Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Studenten verrast over uitdagingen in water- en rioleringssector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2010
  De eerste editie van 'Down the drain', het kennis- en carrière-evenement over urban drainage in Ede, is volgens de organiserende stichting RIONED zeer succesvol verlopen. Er kwamen 13 april 2010 meer hbo-studenten naar de bijeenkomst dan verwacht (30 ...
  help
  'Mobiliteit en vitaliteit zijn dé thema's' : strategisch personeelsbeleid : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ayar, B. \ 2014
  In 2020 staan medewerkers meer zelf aan het roer van hun loopbaan terwijl er dan ook een goede samenwerking is met onderwijsinstellingen en met andere overheidsorganisaties. Ontwikkelingen als vergrijzing en meer uitdagende watertechnische opgaven he ...
  help
  Proeftuin vernieuwende arbeidsrelaties : waterschap De Dommel : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Laak, D. van de \ 2014
  Waterschappen staan voor de uitdaging hun organisatie zo in te richten dat zij zich sneller kunnen aanpassen aan externe ontwikkelingen en tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever blijven. Dit stelt nieuwe eisen aan de manier van werken en vraagt ...
  help
  'Het verschil moet de norm zijn' : verjongen en verkleuren : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Thomassen, R. \ 2014
  Hoe zorg je als waterschap ervoor dat jonge mensen je leren kennen? Waterschap Hollandse Delta startte hiervoor in 2011 het traject Verjongen & Verkleuren. Een vervolgtraject is voorjaar 2014 in gang gezet.
  help
  Zelfvertrouwen en positieve energie : talentmanagement : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vliet, J. van \ 2014
  De P&O adviseurs van Waterschap Aa en Maas zijn het met elkaar eens: "Aan competenties moet je voldoen; aan je kwaliteiten en talenten blijf je voordurend werken." Aa en Maas doet dat volgens een succesvolle methode.
  help
  Internetspiegel en vensters : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Guijt, A. \ 2014
  De waterschappen hanteren 2 instrumenten waarmee medewerkers zich kunnen uitspreken over de kwaliteit van hun werk: Internetspiegel en Vensters voor bedrijfsvoering. Beide instrumenten worden in toenemende mate gebruikt.
  help
  Meer dan rookworst! : e-learning : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Hoving, R. \ 2014
  Waterschap Reest en Wieden vindt de inzetbaarheid van medewerkers erg belangrijk. Daarbij hoort ook de mogelijkheid tot ontwikkeling. Daarom is gestart met e-learning via de Hema-academie. Via een online leerportaal biedt dit waterschap zijn medewerk ...
  help
  De handen ineen : waterkracht : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Jansen, B. \ 2014
  Shared Services is niet alleen diensten leveren vanuit de gedachte dat het samen efficiënter kan. "Het betekent ook dat we veel meer gebruik gaan maken van elkaars deskundigheid", zegt coördinator Jan Tukkers van het werkgebied personele zaken van he ...
  help
  Vitaliteit en flexibiliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ayar, B. \ 2013
  Ontwikkelingen als vergrijzing, de noodzaak tot efficiënt werken en technologische vernieuwingen vragen ook bij de waterschappen om vitaliteit én flexibiliteit. De thema's die zijn vastgelegd in de cao voor de waterschappen, krijgen concreet vorm in ...
  help
  Hoe deel en behoud je kennis van medewerkers? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Donners, J. \ Klooster, R. van 't \ 2000
  Pleidooi voor kennisdeling die geintegreerd is in het reguliere werkproces, met voorbeelden van kennismanagement uit de watersector
  help
  Duurzame inzetbaarheid: "doe mij maar die 18-jarige met 35 jaar ervaring" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  2013
  Organisaties zoeken nog steeds naar die 18 jarige met 35 jaar ervaring. Voor oudere werknemers was weinig aandacht. Ten onrechte, zeker bij een tekort aan goed geschoold personeel. Wat doet de watersector?
  help
  Vrouwen van de schappen : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ayar, B. \ 2010
  Archiefstukken van de waterschappen gaan meestal over het werk van de schappen. Andere documenten vertellen iets over de mensen, die dat werk doen. Of over groepen mensen, zoals het ambtenarenreglement van het hoogheemraadschap van Rijnland uit 1933. ...
  help
  Actief personeel werven om kennis bij waterschap op peil te houden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2011
  De watersector staat voor grote opgaven, die vragen om voldoende deskundigheid. Tegelijkertijd worden waterschappen geconfronteerd met vergrijzing en de uitstroom van ervaren personeel en dus kennis, terwijl het aantrekken van jong talent moeilijk bl ...
  help
  Hunze en Aa's: studeren op kosten van het waterschap én een baan \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holsteijn, A. \ 2010
  "Wij zijn op zoek gegaan naar een manier van werven voor functies die moeilijk zijn in te vullen. We trekken de werving gewoon een paar jaar naar voren", zegt Klaas de Veen, hoofd Personeel en Organisatie van waterschap Hunze en Aa's.
  help
  Overheidspersoneelsbeleid in perspectief : inleiding van de minister van binnelandse zaken mr. J.G. Rietkerk \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  1985
  Op de algemene ledenvergadering van de Unie van Waterschappen is een inleiding gehouden door de mininster van binnenlandse zaken
  help
  CAO: zoveel mensen zoveel wensen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2013
  Cao's met gedetailleerde afspraken tot tien cijfers achter de komma: dat kan echt niet meer. Want zoveel mensen zoveel wensen. Vandaar dat al jaren hard wordt gewerkt aan de modernisering van de waterschaps-cao. Dat is een goed eind op dreef.
  help
  Waterschappen omarmen Het Nieuwe Werken: vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ekkelboom, J. \ 2013
  In de wereld van de waterschappen doet Het Nieuwe Werken zijn intrede. Belangrijkste doel van dit concept is dat de medewerker als mens centraal komt te staan. Zij krijgen meer vrijheid en vertrouwen maar moeten daarvoor ook hun verantwoordelijkheden ...
  help
  Praktijktraject TAZ- en UTAZ : procesoperators Waterschap Aa en Maas tot veel meer in staat én enthousiast \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Lammers, O. \ 2010
  Paul Bos, regiohoofd Zuiveren bij Waterschap Aa en Maas heeft met zijn collega's enige tijd geleden besloten de hele organisatie van het zuiveren van afvalwater op de 7 rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap naar een hoger peil te tillen ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.