Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Gebouwen als waterbuffer, hoe bereik je dat? [Boek]
  Bosch, P. \ [2013]
  Er bestaat een scala aan maatregelen in de categorieën: ondergrondse en bovengrondse oplossingen, bergings- en infiltratie oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn: groene daken, afkoppeling, regentonnen, opslagtanks, berging in de kruipruimte, blauwe d ...
  help
  Minder wateroverlast in de wijk, maar hoe en met wie? [Boek]
  Bosch, P. \ 2013
  Wateroverlast in stedelijk gebied kan het best worden bestreden door het neerslagwater (zoveel mogelijk) te bergen waar het valt, en vervolgens pas af te voeren op het moment dat er weer voldoende ruimte is in het afvoersysteem en in het watersysteem ...
  help
  Kennis voor klimaatbestendige steden \ H2O online [Artikel]
  Bosch, P. \ Broks, K. \ Rovers, V. \ 2015
  Het onderzoeksprogramma Climate Proof Cities (CPC) heeft veel kennis opgeleverd over het klimaatbestendig maken van de Nederlandse steden. In de uitvoeringspraktijk spelen waterbeheerders, in samenwerking met gemeenten en andere partijen, een belangr ...
  help
  Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Dik, P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Engelenburg, J. van \ Moens, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, G. de \ Uijlenhoet, R. \ Vernes, R. \ Wille, M. \ 2010
  Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze li ...
  help
  Shallow rainwater lenses in deltaic areas with saline seepage \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Louw, P.G.B. de \ Eeman, S. \ Siemon, B. \ Voortman, B.R. \ Gunnink, J. \ Baaren, E.S. van \ Oude Essink, G.H.P. \ 2011
  In deltaic areas with saline seepage, freshwater availability is often limited to shallow rainwater lenses lying on top of saline groundwater. Here we describe the characteristics and spatial variability of such lenses in areas with saline seepage an ...
  help
  Degradation of 1,2-dichloroethane by microbial communities from river sediment at various redox conditions \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Zaan, B. van der \ Weert, J. de \ Rijnaarts, H. \ Vos, W.M. de \ Smidt, H. \ Gerritse, J. \ 2009
  Insight into the pathways of biodegradation and external factors controlling their activity is essential in adequate environmental risk assessment of chlorinated aliphatic hydrocarbon pollution. This study focuses on biodegradation of 1,2-dichloroeth ...
  help
  Using a groundwater quality negotiation support system to change land-use management near a drinking-water abstraction in the Netherlands \ Journal of hydrology [Artikel]
  Brink, C. van den \ Zaadnoordijk, W.J. \ Grift, B. van der \ Ruiter, P.C. de \ Griffioen, J. \ 2008
  A negotiation support system (NSS) was developed to solve groundwater conflicts that arose during land-use management. It was set up in cooperation with the stakeholders involved to provide information on the impact of land use, e.g., agriculture, na ...
  help
  Notulen Wetlands conferentie 23 juni 2006 [Boek]
  2006
  Dit zijn de notulen van de wetlands conferentie in juni 2003. Tijdens deze conferentie werden de reeds ingevulde Work Packages (WP’s) gepresenteerd en werden de aanwezigen verzocht na te denken over de invulling van de overige WP’s. Een beschrijving ...
  help
  NKWK : Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat [Website]
  [ca. 2015]
  De inhoudelijke aanleiding voor het NKWK komt voort uit het strategische water- en klimaatbeleid (Deltaprogramma, Adaptatiestrategie, kustbeleid) en de noodzaak dit beleid slim en snel om te zetten in de uitvoering bij publieke en private partijen. M ...
  help
  Terugdringen van prioritaire stoffen in de Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Joziasse, J. \ Rijk, S. de \ Baartmans, R. \ Tongeren, W. van \ 2010
  Het ondersteunen van waterbeheerders bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water op het gebied van prioritaire stoffen was het belangrijkste doel van het SOCOPSE-project (Source Control of Priority Substances in Europe). Een belangrijk onderdeel ...
  help
  Innoveren in deltatechnologie : omgaan met belemmeringen als essentie van vernieuwing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nijburg, C. \ Pol, J. van der \ Duijn, M. \ Groen, J. \ 2010
  Recentelijk bleek dat Nederland nog steeds daalt op de wereldranglijst van meest innovatieve landen. Een manier om deze trend om te buigen, is het delen van ervaringen met het slechten van belemmeringen bij innovaties. Op die manier kunnen toekomstig ...
