Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  WWW.risicokaart.nl [Website]
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties \ [ca. 2007]
  Op deze website kan per provincie een risicokaart bekeken worden, op deze kaarten kan ingezoemd worden op de risico’s in uw omgeving. Op de kaart staan meerdere soorten risico’s, zoals overstromingen (zee, rivieren), ongevallen met brandbare, explosi ...
  help
  Taskforce Management Overstromingen - Rapport van bevindingen [Boek]
  Taskforce Management Overstromingen \ 2009
  In 2007-2008 heeft de TMO in opdracht van het Kabinet en in nauwe samenwerking met het veld, de organisatie rond een (dreigende) watersnoodramp verbeterd en informatie over waterrampen en de gevolgen daarvan verspreid. Om de verbeterde voorbereiding ...
  help
  FloodControl2100 : video example 3 - New Orleans [Video]
  STOWAvideo \ 2012
  Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions. A colonel of the US Army explains the circumstances of New Orleans in connection with the flood risk.
  help
  Hoe trainen waterschappen op calamiteiten? : nèt echt! : oefenen is geen spelletje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hooimeijer, M. \ 2014
  Waterschappen krijgen regelmatig met – ernstige en minder ernstige – calamiteiten te maken. Van bedreigend hoogwater tot kapotte zuiveringsinstallaties. Hoe trainen zij op zulke onverwachte gebeurtenissen? En wat kunnen ze daarbij van elkaar leren?
  help
  Stadse samenwerking stopt wassende water : Jakarta: diep gezonken \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2014
  Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, heeft het zwaar te verduren. Extreme neerslag zorgt voor overstromingen van de ergste soort. Er zijn sinds de overstroming in januari 2014 tientallen doden gevallen en ruim 30.000 inwoners van Jakarta zijn hun hui ...
  help
  Zware klap op het Twenthekanaal : crisisbeheersing \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Versluis, P. \ 2007
  Het noodlot slaat met een zware klap toe op het Twenthekanaal. Op de tot dan zo mooie zaterdagmorgen vindt ter hoogte van Almen een zware explosie plaats. Telefoontjes stromen binnen bij de regionale meldkamer: een oude vliegtuigbom zou op het bagger ...
  help
  FloodControl2100 : P02 : IBM - Djeevan Schiferli [Video]
  Schiferli, D. \ STOWAvideo \ 2012
  Presentation on the FloodRisk 2012 Conference in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions. Rio de Janeiro lacked the ability to monitor events and coordinate response after extreme weather in 2010. The solution was a City Operations Ce ...
  help
  FloodControl 2100 : P03 : discussion [Video]
  STOWAvideo \ 2012
  Presentation on the FloodRisk 2012 Conference in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions. This session is a discussion about scenarios for flood control in urban areas.
  help
  Giframp Wetteren revisited : rampenbestrijding nog op laag pitje \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2013
  In mei 2013 werd Vlaanderen opgeschrikt door een treinramp, waarbij één dode viel en een giftige licht ontvlambare stof in het rioolstelsel belandde. Doordat de stof in het riool kwam ontstond explosiegevaar en moesten talloze inwoners hun huis verla ...
  help
  Discoursen en waterveiligheid \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Artikel]
  Heems, T. \ Kothuis, B. \ 2008
  Dit artikel gaat in op de vraag waarom het de overheid op het gebied van waterveiligheid vooralsnog niet lukt de samenleving te bereiken en haar beleidsdoelen -waterbewustzijn en waterbewust gedrag- te realiseren. De samenleving verkeert in een overw ...
  help
  Die het water deert die het water keert : overstromingsrisicobeheer als maatschappelijke gebiedsopgave : opbrengsten en lessen uit de pilots meerlaagsveiligheid [Boek]
  Buuren, A. van \ Ellen, G. \ Leeuwen, C. van \ Popering-Verkerk, J. van \ 2015
  In het Nederlandse waterveiligheidsbeleid vindt een belangrijke evolutie plaats: van het voorkomen van overstromingen door dijken, naar een overstromingsrisicobeheer gebaseerd op een combinatie van dijken én ruimtelijke inrichting én adequate rampenb ...
  help
  Definitiestudie AQUABEL : de meerwaarde van een informatiesysteem voor de calamiteitenbestrijding op de Nederlandse binnenwateren [Boek]
  Bockholts, P. \ Heidebrink, I. \ Kobes, H. \ 1989
  help
  Grootste rampenoefening ooit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2008
  Tienduizenden hulpverleners nemen van 3 t/m 7 november 2008 deel aan de grootste rampenoefening die ooit in Nederland is gehouden. Met een nagebootste overstroming van de zeekust, hoogwater in de rivieren en een dijkdoorbraak testen alle 443 gemeente ...
  help
  Nederland oefende ergst denkbare overstroming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hiddema, P. \ 2008
  Zo’n 20 jaar geleden waren er al calamiteitenplannen. Maar om daar nou mee te gaan oefenen? Toen dan ook voor het eerst door een provincie het draaiboek van een hoogheemraadschap in Delft ‘s nachts werd getest, nam niemand de telefoon op. De werkneme ...
  help
  Taskforce Management Overstromingen - First impression [Boek]
  Taskforce Management Overstromingen \ 2009
  De TMO heeft besloten om zo snel mogelijk na de oefening een First Impression Report (FIR) op te stellen. De TMO legt daarin de eerste bevindingen (impressies) van de oefening vast. Hierin wordt een opsomming gegeven van de verzamelde indrukken van z ...
  help
  Taskforce Management Overstromingen - Nafase : nafasestrategie voor overstromingen [Boek]
  Taskforce Management Overstromingen \ 2009
  Dit deelrapport maakt deel uit van het Rapport van bevindingen van de Taskforce Management Overstromingen (TMO). De opdracht aan TMO omvat acht onderdelen. Dit deelrapport is het antwoord op één van die opdrachten: ‘het doen opstellen van een nazorgs ...
  help
  Taskforce Management Overstromingen - Planvorming : voorbereid op een grootschalige overstroming [Boek]
  Taskforce Management Overstromingen \ 2009
  De TMO heeft tijdens de uitwerking van haar deelopdracht: ‘het bevorderen van een overstromingsplan voor iedere regio en een landelijk plan’ een studiereis naar Verenigde Staten van Amerika gemaakt. Niet om in New Orleans nog eens te zien wat al zo v ...
  help
  Voorbereid op Ergste Overstroming ooit : Waterproef \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2008
  Overvloedige regenval en een zware storm aan de kust. Dit waren de condities tijdens 'Waterproef' de grootste rampenoefening ooit in Nederland. Twee jaar van voorbereiding gingen aan de proef vooraf
  help
  Taskforce Management Overstromingen: 'nog ontzettend veel te doen' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Rapport van Bevindingen - TMO - Platform Overstromingen
  Lammers, O. \ 2009
  "De aanjaagfunctie die de Taskforce Management Overstromingen had, heeft ertoe geleid dat we in Nederland organisatorisch gezien veel beter zijn voorbereid op eventuele overstromingen. Maar deze overstromingen kunnen beter nog even uitblijven. Er is ...
  help
  UF2010P07 theme 2 ICT [Video]
  STOWAvideo \ 2012
  Presentatie van Bartosz Balis (Cyfronet AGH, Polen) 'Common Information Space: a framework for creating and hosting Early Warning System' op de Joint UrbanFlood & SSG4Env International Workshop in Amsterdam in november 2010.
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.