010 P06 [Video]
  STOWAvideo \ 2012
  Presentatie onder de titel 'Exoten en klimaatverandering' door Gerard van der Velde, Rob Leuven, Monique van Kempen, Jan Roelofs en Menno Soes over het effect van klimaatverandering op exoten, op dag 2 van het symposium Klimaatverandering & aquatisch ...
  help
  Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substracten in Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde : resultaten t/m ... [Serie]
  Bureau Waardenburg \ [199X]-
  In opdracht van Rijksinstituut voor Kust en Zee is door Bureau Waardenburg een inventarisatie uitgevoerd van de levensgemeenschappen in Grevelingenmeer (twee locaties), Oosterschelde (vijf locaties), Veerse Meer (twee locaties) en Westerschelde (twee ...
  help
  Calamiteiten op de Maas : ecologische gevolgen van incidentele lozingen en extreem lage afvoer in 2007 [Boek]
  Liefveld, W.M. \ Haye, M.A.A. de la \ 2010
  De aanleiding van dit rapport was de vissterfte die in 2007 in de Maas optrad als gevolg van een chemische lozing bij Luik. Hierbij was de vraag van Rijkswaterstaat: in hoeverre vormen de incidenten die nog regelmatig optreden in de Grensmaas een bed ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.