Login

Hydrotheek

help
Systeembenadering voor het waterbeheer [Boek]
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ 1976
help
De droogte van 1976 : een samenvatting en overzicht van de over de droogte van 1976 verschenen literatuur [Boek]
Heijde, P.K.M. van der \ 1978
help
Verslag technische bijeenkomst / Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. = Proceedings of the technical meetings / Committee for Hydrological Research T.N.O. = Comptes rendus des sessions technique / Section T.N.O. des Recherches Hydrologiques\Verslagen en mededelingen / Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. [Congresverslag, serie]
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ 1952-1993
help
Waterkwaliteit in grondwaterstromingsstelsels : verslag van de Workshop op 1 en 2 april 1980 [Congresverslag]
Hooghart, J.C. \ 1980
Aanleiding tot deze studiebijeenkomst was o.a, dat bij het opstellen van een nieuwe wet op de bodembescherming, inclusief de bescherming van de waterwingebieden de 'natuurlijke' waterkwaliteit een belangrijke rol speelt en ook de samenhang tussen wat ...
help
Report of the T.N.O. ad-hoc group groundwater models and numerical computer software [Boek]
1978
help
Derde rapport en aanbevelingen van de contactgroep archivering en automatische verwerking van hydrologische gegevens, TNO [Boek]
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ 1981
help
Rapport en aanbevelingen van de Contactgroep Grondwatermodellen, CHO-TNO [Boek]
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ 1982
In de zeventiger jaren hebben de ontwikkeling en het gebruik van computermodellen op het gebied van grondwatermodellen een grote vlucht genomen. Naarmate de modelontwikkeling enerzijds en het modelgebruik anderzijds in omvang toenemen, dient er meer ...
help
Waterkwaliteit en waterkwantiteit in het IJsselmeergebied : verslag van de 2e CHO-studiebijeenkomst, 2 en 3 november 1981 [Congresverslag]
Hooghart, J.C. \ 1982
help
Grondwaterkwaliteit in relatie met onderzoek en beleid : verslag van de 3e CHO-studiebijeenkomst, 15 maart 1983 [Congresverslag]
Hooghart, J.C. \ 1983
help
Economic instruments for rational utilization of water resources [Congresverslag]
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ 1982
Reeks voordrachten over onderzoeken in verschillende delen van Nederland naar het economisch verantwoord beheer van drinkwatervoorraden, op grond van met name "multi-criteria" methoden
help
Methods and instrumentation for the investigation of groundwater systems : international symposium, Noordwijkerhout - The Netherlands (May, 1983) [Congresverslag]
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ 1983
help
Inventarisatie grondwaterkwaliteitsmodellen [Boek]
Boumans, L.J.M. \ 1982
help
Verklarende hydrologische woordenlijst [van veel gebruikte termen met hun synoniemen, Engelse vertaling, dimensies en symbolen] - IV: Oppervlaktewater [Boek] - Voorl. uitg.
Commissie Hydrologisch Onderzoek TNO \ 1985
help
Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water [Congresverslag]
Bouma, J. \ Burrough, P.A. \ Hopmans, J.W. \ 1987
Het doel van de bijeenkomst was om met een kleine groep personen die vanuit verschillende gezichtspunten bij het onderwerp ruimtelijke variabiliteit van bodem en water betrokken zijn, te discussiëren en van gedachten te wisselen over bestaande vraagp ...
help
Ruimtelijke statistiek van bodem en water : lezingendag, 24 januari 1991, De Reehorst, Ede [Congresverslag]
Burrough, P.A. \ Defize, P.R. \ Eijnsbergen, A.C. van \ Hooghart, J.C. \ 1991
Deze twee samenwerkende groepen hebben zich als taak gesteld het onderzoek naar, en de toepassing van statistische methoden in de bodemkunde en de hydrologie te stimuleren. Daartoe worden regelmatig lezingen/discussiemiddagen georganiseerd, waarop sp ...
help
Water in urban areas [Congresverslag]
Hooghart, J.C. \ 1985
help
Vergelijking van modellen voor het onverzadigd grondwatersysteem en de verdamping : verslag van de 4e CHO-studiebijeenkomst in samenwerking met de Studiegroep Hupselse Beek [Boek]
Hooghart, J.C. \ 1985
Het stroomgebied van de Hupselse beek is het uitgangspunt van deze studie
help
Het hydrologisch systeem in het grensgebied Luik - Maasbracht : verslag van de 5e CHO - studiebijeenkomst = Le systeme hydrologique dans la region frontaliere Liege - Maasbracht : compte-rendu de la cinquieme reunion d'etude (CHO) [Boek]
Bultot, F. \ Craenenbroeck, W. van \ Deworm, Y. \ 1986
Hydrologie van de Maasvallei in het grensgebied van België en Nederland
help
Design aspects of hydrological networks [Congresverslag]
Made, J.W. van der \ 1986
The design of hydrological networks takes place between the field of the phenomena to be measured on the one hand and the needs to measure on the other hand. Apart from a classification of the networks according to the variables to be measured one ca ...
help
The role of hydrology in the United Nations water decade : proceedings of technical meeting 40, April 1983 [Congresverslag]
Schaap, W. \ 1983
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.