Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Swap version 3.2 : theory description and user manual [Boek]
  Kroes, J.G. \ Dam, J.C. van \ Groenendijk, P. \ Hendriks, R.F.A. \ Jacobs, C.M.J. \ 2008
  SWAP 3.2 simulates transport of water, solutes and heat in the vadose zone. It describes a domain from the top of canopy into the groundwater which may be in interaction with a surface water system. The program has been developed by Alterra and Wagen ...
  help
  Onzekere hydrologische modelresultaten : bedreigend of gewenste informatie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Heijkers, W.J.M. \ Klopstra, D. \ Talsma, M.J.G. \ 2009
  Voor de beleidsontwikkeling, planvorming en uitvoering in het regionale waterbeheer vormen uitkomsten van hydrologische modellen een belangrijke bouwsteen. Hydrologische modellen, hoe geavanceerd ook, beschrijven de hydrologische systeemwerking op ee ...
  help
  A comparison of statistical models for visual inspection data \ Safety, reliability and risk of structures, infrastructures and engineering systems : proceedings of the Tenth International Conference on structural safety and reliability (ICOSSAR), Osaka, Japan, September 13-17, 2009 [Hoofdstuk uit boek]
  Kallen, M.J. \ 2010
  Large groups of structures like bridges, pavements and sewer systems, are often inspected visually and their condition is quantified based on a discrete scale. Markov chains have traditionally been used to model the uncertain rate at which these stru ...
  help
  Een integraal model: een sprong vooruit of een stap te ver? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Pomarius, H. \ Ketelaar, H. \ Nieuwenhuis, M. \ 2008
  Het Waterschap Rivierenland heeft als pilot een modelinstrumentarium ontwikkeld voor de Bommelerwaard dat aansluit bij het Nationaal Modelinstrumentarium Hydrologie. Het voorziet in een koppeling tussen het grondwater, de onverzadigde zone, het opper ...
  help
  Application of an algal bloom model (Bloom 2) to combat eutrophication [Boek]
  Los, F.J. \ 1980
  help
  Naar één informatiesysteem voor waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Nelen, A.J.M. \ 2010
  Met modelleren alleen is het niet mogelijk het gewenste inzicht te krijgen in het funcitioneren van de riolering. Dit inzicht is nodig om goed onderbouwde besluiten te kunnen nemen. De komende jaren doen nieuwe informatiesystemen hun intrede voor ana ...
  help
  Eenvoudige methode voor de schatting van verblijftijden van grondwater in de verzadigde zone [Boek]
  Thunnissen, H.A.M. \ 1987
  In verband met de herstelmogelijkheden van verontreinigd grondwater is het van belang inzicht te hebben in de verblijftijden van het grondwater. In dit rapport wordt eerst een theoretische afleiding gegeven voor de relatie tussen de concentratie in h ...
  help
  Onderzoek naar de invloed van infiltratie in een veenkoloniaal gebied met behulp van electrische modellen [Boek]
  Homma, F. \ [1978]
  In een jong veenkoloniaal gebied zijn in 1972 en in 1973 als proef in enige wijken de peilen opgezet om water te infiltreren in de tussenliggende percelen. Het doel daarvan was de invloed van een verhoogde grondwaterstand op de gewasopbrengst na te g ...
  help
  Vergelijking van modellen voor het onverzadigd grondwatersysteem en de verdamping : 4e CHO - studiebijeenkomst in samenwerking met Studiegroep Hupselse Beek, 24 oktober 1984, Cultureel- en Congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Boek]
  Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ 1984
  help
  Description of second level water quantity model, including results [Boek]
  Querner, E.P. \ Bakel, P.J.T. van \ 1984
  The objective of this project is to develop a system of models to analyse and evaluate alternatives for regional water management. The main interest groups considered in this study are farmers, public water supply companies and nature ronservatien gr ...
  help
  Het grondwater- en oppervlaktewater model "GELGOM" : een fysisch - mathematische beschrijving van de stroming van grondwater en oppervlaktewater in onderlinge samenhang [Studentenverslag]
  O'Herne, T. \ 1984
  help
  JAMM2008; Jaarlijkse Actualisatie Modellen Maas 2006, 2007 en 2008 [Boek]
  Mierlo, T. van \ Zetten, J. van \ Visser, T. \ 2008
  Door de Waterdienst is aan Deltares opdracht verstrekt voor de uitvoering van het project "JAMM2008; Jaarlijkse Actualisatie Modellen Maas 2006, 2007 en 2008)". Het project JAMM2008 behelst het actualiseren van bestaande WAQUA- en SOBEK modelschemati ...
  help
  Modellering van natuurlijke fluctuaties van grondwaterspiegels op basis van impulsresponies [Boek]
  Lankester, J. \ 1995
  Voor het voorspellen van de gevolgen voor vegetaties van veranderingen in een geohydrologisch systeem wordt sinds enige jaren gewerkt met de duurlijnenmethode. Een duurlijn geeft aan hoe lang de grondwaterstand per jaar op een zekere plaats een bepaa ...
  help
  Modellering van rioolstelsels tijdens water op straat : metingen in een schaalmodel [Studentenverslag]
  Haan, C. de \ 2002
  Voor het ontwerp van rioolstelsels wordt gebruik gemaakt van hydrodynamische modellen. Met deze modellen worden stelsels zo ontworpen dat alleen bij buien die eens per 2 of 5 jaar optreden niet al het water wordt afgevoerd. Door deze modellen wordt d ...
  help
  Vuiluitworpmodel Dirty : modelvalidatie rioolstelsel Bodegraven : introductie eenbaksversie Dirty-S [Boek]
  1991
  Recentelijk is door Witteveen + Bos het vuiluitworpmodel Dirty geïntroduceerd. Momenteel wordt het model Dirty reeds toegepast voor advisering van een aantal gemeenten, steeds in samenspraak met de betreffende waterkwaliteitsbeheerder. Middels divers ...
  help
  On the mechanism of piping under impervious structures / J.B. Sellmeijer [Proefschrift]
  Sellmeijer, J.B. \ Verruijt, A. \ 1988
  This thesis basically consists of three parts. The first one is formed by chapters 1 - 4 and is meant as introduction and preparation for the modelling of the piping phenomenon. The second part is the modelling itself and is worked out in chapters 5 ...
  help
  Een vergelijkend onderzoek naar vuiluitworpmodellen voor rioolstelsels : eindrapport [Boek]
  Aalderink. R.H. \ 1994
  Dit rapport geeft een verslag van een vergelijkend onderzoek naar vuiluitworpmodellen, zoals dat werd geïnitieerd en gefinancierd door de Werkgroep Riolering West-Nederland. Het rapport hoopt een overzicht te geven van de huidige stand der techniek m ...
  help
  Analytic elements for transient groundwater flow [Proefschrift]
  Zaadnoordijk, W.J. \ 1988
  help
  SWM 2 - numerical model of two-dimensional flow in a variably saturated porous medium [Boek]
  Vogel, T. \ 1987
  help
  Geohydrologische modellering van het Naardermeer en de Hollandsch Ankeveensche plassen [Studentenverslag]
  Massop, H. \ 1990
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.