Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Ad van der Avoird, hoogleraar theoretische chemie : “water, een moleculaire aanpak" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gast, M. \ 2008
  De chemische formule van water is eenvoudig: H2O, een molecuul dat bestaat uit drie atomen: één zuurstof en twee waterstof. Toch heeft water als stof een aantal bijzondere eigenschappen, die je niet zou verwachten van een stof met een zo eenvoudig mo ...
  help
  Groenresten uit het waterbeheer : bioraffinage en vezelverwaarding : literatuuronderzoek en businesscase analyses [Boek]
  2016
  Rapport van praktijkonderzoek naar de bruikbaarheid van groenresten (in dit rapport maaisel) in de veevoeders en mest(co)vergisters, papier - en karton productie, fabricage van composieten en het winnen van mineralen.
  help
  Chemie-Pack: interessante case of hoofdpijndossier? : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Krijgsman, A. \ 2014
  De rechtsoverwegingen van de Afdeling Bestuursrechtspraak passeren hier de revue ten aanzien van het verhalen van de onkosten voor het verwijderen en verwerken van verontreinigd bluswater door Waterschap Brabantse Delta bij de brand op het bedrijfste ...
  help
  Phosphate recovery from sewage sludge containing iron phosphate [Proefschrift]
  Wilfert, Philipp Karl \ 2018
  Dit onderzoek beoogde het fundament te leggen voor een techniek voor de terugwinning van fosfaat uit ijzerfosfaat houdend zuiveringsslib. Deze techniek zou zo weinig mogelijk aanpassingen moeten vergen van de huidige configuratie van een rioolwaterzu ...
  help
  Toepassing van nieuwe gistingsconcepten Ephyra® en Themista® [Boek]
  Visser, André \ Moll, Saskia \ 2016
  Royal HaskoningDHV is een paar jaar geleden eveneens begonnen met de ontwikkeling van twee nieuwe slibinnovaties, zijnde Ephyra® en Themista®. Hiervoor is een samenwerkingsverband opgezet tussen STOWA, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerw ...
  help
  Water kan geen geheugen hebben? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sluis, H. van \ Avoird, A. van der \ 2008
  In H2O nr. 23 van 21 november 2008, zei professor Van der Avoird in een interview dat "water geen geheugen kan hebben". Hans van der Sluis (DHV) vindt dat een wel erg stellige uitspraak. Inclusief een weerwoord van prof. Avoird.
  help
  Hydrochemisch onderzoek Rouveen [Boek]
  Jonkheer, R. \ Semmekrot, S. \ 1986
  Over het algemeen worden de opgeloste stoffen in natuurlijk water verdeeld in twee groepen, n.l. balans of macroionen en de rest. Deze rest bestaat uit P- en N- verbindingen, C-verbindingen en metalen.Omdat de analyse en interpretatie van deze stoffe ...
  help
  Prospect of green gold? \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
  Wolkers, H. \ 2010
  Algae have been hailed as the fuel of the future, and as a source of valuable nutritional supplements. Yet although algae cultivation companies are starting up one after the other, it is too soon to talk of an algae revolution. To optimize algae cult ...
  help
  Clean water on the cheap \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
  Wolkers, H. \ 2012
  The thiopaq, a purification plant for biogas developed by wageningen UR and paques, is making wastewater purification much cheaper. Dutch waste water treatment company industriewater eerbeek recouped its investment costs in no time.
  help
  Paques wint bioplastic PHA terug uit reststromen : new business : powered by Water Alliance \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2018
  Sinds enkele jaren slaagt Paques erin om behalve biogas, ook het volledig biologisch afbreekbare plastic PHA terug te winnen uit organische reststromen.
  help
  De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio [Boek]
  As, S. van \ 2019
  Nederland staat voor een aantal grote beleidsopgaven om de samenleving en de economie te verduurzamen. Aan deze duurzaamheidsopgaven wordt in Nederland op verscheidene schaalniveaus gewerkt: nationaal, regionaal en lokaal. Vooral op het niveau van de ...
  help
  Inorganic certified reference materials in 'water': what do we have, what do we need? \ The Analyst : the analytical journal of the Royal Society of Chemistry [Artikel]
  Kramer, K.J.M. \ 1998
  help
  Determination of phenylurea herbicides in water sampling using on-line sorptive preconcentration and high-performance liquid chromatography with UV or electrospray mass spectrometric detection \ Journal of chromatography A : including electrophoresis and other separation methods [Artikel]
  Baltussen, E. \ Snijders, H. \ Janssen, H.G. \ 1998
  help
  Determination of phenylurea herbicides in water samples using online sorptive preconcentration and high-performance liquid chromatography with UV or electrospray mass spectrometric detection \ Journal of chromatography A : including electrophoresis and other separation methods [Artikel]
  Baltussen, H.A. \ Snijders, H. \ Janssen, H.G. \ 1998
  help
  Slowly and very slowly desorbing organic compounds in sediments exhibit Langmuir type sorption \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
  Cornelissen, G. \ Rigterink, H. \ Noort, P.C.M. van \ 2000
  help
  Desorption kinetics of chlorobenzenes, polycyclic aromatic hydrocarbons, and polychlorinated biphenyls : sediment extraction with tenax and effects of contact time and solute hydrophobicity \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
  Cornelissen, G. \ Noort, P.C.M. van \ Govers, H.A.J. \ 1997
  help
  Factors involved in successful multi-mode standardization in case of phosphorus recovery in form of struvite from municipal wastewater [Studentenverslag]
  Eijnden, L. van den \ 2019
  The main research question of this research was: “Which are factors of influence in order to achieve success within the multi-mode standardization process in the context of phosphorus recovery through struvite formation from municipal wastewater acco ...
  help
  Preconcentration of ultratrace rare earth elements in freshwater with an ion-exchange micro-column and determination by inductively coupled plasma mass spectrometry \ Proceedings of the first Sino - Dutch workshop on the environmental behavior and ecotoxicology of rare earth elements [Artikel]
  Zhu, W. \ Leer, E.W.B. de \ Kennedy, M. \ 1996
  help
  Rioolwaterzuivering steeds effectiever en duurzamer \ CBS webmagazine [Artikel]
  2018
  De 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland presteerden in 2016 beter dan in 2015. Er is ruim 1,9 miljard kubieke meter rioolwater gezuiverd, ruim 300 liter per inwoner per dag. Deze installaties produceren ook steeds meer biogas en zijn ste ...
  help
  Verbrand rioolslib wordt bron van fosfaat voor kunstmest \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berg, J. van den \ 2019
  Het internationale chemieconcern ICL heeft op zijn terrein in de haven van Amsterdam een installatie in gebruik genomen waarmee fosfaathoudende as van verbrand rioolslib en beendermeel (restproduct van de vleesverwerkende industrie) hergebruikt kunne ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.