Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Onderzoek ten behoeve van het herstel en beheer van Nederlandse laagveenwateren : eindrapportage 2003-2006 [Boek]
  Lamers, L. \ 2006
  Dit rapport presenteert de resultaten en conclusies van het onderzoek aan laagveenwateren binnen het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur in de eerste fase (obn, 2003-2006). In Hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de onderzoekslocaties. ...
  help
  Hoeveel is onze poep eigenlijk waard? [Video]
  2015
  Prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR, directeur NIOO, heeft een donkerbruin vermoeden dat we waardevolle stoffen door het toilet spoelen. Sterker nog: ze weet het zeker. Voedingsstoffen, zelfs medicijnen: In dit college vertelt ze hoe we met algen ...
  help
  Hoe kan ons ecosysteem ons geld opleveren? [Video]
  2015
  In de natuur bestaat geen afval: alles wordt hergebruikt. Prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR, directeur NIOO, vertelt in dit college dat we de natuurlijke kringloop kunnen inzetten voor ons eigen gewin. Voorbeeld: de stad New York, die in plaats ...
  help
  Betekenis van klimaatverandering voor de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren : achtergrondrapport Ex-ante evaluatie KRW [Boek]
  Dionisio Pires, M. \ 2008
  Op basis van bestaande heeft NIOO de gevolgen van de verwachte klimaatverandering voor de ontwikkeling van de ecologische ecosystemen in Nederland beschreven. Daarnaast wordt ingegaan wat dit betekend voor het behoud van de biodiversiteit en voor de ...
  help
  What's the role of birds in aquatic ecosystems and how many birds be affected by climate change? [Presentatie]
  Klaassen, M. \ 2010
  Klimaatinvloeden op de trekroutes van (water)vogels en de gevolgen daarvan op aquatische ecosystemen
  help
  Watermozaiek 28 jan 2010 P03 [Video]
  STOWAvideo \ 2012
  Duo-presentatie over Klimaatgestuurde veranderingen in aquatische gemeenschappen, door Lisette de Senerpont Domis (NIOO) en Maarten Ouboter (Waternet) op dag 2 van het symposium Klimaatverandering & aquatische ecosystemen, januari 2010, te Arnhem.
  help
  Watermozaiek 28 jan 2010 P04 [Video]
  STOWAvideo \ 2012
  Duo-presentatie over Klimaatverandering in ecologische modellen van Wolf Mooij (NIOO) en Sebastiaan Schep (Waternet) op dag 2 van het symposium Klimaatverandering & aquatische ecosystemen, januari 2010, te Arnhem.
  help
  Verlanding in laagveenpetgaten : speerpunt voor natuurherstel in laagvenen [Boek]
  Loeb, Roos \ Geurts, Jeroen \ Bakker, Liesbeth \ Leeuwen, Rob van \ Belle, Jasper van \ Diggelen, José van \ Faber, Ann-Hélène \ Kooijman, Annemieke \ Brinkkemper, Otto \ Geel, Bas van \ Weijs, Wim \ Dijk, Gijs van \ Loermans, Johan \ Cusell, Casper \ Rip, Winnie \ Lamers, Leon \ 2016
  De belangrijkste onderzoeksvragen die dit onderzoek moet beantwoorden zijn: - Welke vegetatiekundige ontwikkeling markeerde in de jaren tussen 1920 en 1960 de verlanding van petgaten tot kraggen? - Welke vegetatiekundige ontwikkeling is er nu in het ...
  help
  Zicht op structuur [Boek]
  Sollie, Susan \ Cusell, Casper \ Senerpont Domis, Lisette de \ Mandemakers, Jeroen \ Boon, Susanne \ Boonstra, Melanie \ Vermulst, Cees-Jan \ 2017
  De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van het watersysteem en in belangrijke stuurknoppen voor ecologisch herstel. Het project Z ...
  help
  Invloed van peilfluctuaties op waterplanten in de hoofdstroom en permanent verbonden wateren langs de Rijn \ De levende natuur [Artikel]
  Geest, G.J. van \ Teurlincx, S. \ 2014
  Halverwege vorige eeuw waren de strangen van de Rijn, maar ook de hoofdstroom, rijk begroeid met waterplanten. Tegenwoordig zijn waterplanten echter beperkt tot de stroomafwaartse delen van de hoofdstroom, en ze komen langs andere trajecten vrijwel n ...
