Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De aerobe mineralisatie van aminozuren in natuurlijke aquatische milieus [Proefschrift]
  Sepers, A.B.J. \ 1979
  help
  Produktiemetingen aan macroalgen in het Grevelingenmeer met de 14C-methode [Boek]
  Sybesma, J. \ 1980
  help
  The estuary as a habitat : an analysis of data on the soft-bottom macrofauna of the estuarine area of the rivers Rhine, Meuse en Scheldt [Boek]
  Wolff, W.J. \ 1973
  Dissertatie
  help
  De aquatische macrofauna van de Otheense Kreek [Boek]
  Maas, P. \ 1979
  help
  Inventarisatie van de ecologische gevolgen van zoetwateraanvoer voor het watergangenstelsel op Schouwen-Duiveland [Boek]
  Daemen, E.A.M.J. \ Krebs, B.P.M. \ Rijstenbil, J.W. \ 1987
  help
  Aquatische macrofauna van binnendijkse wateren in het Deltagebied [Boek]
  Krebs, B.P.M. \ 1981-1990
  help
  Samenstelling, verspreiding, aantallen en biomassa van het macrozoobenthos in het Volkerak-Oosterschelde estuarium in de periode 1959 t/m 1976 [Boek]
  Fortuin, A.W. \ 1981
  help
  Een vergelijkend vegetatiekundig onderzoek van de schorren ten zuiden van Bergen op Zoom [Boek]
  Beckers, A. \ Dankers, H. \ Tevonderen, H. \ 1978
  help
  De ekologische ontwikkeling van de Voordelta - Deelrapport 2: De autonome ekologische ontwikkeling [Boek]
  Craeymeersch, J.A. \ [1990]
  help
  De ekologische ontwikkeling van de Voordelta - Deelrapport 3: Effekten van huidige en potentiële beleidsscenario's [Boek]
  Craeymeersch, J.A. \ [1990]
  help
  De ekologische ontwikkeling van de Voordelta - Deelrapport 4: Voorstellen voor monitoring en verder onderzoek [Boek]
  Craeymeersch, J.A. \ [1990]
  help
  De vegetatie van buitendijkse gebieden van het Haringvliet en Hollandsch Diep [Boek]
  Hermelink, P.P.J. \ Mes, R.G. \ Kloosterman, E.H. \ 1987
  Resultaten van literatuuronderzoek en veldwerk. Achtereenvolgens worden behandeld: algemene beschrijving van de buitendijkse gebieden, belangrijkste milieufactoren, vegetatietypen en hun milieufactoren, vegetatiesuccessie, vergelijking met andere geb ...
  help
  Het Grevelingenmeer : van estuarium naar zoutwatermeer [Boek]
  Nienhuis, P.H. \ 1985
  help
  Het Schelde - estuarium : een literatuurstudie naar het ecosysteem met het accent op de biotische componenten [Studentenverslag]
  Moerland, G. \ 1987
  help
  Regenwater pH waarnemingen 1970 - 1975 [Boek]
  Peelen, R. \ 1983
  help
  Hydrologische analyse van de Kwaden Hoek en enige algemene "zoet - zout" aspecten [Studentenverslag]
  Swartjes, F. \ 1986
  help
  Op zoek naar indices voor de kwaliteitsbeoordeling van zoute aquatische ecosystemen in Zuid West Nederland [Boek]
  Vrie, E.M. van de \ 1987
  help
  Delta-visie : een terugblik op 40 jaar natte waterbouw in Zuidwest - Nederland [Boek]
  Ferguson, H.A. \ 1988
  Deze terugblik bestaat uit 3 onderdelen: De droogmaking van Walcheren na bombardering van de Westkapelse zeedijk in 1944; Het dijkherstel na de stormramp van 1953; Herinneringen aan de Deltawerken en de oprichting van de Deltadienst
  help
  Ecological consequences of a storm-surge barrier in the Oosterschelde : the salt marshes = Oecologische gevolgen van een stormvloedkering voor de schorvegetatie in de Oosterschelde [Proefschrift]
  Groenendijk, A.M. \ 1987
  Plantenoecologische studie naar de gevolgen van de aanwezigheid van en het actief beheer met de stormvloedkering in de Oosterschelde voor de schorplanten. Tevens zijn de gevolgen nagegaan van de aanwezigheid van de stormvloedkering en de secundaire d ...
  help
  Biologische en milieuhygienische waardering van het water van een zoete Oosterschelde [Boek]
  Wolff, W.J. \ Peelen, R. \ 1974
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.