Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Haal meer uit schoon water: vijf voorbeelden voor de Europese kaderrichtlijn water; vijf films van vijf minuten [Video]
  Stichting Natuurmedia \ 2007
  Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties hebben 5 minuten documentaires laten maken over schoon water. De documentaires gaan over projecten die in perspectief van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geen slecht figuur slaan. I ...
  help
  De bron, doorzicht en dynamiek : 13 voorstellen hoe het beter kan met de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water [Boek]Haal meer uit schoon water: vijf voorbeelden voor de Europese kaderrichtlijn water; 5 films (5 min.)
  Hermans, B. \ 2007
  Niemand twijfelt aan de inzet en voordelen van de gebiedsprocessen die nu plaatsvinden. Maar dat is niet voldoende. De natuur- en milieuorganisaties doen 13 voorstellen. Voor 13 onderwerpen stipt men aan "Wat beter kan". Zoals: water voor natuur, goe ...
  help
  Het milieu en de koelwatertemperaturen van elektrische centrales [Boek]
  Verwey, J. \ 1973
  help
  Nota bekenplan Winterswijk [Boek]
  Beusekom, C.F. van \ 1973
  Landschapsplan beken Stichting natuur en Milieu
  help
  Twentse bronnen aan de basis van natuurkwaliteit : handleiding voor de bescherming en beheer van bronnen in Twente [Boek]
  Horsthuis, M.A.P. \ 2007
  Provincie Overijssel, Waterschap Regge en Dinkel, Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer hebben hun krachten gebundeld om te komen tot bronherstel en bronbejheer. Via het project ‘Terug naar de ...
  help
  Locaties voor de grootschalige berging van baggerspecie : alternatieven voor de in het MER-onderzoek beschouwde varianten [Boek]
  Latesteijn, H.C. \ Groot, W.T. de \ Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland \ 1984
  Onderzoeksrapport Natuurmonumenten
  help
  Commentaar op de projectnota/milieu-effectrapport "Grootschalige lokatie voor de berging van baggerspecie uit het benedenrivierengebied" [Boek]
  Instituut voor Oecologisch Onderzoek \ Stichting Centrum Milieubeheer Zuid-Holland \ Stichting Duinbehoud \ 1984
  help
  Impact of acidification on aquatic ecosystems in The Netherlands : with emphasis on structural and functional changes [Proefschrift]
  Leuven, R.S.E.W. \ 1988
  help
  Waterkwaliteitsproblemen na aanleg van de Markerwaardpolder [Boek]
  Brocades Zaalberg, P. \ Keuning, J. \ 1983
  help
  Aanpak riooloverstort : een lokale zaak of meer een kwestie van kennis, plansturing en financiering? : verslag van een onderzoek naar de aanpak van overstortproblematiek: de stand van zaken, knelpunten en aanbevelingen [Boek]
  Truijens-Hagesteijn, M.L. \ 1997
  Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar die factoren die een voortvarende aanpak van de vuilemissies uit riooloverstorten en regenwateruitlaten, in de weg staan. Bovendien worden in dit rapport aanbevelingen gedaan voor de oplossi ...
  help
  De baten boven water : de andere kant van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
  Haar, C. van de \ Regenboog Advies \ Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) \ Arcadis \ 2006
  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) uit 2000 stelt hoge eisen aan de chemische en ecologische kwaliteit van onze wateren per 2015. Voor de naleving van de richtlijn zou Nederland een extra inspanning moeten doen van ruim € 800 mln in de periode 20 ...
  help
  Verdroging, noodzaak tot een betere waterhuishouding [Boek]
  Bles, F.J.J. \ 1988
  Na een bespreking van omvang, belangrijkste oorzaken en toekomstige ontwikkelingen t.a.v. de waterstandsdaling in Nederland volgen een inventarisatie van alternatieven voor grondwaterverbruik en mogelijkheden om spaarzamer met grondwater om te gaan e ...
  help
  Provinciale grondwaterbeschermingsplannen : toekomstig drinkwater bedreigd [Boek]
  Bles, F.J.J. \ 1988
  help
  Van vuile bagger tot schoon slib : waterbodemsanering : visies, onderzoek, oplossingen [Boek]
  Biekart, J.W. \ Leuven, R. \ 1991
  help
  Verwijdering van zuiveringsslib [Boek]
  Klingenberg, A. \ Leuven, R.S.E.W. \ 1989
  help
  Verdroging in Nederland : oorzaken, omvang en oplossingen : proceedings van het symposium gehouden op 9 september 1988 in de Jaarbeurs te Utrecht [Congresverslag]
  Leuven, R.S.E.W. \ Bles, F.J.J. \ 1989
  A collection of articles on the dehydration of rural areas, the exploitation of groundwater and irrigation in agriculture. The impact of this dehydration on nature and landscape is discussed
  help
  Effectanalyse landinrichting : over milieu-effectrapportage en ecologisch verantwoorde landinrichting [Boek]
  Veen, P.J. \ 1990
  Effecten van landinrichting op natuur en landschap. Een analyse van Natuurmonumenten en Stichting Natuur en Milieu
  help
  Onderzoek waterkwaliteit & biodiversiteit [Boek]
  2019
  Natuur & Milieu heeft in dit rapport onderzocht hoe het staat met de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. In het bijzonder is gekeken naar de kwaliteit van de ‘overige wateren’: deze categorie bestaat vooral uit beekjes, sloten, grac ...
  help
  Waterberging en functiecombinaties \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Hermans, B. \ Hilgers, A. \ 2000
  Aan de hand van vier waterbergingsprojecten in het landelijk gebied (Oude Diep, Drenthe; Tungelroyse beek, Limburg; retentiebekken Bossche Broek, Noord-Brabant; plan Levende Berging, Noord-Holland) zijn kansen en knelpunten geinventariseerd voor func ...
  help
  Rug aan rug : waterbeheerders kijken niet verder dan de grens \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
  Jehae, M. \ 2000
  De EU stelt nieuw waterbeleid vast. Landen die een rivier delen moeten straks nauwer gaan samenwerken, zodat ook Nederlandse en Duitse waterbeheerders hun beleid op elkaar af dienen te stemmen
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.