Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Geotextiele zandelementen als alternatief in de waterbouw \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Bezuijen, A. \ Vastenburg, E. \ 2007
  Het aantal grote waterbouwkundige werken in uitvoering neemt de laatste tijd aanzienlijk toe. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Door de ophanden zijnde klimaatveranderingen en de daarbij verwachte zeespiegelstijging is het aannemelijk da ...
  help
  Getrokken damwandplanken geven beeld van corrosie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Meurs, G.A.M. van \ Zwart, Y.L. de \ Reddering, E.J. \ Rozing, A.P.C. \ 2007
  Voor dijkversterking krijgen stalen damwanden een corrosielaag ter bescherming. Onderzoekers hebben 3 van dit soort planken bij de Lek in de Krimpenerwaard getrokken om praktijkmetingen uit te voeren naar de mate van corrosie. De ouderdom van deze pl ...
  help
  “De IJkdijk” [Brochure]Website Stichting IJkdijk
  2007
  Bij Nieuweschans komt een 'openluchtlaboratorium', waarin de komende jaren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van veilige dijken. Er komen tien of twaalf proefdijken, die met sensoren in de gaten worden gehouden. Zo is snel duidelijk of de dijken nog ...
  help
  Bouwen aan een waterrobuuste stad [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Luijendijk, E. \ Gunst, M. de \ Ven, F. van de \ Tromp, E. \ 2007
  De gevolgen van klimaatverandering zullen zich in de komende decennia in vele gedaanten laten zien. Zo zullen extreme buien in frequentie en omvang blijven toenemen. Dat geldt ook voor perioden van droogte. Deze ontwikkelingen kunnen hun weerslag heb ...
  help
  Koers : strategisch plan Deltares 2008-2012 [Boek]
  Deen, J. van \ Bureau Lorient \ cop. 2008
  Het ontstaan van Deltares is een direct gevolg van de aanbevelingen van de Commissie Wijffels. Bundeling van deltakennis was daarbij van belang, naast vraaggestuurd werken en het bereiken van een doorbraak in de innovatieparadox. Deltatechnologie kom ...
  help
  Integrale bodemdalingstudie Waddenzee - Samenvatting [Boek]
  Marquenie, J.M. \ Gussinklo, H.J. \ 1998
  help
  Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Klaas Engelbrechtspolder [Boek]
  [1973]
  In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkaden van de Klaas Engelbrechtspolder, behorend tot het Hoogheemraadschap van Delfland. Er is een verkenning uitgevoerd en een analyse van de ...
  help
  Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade in de polder Giethoorn [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1977]
  In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkaden rond de polder Giethoorn, behorend tot het Waterschap Vollenhove. Het onderzoek is beperkt gebleven tot een verkenning en het maken van ...
  help
  Richtlijnen grondmechanica Rijkswaterstaat : concept [Boek]
  Laboratorium voor Grondmechanica Delft \ 1979
  Bij de diverse richtlijnen, die er in de bouw zijn , is het opvallend dat in de bestaande voorschriften slechts incidenteel artikelen zijn opgenomen, die betrekking hebben op de berekening en uitvoering van funderingen en funderingselernenten. Onlang ...
  help
  Rapport inzake een geohydrologisch onderzoek, bestaande in een pomp- en retourbemalingsproef, naar de mogelijkheden van een bemaling van een bouwput, in de Nieuwe Keverdijkse Polder nabij Weesp, voor een te bouwen onderdoorgang in de spoorbaan Amsterdam-Amersfoort, bij km. 14,4, t.b.v. de ontworpen Flevolijn [Boek]
  Laboratorium voor Grondmechanica \ 1980
  help
  Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen [Boek]
  Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2007
  Doel van deze Leidraad is te komen tot een landelijk uniforme uitwerking van de toetsing van de actuele veiligheid door de verschillende beheerders. Voorliggende Leidraad vormt het resultaat. Op basis van deze Leidraad kan de veiligheid van regionale ...
  help
  Verbetering inspectie waterkeringen : grip op kwaliteit visuele waarnemingen [Boek]
  Schelfhout, H.A. \ Temmerman, L.M.J. \ 2007
  Het project “Grip op kwaliteit visuele waarnemingen” is onderdeel van het onderzoeksprogramma Verbetering Inspecties Waterkeringen (VIW) en heeft als doel een systematiek te bieden voor vastlegging van visuele waarnemingen bij reguliere inspecties va ...
  help
  Evaluatie van een aantal glijvlakberekeningsmethoden [Boek]
  Laboratorium voor Grondmechanica \ 1977
  Hier worden verschillende van de wat meer bekende en gebruikte glijvlakberekeningsmethoden beschreven en vergeleken. Deze methoden zijn die van: Fellenius, Bureau of Reclamation, Bishop (vereenvoudigde methode), Spencer, Morgenstern & Price, Janbu, e ...
  help
  Laboratoriumonderzoek effect drukstootbelasting door golfklappen op asfaltdijktaluds : samenvatting, consequenties voor de praktijk en vervolg onderzoek [Boek]
  Ebbens, E.H. \ 1985
  In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de in 1981 door het LGM uitgebrachte rapporten omtrent een laboratoriumonderzoek naar het effect van stootbelasting op een flexibele plaat op een ondergrond van zand
  help
  Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Schinkelpolder [Boek]
  [1974]
  In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade rond de Schinkelpolder, behorend tot het Hoogheemraadschap van Rijnland. Er is een verkenning uitgevoerd, waarbij o.a. dwarsprofielen zij ...
  help
  Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Nieuwkoop [Boek]
  [1974]
  In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Nieuwkoop, behorend tot het Hoogheemraadschap van Rijnland. Er is een verkenning uitgevoerd, waarbij o.a. dwarsprofielen zi ...
  help
  Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Vierambacht [Boek]
  [1974]
  In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade rond de polder Vierambacht, behorend tot het Hoogheemraadschap van Rijnland. Er is een verkenning uitgevoerd, waarbij o.a. dwarsprofielen ...
  help
  Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de poìder Oudshoorn [Boek]
  [1974]
  In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade rond de polder Oudshoorn, behorend tot het Hoogheemraadschap van Rijnland. Er is een verkenning uitgevoerd, waarbij o.a. dwarsprofielen z ...
  help
  Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Oudendijk [Boek]
  [1974]
  In het kader van systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Oudendijk. Deze behoort tot het Hoogheemraadschap van Rijnland in de provincie Zuid-Holland. Een verkenning is uitgevoerd, waar ...
  help
  Onderzoek naar de veiligheid van de polder Vrouwgeest [Boek]
  [1974]
  In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Vrouwgeest, behorend tot het Hoogheemraadschap van Rijnland. Er is een verkenning uitgevoerd, waarbij o.a. dwarsprofielen z ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.