Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Ontdekkingstochten langs het water : cultuurhistorie als inspiratiebron voor waterbeheerders [Boek]
  Oerlemans, N. \ Joldersma, R. \ [ca. 2006]
  De tastbare tijd van eeuwen waterbeheer zien we terug in het landschap, in gebouwen en landschapspatronen. En in het waterschap als één van de eerste democratische organisaties in ons land, begonnen in de 13e eeuw als een lokaal samenwerkingsverband ...
  help
  De dijkzorg in Overijssel 1800 - 1880 \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
  Ven, G.P. van de \ 2006
  In deze bijdrage aandacht voor de Dijkwet van 1810; de watersnood van 1825 (de grootste, die Overijssel trof; in de zeedijk van Vollenhove tussen Kuinre en Zwartsluis vielen 22 doorbraken, waarbij gaten ontstonden tot 13 m onder maaiveld); aansluiten ...
  help
  New Orleans aan het IJ? : een waardering van moderne en oude dijkdoorbraken \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Dam, P.J.E.M. van \ 2007
  Door de grote, wereldwijde emoties rond de overstromingsramp van New Orleans is het thema 'dijkbreuken in het verleden' weer actueel geworden. Gerard van de Ven heeft over overstromingsrampen veel gepubliceerd. Het is dan ook heel passend dat de stud ...
  help
  1825 : de 'vergeten' watersnood : bijdrage aan het symposium "Ramp en reactie" \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Zeiler, F.D. \ 2007
  De watersnoodramp van 1825 was de grootste natuurramp die zich in de negentiende eeuw in Nederland heeft voorgedaan. De reacties op nationaal niveau waren te vergelijken met die van 1953. Toch is de herinnering aan deze watervloed snel vervaagd. Het ...
  help
  Dr.ir. J.A. Ringers en de landsverdediging of: hoe in 1939 een burger het leger te hulp schoot \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Pollmann, M.T. \ 2007
  Achtergronden bij de inzet van waterlinies voorafgaand aan de tweede wereldoorlog. De Grebbelinie en de Peel - Raamstelling werden opnieuw ingezet, ook al werd de methode niet meer als moden opgevat. Desondanks geloofde de landmacht nog lang in de st ...
  help
  Rijnoeverstaten en Europese Unie ondernemen acties na vergiftigings- en overstromingsrampen : bijdrage aan het symposium "Ramp en reactie" \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Huisman, P. \ 2007
  Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw hebben scheepvaart, waterkracht en industrialisatie het ecosysteem van het Rijnstroomgebied ernstig aangetast. Trekvissen als de zalm verdwenen geleidelijk door de aanleg van stuwen. Door lozingen op de R ...
  help
  Lijst van publicaties van Gerard (G.P.) van de Ven \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Driessen, A.M.A.J. \ Ven, G.P. van de \ 2007
  Overzicht van publicaties, naar aanleiding van het afscheid van Van de Ven als hoogleraar waterstaatsgeschiedenis (Universiteit van Amsterdam)
  help
  De lasten van 'het Hondsbossche' in de oude jurisprudentie \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Answaarden, R. van \ 1992
  Bespreking van twee zestiende-eeuwse rechtszaken, die betrekking hebben op aanslagen voor de werken tussen Camp en Petten
  help
  Verdeel en beheers! : 300 jaar Pannerdensch Kanaal [Boek]
  Ven, G. van de \ 2007
  Het 11 kilometer lange Pannerdensch Kanaal is gegraven tussen 1701 en 1709, aanvankelijk als verdedigingslinie, gevoed door de IJssel en de Neder-Rijn en zonder verbinding met Rijn en Waal. Die verbinding werd enkele jaren later pas gelegd, om de wat ...
  help
  Amersfoort lag aan zee : waterschapskroniek Vallei & Eem - Deel 1: (777-1616) [Boek]
  Mijnssen-Dutilh, M. \ 2007
  Ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan brengt het Waterschap Vallei en Eem een tweedelige Waterschapskroniek uit. In dit eerste deel van de Waterschapskroniek Vallei en Eem, Amersfoort lag aan zee, schetst de auteur, archivaris van het Waterschap ...
  help
  Eerste watercanon ziet het daglicht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]De Watercanon website
  2008
  Op 16 december 2008 ontving staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat de officiele uitgave van de Nederlandse watercanon uit handen van dijkgraaf van Waterschap Hunze en Aa's en voorzitter van de canoncommissie Alfred van Dijk. De ca ...
  help
  Living with sea-level rise and climate change: a case study of the Netherlands \ Journal of coastal research : an international forum for the littoral sciences / Coastal Education and Research Foundation (CERF) [Artikel]
  VanKoningsveld, M. \ Mulder, J.P.M. \ Stive, M.J.F. \ VanDerValk, L. \ VanDerWeck, A.W. \ 2008
  Based on historical hindsight, this paper shows that sea-level rise has played a fundamental role in the development of the low-lying environment of the Netherlands. It was beneficial in morphological terms during the mid-Holocene, but from Roman tim ...
  help
  Paleoecologie en KRW-referentie voor laaglandbeken : een pilotstudie in de Lunterse Beek (thans Oude Lunterse Beek) [Boek]
  Klink, A. \ 2010
  Van paleolimnologisch onderzoek in beken is tot op heden nog geen onderzoek bekend. Het voorliggende rapport kan dan ook worden beschouwd als een eerste oriëntatie op de mogelijkheid van paleolimnologische technieken om vroegere levensgemeenschappen ...
  help
  Op zoek naar het poldermodel in de waterstaatsgeschiedenis \ Tijdschrift voor geschiedenis [Artikel]
  Tielhof, M. van \ 2009
  Het poldermodel was het specifiek Nederlandse antwoord op de economische crisis van de jaren tachtig. Sindsdien ging de populariteit van het poldermodel enigszins op en neer. Historici kijken sinds kort terug op het verleden met de vraag of het polde ...
  help
  Het visboek van Adriaen Coenen [Boek]
  Het Visboek van Adriaan Coenen is een van de rijkste en wonderlijkste bronnen voor de geschiedenis van de visserij en vishandel in Nederland vóór de Gouden Eeuw. En niet alleen voor de geschiedenis van vangst en handel, want het boek gaat eigenlijk o ...
  help
  Veluws water : tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe [Boek]
  Boven, H. van \ Jonge, E. de \ Petri, T.J. \ 2007
  Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Waterschap Veluwe verscheen het boek ‘Veluws Water. Duizend jaar waterbeheer op de Veluwe’. Naar aanleiding van het jubileum nam het waterschap het initiatief tot een beschrijving van de Veluwse historie, ...
  help
  De waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het stroomgebied der Maas - voorheen en thans - uit een economisch en landbouwkundig oogpunt beschouwd [Proefschrift]
  Deckers, J.H.F. \ 1927
  help
  De wateren van Nederland : aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven [Boek]
  Beekman, A.A. \ 1948
  help
  De Berkel beschouwd : uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Waterschap van de Berkel [Boek]
  Jong, P.J. de \ 1982
  In kort bestek de geschiedenis van honderd jaar waterschapszorg in de Achterhoek
  help
  De dreigende teloorgang van de Waterstaatskaart \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Ormeling, F.J. \ 1992
  Vanaf 1988 wordt gewerkt aan een nieuw op te zetten Waterstaatskundig Informatiesysteem, die de verdwenen waterstaatskaart mogelijkerwijs afdoende kan vervangen. Dit artikel laat het belang van het (blijvende) bestaan van waterstaatskundige gegevens ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.