Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Hoogwatergeul voor de IJssel : het nieuwe landschap van Veessen en Wapenveld [Boek]
  Cock, Harry \ Guzzo, Denis \ Beek, Henri van der \ Hendriks, Mark \ Dubbeldam, Ria \ 2017
  Over ontwerp en aanleg van een nevengeul voor de IJssel. Over de noodzaak van een ingrijpende operatie en het nieuwe landschap. Met analyses, portretten en beeldverhalen.0Met de opening door minister Melanie Schultz op 23 februari 2017 is het werk aa ...
  help
  Kenniscoaches: een nieuw fenomeen in de watersector \ Water governance [Artikel]
  Dekker, G. \ Jaarsma, M. \ Smit, T. \ Warns, E. \ 2014
  Een andere aanpak en werkwijze in het beheer van de waterketen? Gemeenten en waterschappen zorgen samen voor het omgaan met water in de bebouwde omgeving. Gemeenten zamelen huishoudelijk en bedrijfsafvalwater in en transporteren dit afvalwater. Water ...
  help
  Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water : eerste praktijkervaringen met pilots omgevingsvisies van gemeenten en waterschappen \ Water governance [Artikel]
  Leeuwen, C. van \ 2018
  GovernEUR (onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft, in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de handreiking ‘Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water’, geschreven. De handreikin ...
  help
  Nota plaagsoorten [Boek]
  2013
  De nota zal gericht zijn op de volgende plaagsoorten die in het beheergebied voorkomen of kunnen gaan voorkomen: - watergebonden exotische planten, zoals grote waternavel en waterteunisbloem; - niet-watergebonden exotische planten, zoals reuzenberenk ...
  help
  Case study: samenwerking tussen gemeenten en waterschap op het gebied van gemalenbeheer \ Water governance [Artikel]
  Velden, R. van der \ Pradhan, T. \ Wisse, J. \ 2016
  Samenwerking tussen gemeenten en waterschap op het gebied van waterbeheer staat hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. In het Bestuursakkoord Water wordt gefocust op het verminderen van de kosten en de kwetsbaarheid en het verhogen van de kwali ...
  help
  Rioleringskennis in beweging \ Water governance [Artikel]
  Leeuwis-Tolboom, J. \ Eem, H. van der \ Esch, K.-J. van \ Hermans, R. \ Jaarsma, M. \ 2017
  De gemeentelijke watertaken veranderen in hoog tempo. Het gaat niet meer alleen om aanleg en onderhoud van riolering, maar ook over klimaatadaptatie, duurzaamheid, asset management, enzovoort. Daarbij verandert ook de gemeentelijke organisatie en de ...
  help
  De stroming in stand houden : Hofmeijer Civiel- en cultuurtechniek BV, Voorst \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
  Vreemann, G. \ 2015
  De Heelsumse Beek wordt aangepast en verlegd om de stroomsnelheid van het water te verhogen. De beek wordt hierdoor een aantrekkelijker leefgebied voor vissen vanuit de Rijn. Een veelzijdig project, dat Hofmeijer uit Voorst uitvoerde met een uitgekie ...
  help
  Handreiking samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water : eerste praktijkervaringen met pilots omgevingsvisies van gemeenten en waterschappen [Boek]
  FDuijn, M. \ Leeuwen, C. van \ Buuren, M.W. van \ 2017
  Voor u ligt de handreiking ‘Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water’. Een handreiking om u op weg te helpen bij de omgang met de nieuwe Omgevingswet. In 2021 zal namelijk naar verwachting deze wet worden ingevoerd. Hoewel de daadwerkelijk ...
  help
  Beekherstel door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Verdonschot, R.C.M. \ Brugmans, B.T.M.J. \ Veldhuis, M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2018
  Om ecologische kwaliteitsdoelen te halen zijn in veel stromende wateren herstelprojecten uitgevoerd. Grootschalige herinrichtingsprojecten waren lange tijd de norm, maar de laatste jaren wordt steeds meer ingezet op kleinschalige ingrepen. In dit art ...
  help
  Praktijkonderzoek bioraffinage [Boek]
  Doorn, Wim van \ 2018
  Waterschappen en andere waterbeheerders zien dat de laatste jaren in toenemende mate inspanningen nodig zijn om problemen door uitheemse en/of invasieve plantensoorten in het waterbeheer te beheersen. Echte oplossingen zijn nog steeds niet beschikbaa ...
  help
  Westdijk Bunschoten/Spakenburg: Toepassing Thermisch Gereinigde Grond (TGG) [Boek]
  Bruchem, R. van \ 2018
  Het Waterschap Vallei & Veluwe (WSVV) heeft de Westdijk in Bunschoten/Spakenburg versterkt om aan de huidige normen voor dijkveiligheid te gaan voldoen. Deze versterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De dijkversterking v ...