  help
  Waterkwaliteit van de meren langs de Diefdijk vanaf 1500 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Cremer, H. \ Kirilova, E. \ Koolmees, H. \ 2010
  Paleo-ecologische methoden worden in Nederland nog steeds niet voldoende benut om de waterkwaliteits- en landschapsgeschiedenis van de laatste eeuwen in kaart te brengen. Terwijl dit soort onderzoek van boringen in sediment juist de unieke kans biedt ...
  help
  Nieuwe technieken voor duurzaam waterbeheer in glastuinbouw : thema Aqua Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2011
  Efficiënt gebruik van water en hergebruik van afvalwater en gietwater worden steeds belangrijker in de glastuinbouw. In samenwerking met de wetenschap en het bedrijfsleven ontwikkelt en test TNO ten behoeve van de glastuinbouw allerlei waterbehandeli ...
  help
  Verbetering grondwaterkwaliteit aangetoond door leeftijdsbepalingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Visser, A. \ Broers, H.P. \ Vonk, A.W. \ Veldstra, B. \ 2009
  Trendanalyse van grondwater vormt één van de bouwstenen van de nieuwe Grondwaterrichtlijn. Tot nu toe werd de analyse altijd gecompliceerd door de onzekerheid van de leeftijd van het bemonsterde grondwater. Door grondwaterdatering met tritium-helium ...
  help
  Oppervlaktewater in Limburg sterk beïnvloed door grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klein, J. \ Broers, H.P. \ Grift, B. van der \ Zwart, G. \ 2010
  Grond- en oppervlaktewater maken deel uit van hetzelfde hydrologische systeem. Verontreinigende stoffen, die in het verleden in de bodem terecht zijn gekomen, kunnen via het grondwater uiteindelijk in het oppervlaktewater verschijnen. Inzicht in de i ...
  help
  Membraandestillatie, de praktische haalbaarheid van Memstill : [thema Afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jansen, A. \ Assink, J.W. \ Medevoort, J. van \ Hanemaaijer, J.H. \ 2010
  In de afgelopen tien jaar is uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar membraandestillatie met bench-scale-opstellingen en praktijkproeven. Vele duizenden testuren toonden aan dat het zogeheten Memstill-concept geschikt is om een hoogwaardige kwaliteit wa ...
  help
  Potenties van afvalwaterbehandeling met Memstill : [thema Afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jansen, A. \ Assink, J.W. \ Medevoort, J. van \ Hanemaaijer, J.H. \ 2010
  Het ontzoutingsproces op basis van membraandestillatie lijkt zeer kansrijk voor relatief schone waterstromen. Een mogelijke beperking van membraandestillatie is dat het membraan geleidelijk wordt bevochtigd door oppervlakteactieve stoffen, waardoor d ...
  help
  Tools and processes to facilitate collaboration across policy and science : applications in the field of water management \ Water governance [Artikel]
  Bouma, G. \ Slob, A. \ 2013
  The EU Water Framework Directive has transformed approaches to water management in Europe. It addresses the river basin scale, prompting new approaches that can deal with the water system as a whole. It also promotes the participation of a variety of ...
  help
  Reactie op het essay : hoog tijd voor onafhankelijke en objectieve beoordeling van grondwaterinformatie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Geer, F.C. van \ 2014
  Joost Heijkers en Martin Knotters houden in hun essay een pleidooi voor het opzetten van een grondwatermonitoringsysteem dat uitsluitend is gericht op de validatie van grondwatermodellen en grondwaterkarteringen (Heijkers en Knotters, 2013). Het moni ...
  help
  Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevens : op weg naar een landelijke standaard [Boek]
  Haan, M. de \ Asmuth, J.R. von \ Geer, F.C. van \ 2013
  Het te ontwikkelen kwaliteitsborgingsysteem is bedoeld ter ondersteuning van de gegevensbeheerder of bronhouder, opdat deze snel een selectie kan maken van stijghoogtemetingen die afwijkend en dus potentieel fout zijn. Het is daarnaast bedoeld voor d ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.