Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Erfgoed langs weg en water : overzicht van historisch-bouwkundige, historisch-geografische en archeologische waarden binnen en langs de beheergrenzen van Rijkswaterstaat [Boek]
  Gehasse, E.F. \ Vestigia \ 2007
  Bij aanleg, onderhoud en aanpassing van het hoofd(vaar)wegennet dient Rijkswaterstaat zorgvuldig om te gaan met cultuurhistorische (historisch-bouwkundige, historisch-geografische en archeologische) waarden. Kennis over de (mogelijke) aanwezigheid va ...
  help
  Dijken en dijkrechten van de Krimpenerwaard voor 1430 \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Schoute, C.R. \ 1994
  In 1422 gaf de landsheer Jan van Beieren aan de ingelanden het dijkrecht, waarin voor het eerst het toezicht op alle rivierdijken van de Waard opgedragen werd aan één college van dijkgraaf en hoogheemraden. Dit artikel geeft de geschiedenis van het g ...
  help
  De dynamiek van land en water en de verdronken oorden in westelijk Noord-Brabant : lost villages, the Dutch way \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Leenders, K.A.H.W. \ 2007
  Overstromingsgeschiedenis, met aandacht voor voor achterliggende processen als Klink, erosie en sedimentatie. Het gaat niet enkel om 'verdwenen dorpen' want ook landerijen, hooilanden, akkers, havens etc. komen aan bod. Het gaat om een verdwenen same ...
  help
  Woerden : veilige oorden bij hoogwater : inspiratieboek [Boek]
  2013
  Ons grondgebied wordt al duizenden jaren beheerst door de rivieren Waal, Rijn en Neder-Rijn. De aanwezigheid van het water dwingt de mens rekening te houden met overstromingen. Om droge voeten te houden, zochten de vroegere bewoners in het Rivierenge ...
  help
  Land in zee : de watergeschiedenis van Nederland [Boek]
  Brinke, W. ten \ Eymers, H. \ cop. 2007
  In ‘Land in zee’ voert de auteur de lezer door de watergeschiedenis van de lage landen. Van de ijstijden tot en met de toekomstplannen voor de Nederlandse waterhuishouding, het komt allemaal aan bod. De auteur begint met de ontstaansgeschiedenis en g ...
  help
  Afgegraven wierde Englum wordt hersteld. met baggerspecie! : sector: waterbeheer, cultuurlandschapsbeheer [Boek]
  Marrewijk, D. van \ [2007]
  Op zoek naar alternatieven voor de opslag van schone baggerspecie zijn in de provincie Groningen plannen ontwikkeld voor het herstellen van afgegraven wierden met baggerslib. Een eerste experiment vond plaats bij de wierde Englum aan het Reitdiep, ni ...
  help
  Van de wal in de sloot : bodemkundig en cultuurhistorisch onderzoek Zwarte Kade te Tricht [Boek]
  Mulder, J.R. \ [ca. 2008]
  Het oostelijk talud van de Zwarte Kade is voor een deel geleidelijk in de wetering geschoven, mogelijk als gevolg van het wegrotten van wortels van populieren die tussen 10 en 15 jaar geleden zijn gekapt. Waterschap Rivierenland liet vervolgens de ka ...
  help
  Geld in het water : Antwerps en Mechels kapitaal in Zuid-Beveland na de stormvloeden in de 16e eeuw [Boek]
  Dekker, C. \ Baetens, R. \ 2010
  De strijd tegen het water – en dikwijls ook om het water – is een constante in de Zeeuwse geschiedenis. Deze studie is gewijd aan de stormvloeden in de zestiende eeuw en de gevolgen daarvan voor bewoners en bestuurders van met name Zuid-Beveland. De ...
  help
  De palendijk : over verdwenen balken en palen aan de voormalige Zuiderzee \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Buuren, M. van \ Schaafsma-Tilstra, M. \ Bos, M. \ 2013
  Vooral vanaf het water, op het Eemmeer richting Spakenburg zien we de palen al vanaf het water. Ook vanaf het land mooi te bewonderen. Palendijken beschermden vroeger langs de hele Zuiderzee het achterliggende land. Bij Spakenburg / Bunschoten is een ...
