Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Ripening of clayey dredged sediments during temporary upland disposal : a bioremediation technique \ Journal of soils and sediments : protection, risk assessment and remediation [Artikel]
  Vermeulen, J. \ Grotenhuis, J.T.C. \ Joziasse, J. \ Rulkens, W.H. \ 2003
  For good management of temporary disposal sites, knowledge is needed on the processes controlling the behaviour of the sediments during disposal. Therefore a review of the literature was made to get an integrated overview about processes that take pl ...
  help
  Temporal variation of trace metal geochemistry in floodplain lake sediment subject to dynamic hydrological conditions \ Environmental pollution [Artikel]
  Griethuysen, C. van \ Luitwieler, M. \ Joziasse, J. \ 2005
  Climate change and land use may significantly influence metal cycling in dynamic river systems. We studied temporal variation of sediment characteristics in a floodplain lake, including concentrations of dissolved organic carbon, acid volatile sulfid ...
  help
  Membrane-aerated biofilm reactor for the removal of 1,2-dichloroethane by Pseudomonas sp. strain DCA1 \ Applied microbiology and biotechnology [Artikel]
  Hage, J.C. \ Houten, R.T. van \ Tramper, J. \ Hartmans, S. \ 2004
  A membrane-aerated biofilm reactor (MBR) with a biofilm of Pseudomonas sp. strain DCA1 was studied for the removal of 1,2-dichloroethane (DCA) from water. A hydrophobic membrane was used to create a barrier between the liquid and the gas phase. Inocu ...
  help
  Design of a solvent extraction process for PAH - contaminated sediments : the WAU-acetone process \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Rulkens, W.H. \ Bruning, H. \ Hasselt, H.J. van \ 1998
  help
  Assessing structural and functional plankton responses to carbendazim toxicity \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
  Slijkerman, D.M.E. \ Baird, D.J. \ Conrad, A. \ 2004
  A model ecosystem experiment was conducted to investigate the ability of an in situ Daphnia magna feeding bioassay to assess impairment of ecosystem function. Animals were deployed in model ecosystems dosed with different concentrations of the fungic ...
  help
  Copper toxicity in relation to surface water-dissolved organic matter: biological effects to Daphnia magna \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
  Kramer, K.J.M. \ Jak, R.G. \ Hattum, B. van \ 2004
  Water quality standards for copper are usually stated in total element concentrations. It is known, however, that a major part of the copper can be bound in complexes that are biologically not available. Natural organic matter, such as humic and fulv ...
  help
  Beoordeling risico's voor vee door het verspreiden van baggerspecie bij riooloverstorten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dokkum, H. van \ Plette, S. \ Folkertsma, F. \ Meijers, G. \ 2000
  In het kader van het Landelijk Actieprogramma Waterkwaliteit en Diergezondheid is door het RIZA onderzoek gedaan naar de veterinaire risico's van op de kant gezette baggerspecie uit de nabijheid van riooloverstorten. De onderzochte veterinaire parame ...
  help
  Risico van verspreiding van pathogene organismen via bagger bij riooloverstorten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meijer, G. \ Dokkum, H. van \ Wagenaar, J. \ 2000
  Pathogene micro-organismen bepalen voor een belangrijk deel de risico's voor weidevee van op de kant gezette baggerspecie uit de nabijheid van riooloverstorten. Een overzocht van de in dit verband relevante pathogenen (virussen, bacteriën, parasieten ...
  help
  Sterke opmars van membraanbioreactoren : TNO/STOWA-congres trekt veel belangstelling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2001
  Vanuit de communale waterzuivering bestaat er steeds meer interesse voor de membraan bioreactor technologie doordat verontreinigingen werkelijk afgebroken worden en de effluentkwaliteit uitstekend is
  help
  Lagere emissies van zink uit bouwmaterialen: de feiten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Korenromp, R. \ Bleeker, A. \ 2001
  Onderzoek naar de diffuse emissies van zink naar water uit bouwmaterialen. Het beleid tot vermindering van de zwaveldioxide-uitstoot blijkt effect te sorteren. De lagere afspoeling wordt ook bevestigd door de verminderde zinklast van de Nederlandse r ...
