Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Getrokken damwandplanken geven beeld van corrosie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Meurs, G.A.M. van \ Zwart, Y.L. de \ Reddering, E.J. \ Rozing, A.P.C. \ 2007
  Voor dijkversterking krijgen stalen damwanden een corrosielaag ter bescherming. Onderzoekers hebben 3 van dit soort planken bij de Lek in de Krimpenerwaard getrokken om praktijkmetingen uit te voeren naar de mate van corrosie. De ouderdom van deze pl ...
  help
  Belasting van het oppervlaktewater door atmosferische depositie : berekening van de directe depositie van 18 probleemstoffen naar water [Boek]
  Bleeker, A. \ Duyzer, J.H. \ 2003
  Schattingen van de totale belasting van het Nederlandse oppervlaktewater door natte en droge atmosferische depositie voor 18 stoffen (onder andere metalen, PAK's en bestrijdingsmiddelen). De gegevens zijn zowel gebaseerd op zowel modelberekeningen al ...
  help
  Nieuwe methode inzetbaar bij saneringsbeslissingen PVC-leidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mesman, G. \ Slaats, N. \ Boersma, A. \ Schultz, B. \ 2009
  Het Nederlandse waterleidingnet bestaat momenteel voor ongeveer de helft uit pvc-leidingen. Eén van de conclusies van het bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven luidde dat de levensduur van pvc-buizen afhankelijk is van een combinatie van initië ...
  help
  Leaching behaviour of rare earth elements in Dutch soil \ Advanced inductively coupled plasma mass spectrometry analysis of rare earth elements : environmental applications [Hoofdstuk uit boek]
  1999
  help
  Biologisch en geochemisch onderzoek naar het voorkomen en het gedrag van zware metalen in Nederlandse zoetwatergebieden : inventarisatie van gehalten in organismen [Boek]
  Marquenie, J.M. \ Kock, W.C. de \ 1984
  help
  Kansen voor de circulaire economie in Nederland [Boek]
  Bastein, T. \ Roelofs, E. \ Rietveld, E. \ Hoogendoorn, A. \ 2013
  Dit rapport inventariseert de kansen en belemmeringen voor de volgende stappen naar een meer circulaire economie in Nederland en schetst handelingsperspectief voor met name de overheid hoe deze stappen te versnellen. In dit rapport worden de (economi ...
  help
  Electrodialytic recovery of acids and bases : multicomponent mass transfer description [Proefschrift]
  Visser, C.R. \ 2001
  help
  Nieuw licht op risico Legionella dankzij doorbraak in diagnostiek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Thijssen, R. \ Schuren, F. \ Meer, W. van der \ Boer, J. den \ 2008
  Sinds de uitbraak van Legionella in 1999 op de Westfriese flora is enorme belangstelling ontstaan voor de preventie van Legionella in Nederland. In de afgelopen acht jaar zijn de totale kosten als gevolg van deze (preventieve) maatregelen in Nederlan ...
  help
  Nieuwe instrumenten waterkwaliteitsbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Nederstigt, R.M. \ 1997
  help
  Procesbewaking door microscopisch slibonderzoek [Boek]
  Eikelboom, D.H. \ 1999
  help
  The potential of anaerobic bacteria to degrade chlorinated compounds \ Anaerobic digestion for sustainable development : papers of the farewell seminar of prof. dr. ir. Gatze Lettinga, March 29 and 30, 2001, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Eekert, M.H.A. van \ Schraa, G. \ 2001
  help
  Investeren om te besparen [thema waterzuivering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Worp, J.J.M. van de \ Vroon, R.C. \ Oosterhuis, M. \ 1999
  Optimalisatie van het industrieel watergebruik blijkt noodzakelijk te zijn en uit verschillende studies blijkt dit ook mogelijk te zijn
  help
  Ecotoxicity of contaminated sediments, a matter of bioavailability \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Kaag, N.H.B.M. \ Foekema, E.M. \ Scholten, M.C.T. \ 1998
  help
  Mesocosm observations on the ecological response of an aquatic community to sediment contamination \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Foekema, E.M. \ Kaag, N.H.B.M. \ Hussel, D.M. van \ 1998
  help
  Design of a solvent extraction process for PAH - contaminated sediments : the WAU-acetone process \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Rulkens, W.H. \ Bruning, H. \ Hasselt, H.J. van \ 1998
  help
  Beoordeling risico's voor vee door het verspreiden van baggerspecie bij riooloverstorten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dokkum, H. van \ Plette, S. \ Folkertsma, F. \ Meijers, G. \ 2000
  In het kader van het Landelijk Actieprogramma Waterkwaliteit en Diergezondheid is door het RIZA onderzoek gedaan naar de veterinaire risico's van op de kant gezette baggerspecie uit de nabijheid van riooloverstorten. De onderzochte veterinaire parame ...
  help
  Risico van verspreiding van pathogene organismen via bagger bij riooloverstorten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meijer, G. \ Dokkum, H. van \ Wagenaar, J. \ 2000
  Pathogene micro-organismen bepalen voor een belangrijk deel de risico's voor weidevee van op de kant gezette baggerspecie uit de nabijheid van riooloverstorten. Een overzocht van de in dit verband relevante pathogenen (virussen, bacteriën, parasieten ...
  help
  Versterking van het kennisnetwerk op het gebied van waterbodems en baggerspecie \ Bodem breed '98 : samenvatting van de voordrachten en posters : 10e national symposium bodemonderzoek, 30 november en 1 december 1998, De Blije Werelt, Lunteren [Hoofdstuk uit boek]
  Weenk, A. \ Essen, M. van \ 1998
  help
  Elektrobiologische reiniging van bodem en grondwater : innovatie door combinatie [thema bodemsanering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Rijnaarts, H. \ Groenestijn, J. van \ 2000
  Aandacht voor de gecombineerde toepassing van elektrobiologische methoden voor grondwater- en bodemreiniging en -sanering
  help
  Zuurstofhuishouding en overstortwater risicofactor voor weidevee \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  1997
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.