  help
  "Historisch geografische classificatie van beeksystemen op de zandgronden van de Achterhoek" [Studentenverslag]
  Luttmer, A. \ cop. 2005
  De Achterhoek bestaat voornamelijk uit keileem en dekzand. Op de dekzanden zijn podzolgronden ontstaan. Alleen de beken die op de zandgronden stromen zijn geclassificeerd. Er zijn 54 beken in de Achterhoek aan de hand van een model geclassificeerd. H ...
  help
  Tractaet van dijckagie [Boek]
  Vierlingh, A. \ Hullu, J. de \ Verhoeven, A.G. \ 1920
  help
  Studien over waterschapsgeschiedenis [Boek]
  Fockema Andreae, S.J. \ 1950-1952
  help
  Laatmiddeleeuwse waterstaatkundigen in Vlaanderen : onderzoek naar de effecten van het Brugs kanaal op het Zwin, 1514 \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Kraker, A.M.J. de \ 2014
  De deskundigheid van dijkbouw en van zeestromingen berustte rond 1500 vooral bij dijkmeesters, landmeesters en functionarissen die veelvuldig met dijkbouw en dijkschouw te maken hadden. De expertise van de dijkexperts heeft niet alleen betrekking op ...
  help
  Een discussie met twee historisch geografen : het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes in de waterschapskroniek Vallei & Eem 777-2011 \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Mijnssen-Dutilh, M. \ 2014
  In dit artikel geeft de auteur haar zienswijze op de ontginning van het Eemland en legt die naast die van Vervloet en De Bont (beiden historisch geografen). Als historicus en archivaris komt zij tot een andere uitleg over de ontginning, dan de twee a ...
  help
  Veluwse beken en sprengen : een uniek landschap [Boek]
  Menke, H. \ Meijer, J. \ 2007
  Deze publicatie is een geactualiseerde versie van een eerdere uitgave van Alterra over de cultuurhistorische achtergronden van het landschap van de sprengenbeken (J. Renes, 2002). Tevens is toegevoegd informatie over het bekenlandschap nu; de natuur ...
  help
  Baakse beek: terug naar hoe het vroeger was? : cultuurhistorie in landgoederenzone als uitgangspunt bij wateropgaven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heuvelmans, M. \ Ruigrok, M. \ 2007
  In de landgoederenzone van de Baakse beek is een ontwerpstudie uitgevoerd in het kader van het Belvoirprogramma 'Water en cultuurhistorie'. Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland stonden aan de basis van dit initiatief dat tot stand kwam m ...
  help
  Dijkaanleg en dijkherstel in Noordoost-Vlaanderen tijdens de zestiende eeuw : een kwestie van geld en organisatie \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Kraker, A.M.J. de \ 1993
  Het betreft dijkherstel na overstromingen in het gebied van Biervliet, Land van Saeftinghe, in het gebied van de Vier Ambachten.
  help
  Hollanders en het water : twintig eeuwen strijd en profijt - Deel I [Boek]
  Beukers, E. \ Aten, D. \ 2007
  Hollanders en het water : strijd en profijt. Al eeuwenlang vormen ze een hecht paar. Vreemd is dat niet. Nog steeds stuit je bijna overal in Holland op sloten, meren, grachten, plassen en rivieren, of op de zee. Al dat water heeft sinds mensenheugeni ...
  help
  Hollanders en het water : twintig eeuwen strijd en profijt - Deel II [Boek]
  Beukers, E. \ Borger, G.J. \ 2007
  Hollanders en het water: strijd en profijt. Al eeuwenlang vormen ze een hecht paar. Vreemd is dat niet. Nog steeds stuit je bijna overal in Holland op sloten, meren, grachten, plassen en rivieren, of op de zee. Al dat water heeft sinds mensenheugenis ...
  help
  Herinrichtingswerkzaamheden Leuvenumse beek 2014 \ De wijerd [Artikel]
  Kiel, W. \ 2014
  Natuurmonumenten laat binnenkort in het gebied van de Leuvenumse beek een herstelproject uitvoeren. Natuurmonumenten heeft daarover vooraf contact gehad met bewoners en gebruikers van percelen in het gebied. Natuurmonumenten heeft toegezegd de beekwa ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.