  help
  Membrane bioreactors hit the big time - ten years of research in The Netherlands [themanummer: MBR] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Houten, R. van \ Evenblij, H. \ Keijmel, M. \ 2001
  Beschrijving van het onderzoek dat bij Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen wordt uitgevoerd op het gebied van membraanbioreactoren (MBR), met name wat betreft de aspecten die van belang zijn voor een stabiele lange-termijn bedrijfsvo ...
  help
  De atmosfeer; belangrijke bron van verontreiniging van het oppervlaktewater? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Duyzer, J. \ 2003
  Schadelijke stoffen kunnen zich door de lucht over grote gebieden verspreiden. TNO voerde de afgelopen jaren een uitgebreid onderzoek uit naar het voorkomen van schadelijke stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, PCB's en PAK, in de lucht en de neerslag ...
  help
  Bodembelasting van metalen in infiltratievoorzieningen is gering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Oosterhuis, M. \ Foekema, E. \ 2003
  De bodemvervuiling als gevolg van regenwaterinfiltratie is gering. Tot deze conclusie komt TNO na een studie naar de emissie van bouwmetalen door afkoppelen en infiltreren van regenwater. De studie was gericht op de verspreiding van bouwmetalen door ...
  help
  Is saneren wel altijd nodig? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jonker, M. \ Koelmans, A. \ Sinke, A. \ Brils, J. \ 2004
  Recent onderzoek heeft aangetoond dat zowel roet- en kooldeeltjes als verweerde olieresiduen giftige organische verontreinigingen,zoals PAK, extreem sterk kunnen binden. Deze materialen zijn wijd verspreid in waterbodems en kunnen ervoor zorgen dat d ...
  help
  Driehoeksmosselen als wapen tegen blauwalgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Weber, A. \ Smit, M. \ Blankendaal, M. \ 2004
  Sinds 1994 is sprake van grote eutrofiëringsproblemen in het Volkerak-Zoommeer. Deze problemen uiten zich met name in de zomer en het najaar in de vorm van dikke drijflagen van blauwalgen. De waterbeheerder van het Volkerak-Zoommeer (Rijkswaterstaat ...
  help
  Belasting van het oppervlaktewater door atmosferische depositie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Het complete rapport "Belasting van het oppervlaktewater door atmosferische depositie"
  Bleeker, A. \ Duyzer, J. \ Horst, K. van der \ Teunissen, R. \ 2004
  Atmosferische depositie is een belangrijke bron van verontreiniging. TNO onderzocht samen met RIZA hoe deze depositie ten behoeve van regionale waterkwaliteitsbeheerders kan worden geschat. De ontwikkelde methode is voor het eerst toegepast in het ka ...
  help
  Bestrijding van industrieel lichtslib kwestie van afwisseling [thema proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Borger, A. \ 2004
  Het probleem met lichtslib in de communale sector is grotendeels opgelost. De toepassing van hoog belaste zones, zoals selectoren, heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Bij industriële zuiveringsinstallaties zijn de ervaringen met selector ...
  help
  De ecologische impact van het effluent van een rwzi \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dokkum, H. van \ Foekema, E. \ Graansma, J. \ 2005
  Het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties moet voldoen aan chemische en microbiologische normen. De normen voor BZV, stikstof en fosfor zijn in het verleden vooral sturend geweest voor het ontwerp van de rwzi's. Ze zorgden voor een grote emis ...
  help
  Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen oppervlaktewaterkwaliteit en de gezondheid van weidevee in Noord-Holland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dokkum, H.P. van \ Hovenkamp - Obbema, I.R.M. \ Scholten, M.C.T. \ 1998
  help
  Non-O1-Vibrio cholerae in oppervlaktewater : reden tot ongerustheid? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dokkum, H.P. van \ Visser, I.J.R. \ 1998
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.