  help
  Een nieuwe en handzame lysimeter: eerste stap naar een nationaal netwerk voor de werkelijke verdamping? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Voortman, B. \ Witte, J.-P. \ Rheenen, H. van \ Bosveld, F. \ Elbers, J. \ Bolt, F. van der \ Heijkers, J. \ Hoogendoorn, J. \ Bolman, A. \ Spek, T. \ Voogt, M. \ 2016
  Vrijwel overal op aarde verdampt meer dan de helft van het neerslagwater, ook in Nederland. Toch wordt deze grote verliespost in ons land slechts sporadisch gemeten. Door inspanningen van kennisinstituten, bedrijven en overheid is daarom een lysimete ...
  help
  Sturing in de waterketen op droogtevoorspelling \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Tilma, M. \ Icke, O. \ 2016
  Waterschap Vallei en Veluwe en Royal HaskoningDHV hebben een sturing ontwikkeld en in de praktijk geïmplementeerd om op basis van neerslagvoorspelling de interactie tussen riolering en rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) te optimaliseren en daarme ...
  help
  Stille wateren, diepe gronden \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Peters, J. \ Laak, G. de \ Bles, F. de \ 2017
  Veel diepe plassen ontwikkelen ’s zomers een temperatuurgelaagdheid, stratificatie geheten. Aangenomen wordt dat de koudere, diepe delen van dergelijke plassen in de zomer zuurstofloos zijn. Uit onderzoek in de diepe sportvisplas Watergoor blijkt dat ...
  help
  Klimaatatlas Vallei en Veluwe [Website]
  2018
  Het klimaat verandert en dat merken we ook in onze regio: hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Het is hard nodig om onze leefomgeving aan te passen aan deze weersextremen. Deze website biedt informatie en verwijzingen naar tools voor ...
  help
  Drukriolering, een kijkje bij de buren : samenwerking in de afvalwaterketen in het buitengebied : verkenning van optimalisatiemogelijkheden door samenwerking bij beheer, onderhoud en vervanging van drukriolering [Boek]
  Dekkers, M. \ 2012
  De gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Woudenberg hebben samen met Waterschap Vallei en Veluwe de optimalisatiemogelijkheden verkend van beheer, onderhoud en vervanging van drukriolering. Daarbij zijn de lokale kenmerken van de vier gemeenten g ...
  help
  Optimalisatiestudie kolken en zo : samenwerking bij reinigen, inspecteren en vegen in de afvalwaterketen [Boek]
  Dekkers, M. \ 2012
  Met kleinschalige samenwerking en kennisdeling kun je veel bereiken. Dat bewijst de samenwerking tussen gemeenten Barneveld, Ede en waterschap Vallei en Veluwe. In deze optimalisatiestudie naar het reinigen en inspecteren van riool en straatputjes (k ...
  help
  Vissen en muggenlarven in een diepe zandwinplas bij Nijkerk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, J. \ Laak, G. de \ Bles, F. de \ 2017
  Het water van de diepe zandplas Watergoor bij Nijkerk is in de zomer gelaagd, met een warme, zuurstofrijke bovenlaag en een donkere en zuurstofloze onderlaag. Ertussenin ligt een smalle overgangslaag, de spronglaag. De onderlaag wordt vaak gezien als ...
  help
  Natuurlijk ontwikkelen : visie op het omgaan met hemelwater en gebruikt wat er in de regio Vallei en Veluwe [Boek]
  Anema, D. \ 2015
  Wij, de 28 gemeenten en het waterschap in de regio Vallei en Veluwe, zijn verantwoordelijk voor het verwerken van neerslag en het inzamelen en zuiveren van afvalwater. Belangrijke ontwikkelingen doen zich voor die van invloed zijn op deze taken. Denk ...
  help
  Risicobenadering voor de Nederlandse zoetwatervoorziening : methode ontwikkeling en toepassing op drie casestudies in Nederland [Boek]
  Vat, Marnix van der \ Schasfoort, Femke \ Maat, Judith ter \ Mens, Marjolein \ Delsman, Joost \ Kok, Sien \ Vuren, Saskia van \ Zwet, Joost van der \ Versteeg, Rudolf \ Wegman, Carolien \ Polman, Nico \ Ruijgrok, Elisabeth \ Wortelboer, Rik \ Peerlings, Jack \ 2016
  In 2016 is door twee deelprojecten gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen en toepassen van de risicobenadering voor droogte in Nederland. Het gaat enerzijds om KPP DPZW IA economie (Kennis voor het Primaire Proces, Deltaprogramma Zoetwater, I ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.