Login

Hydrotheek

help
Van neerslag tot schade - Deelrapport 2: Samenhang normen overstromingen en wateroverlast Flevoland [Boek]
Bakker, M. \ 2009
Dit deelrapport 2 van "Van neerslag tot schade" dient als naslagwerk voor de uitgevoerde berekeningen en analyses betreffende de overstromingskans voor de primaire en regionale waterkeringen van Flevoland, op basis waarvan in het eindrapport conclusi ...
help
Van neerslag tot schade - Deelrapport 3: Samenhang normen overstromingen en wateroverlast Rivierenland [Boek]
Bakker, M. \ 2009
Dit deelrapport 3 dient als naslagwerk voor de uitgevoerde berekeningen en analyses betreffende de overstromingskans voor de primaire en regionale waterkeringen van Rivierenland, op basis waarvan in het eindrapport 'Van neerslag tot schade' conclusie ...
help
Van neerslag tot schade - Publieke percepties van het risico op overstromingen en wateroverlast [Boek]
Terpstra, T. \ 2008
Het rapport beschrijft een onderzoek naar de publieke perceptie van het risico op overstromingen (falen van primaire en regionale waterkeringen) en wateroverlast door hevige regen. Naast deze risicopercepties is onderzoek gedaan naar de mate, waarin ...
help
Van neerslag tot schade - Eindrapport [Boek]
Klopstra, D. \ Kok, M. \ 2009
Het voorliggend rapport betreft het overkoepelende eindrapport van het onderzoek "Van neerslag tot schade", en geeft hoodlijnen van de zes deelonderzoeken. Dit project geeft antwoord op de vraag of de normen voor overstroming en wateroverlast, in rel ...
help
Van neerslag tot schade - Regionale verschillen in extreme neerslag [Boek]
Buishand, T.A. \ Jilderda, R. \ Wijngaard, J.B. \ 2009
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), dat in 2003 is gesloten naar aanleiding van wateroverlast in het recente verleden, is afgesproken om meer in het waterbeheer te investeren. Toetsing van watersystemen, aanpassing van bestaande plannen en ...
help
Van neerslag tot schade - Deelrapport 4: Samenhang normen overstromingen en wateroverlast Delfland [Boek]
Bakker, M. \ 2009
Dit deelrapport 4 dient als naslagwerk voor de uitgevoerde berekeningen en analyses betreffende de overstromingskans voor de primaire en regionale waterkeringen van Delfland, op basis waarvan in het eindrapport 'Van neerslag tot schade' conclusies zi ...
help
Verzekeringen \ Twee jaar na Katrina : de catastrofale overstroming van New Orleans [Hoofdstuk uit boek]
2007
Amerikanen kunnen zich verzekeren tegen de schade door overstromingen. Wat houdt die verzekering in? Welk deel van de schade heeft de overstromingverzekering vergoed? Hoe hebben de bewoners de afhandeling ervaren? Wat is er gebeurd met degenen die ni ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.