  help
  Troebel water verhelderd \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Penning, E. \ Rutjes, C. \ Bakker, L. \ Genseberger, M. \ Lucas Pardo, M. de \ Geest, G. van \ 2014
  Veel ondiepe meren en plassen in Nederland zijn nog altijd te troebel. Hoewel algenbloei vaak als boosdoener wordt beschouwd, speelt de opwerveling van sediment ten gevolge van wind, stroming, (macro)fauna en menselijk gebruik ook een belangrijke rol ...
  help
  Ecological observations on phototrophic sulfur bacteria and the role of these bacteria in the sulfur cycle of monomictic Lake Vechten (The Netherlands) \ Acta Academiae Aboensis [Artikel]
  Steenbergen, C.L.M. \ Korthals, H.J. \ Nes, M. van \ 1987
  Lake Vechten, located centrally in The Netherlands, was formed in 1941 by sand digging. Its total area is 4.7 ha, the maximum depth is 11 m and the mean depth is 6 m. Studies on the response of the carbon fixation rate to increasing sulfide concentra ...
  help
  Hoe kan het dat ons drinkwater opraakt? [Video]
  2015
  Er is te weinig zoet water voor de mensheid. Dat is niet gek als je bedenkt dat je om kilo rundvlees te produceren al 15.500 liter water nodig hebt. Wat kunnen we daar aan doen? Daarover vertelt prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR, directeur NIOO, ...
  help
  Closing domestic nutrient cycles using microalgae \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
  Vasconcelos Fernandes, T. \ Shrestha, R. \ Sui, Y. \ Papini, G. \ Zeeman, G. \ Vet, L.E.M. \ Wijffels, R.H. \ Lamers, P. \ 2015
  This study demonstrates that microalgae can effectively recover all P and N from anaerobically treated black water (toilet wastewater). Thus, enabling the removal of nutrients from the black water and the generation of a valuable algae product in one ...
  help
  Praktijkproef ijzersuppletie voor fosfaatvastlegging in laagveenplassen \ H2O online [Artikel]
  Chrzanowski, C. \ Geurts, J.J.M. \ Heerdt, G. ter \ Immers, A. \ Declerck, S. \ 2015
  De laagveenplas Terra Nova kampt al jaren met blauwalgenbloei en lage bedekkingen met waterplanten, ondanks jaarlijkse biomanipulatiemaatregelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de fosfaatrijke waterbodem met een laag ijzergehalte, die zorgt voor ...
  help
  Water het dak op : experimenteel groendak vol minipolders \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
  Rienks, F. \ 2012
  Een dak dat zowel water kan bergen als de natuur de stad inhalen en de temperatuur van het onderliggende gebouw reguleren. Dat is het dak dat een grote groep samenwerkende organisaties sinds kort uittest bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NI ...
  help
  Quantification of allochthonous nutrient input into freshwater bodies by herbivorous waterbirds \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
  Hahn, S. \ Bauer, S. \ Klaassen, M. \ 2008
  Waterbirds are considered to import large quantities of nutrients to freshwater bodies but quantification of these loadings remains problematic. We developed two general models to calculate such allochthonous nutrient inputs considering food intake, ...
  help
  Estimating the contribution of carnivorous waterbirds to nutrient loading in freshwater habitats \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
  Hahn, S. \ Bauer, S. \ Klaassen, M. \ 2007
  We estimated nitrogen (N) and phosphorus (P) loading into wetlands by carnivorous waterbirds with alternative physiological models using a food-intake and an excretaproduction approach. The models were applied for non-breeding and breeding Dutch inla ...
  help
  The contribution of phytoplankton degradation to chromophoric dissolved organic matter (CDOM) in eutrophic shallow lakes: field and experimental evidence \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Zhang, Y. \ Dijk, M.A. van \ Liu, M. \ Zhu, G. \ Qin, B. \ 2009
  The light absorbing component of the dissolved organic matter (DOM) pool, known as chromophoric dissolved organic matter (CDOM), can significantly influence the underwater light field. CDOM strongly absorbs ultraviolet light, restricting the penetrat ...
  help
  First report of (homo)anatoxin-a and dog neurotoxicosis after ingestion of benthic cyanobacteria in The Netherlands \ Toxicon : an international journal devoted to the exchange of knowledge on the poisons derived from animals, plant and microorganisms : official journal of the International Society on Toxicology [Artikel]
  Faassen, E.J. \ Harkema, L. \ Begeman, L. \ Lurling, M. \ 2012
  In April and May 2011, three dogs died and one dog became ill after swimming in Lake IJmeer (The Netherlands). At the time, the lake was infested with the benthic cyanobacterial species Phormidium. A Eurasian Coot (Fulica atra) and a Black-headed Gul ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.