Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  A comparison of statistical models for visual inspection data \ Safety, reliability and risk of structures, infrastructures and engineering systems : proceedings of the Tenth International Conference on structural safety and reliability (ICOSSAR), Osaka, Japan, September 13-17, 2009 [Hoofdstuk uit boek]
  Kallen, M.J. \ 2010
  Large groups of structures like bridges, pavements and sewer systems, are often inspected visually and their condition is quantified based on a discrete scale. Markov chains have traditionally been used to model the uncertain rate at which these stru ...
  help
  Aqua Nederland Vakbeurs tegelijkertijd met Rioleringsvakdagen [thema Aqua Nederland] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2010
  Aqua Nederland Vakbeurs is 3 dagen lang hét trefpunt waar ondernemers en relaties uit de waterbranche elkaar ontmoeten. De vakbeurs richt zich op waterbehandeling, watermanagement en watertechnologie, en vindt dit jaar tegelijkertijd plaats met de Ri ...
  help
  Onderzoek naar een directe meetmethode ter bepaling van kwel of inzijging in een aantal Limburgse kanalen [Boek]
  Zuiderveen Borgesius, N.W. \ Lambrechtse, J.W. \ 1981
  help
  Modelling of flow and settling in storm water sedimentation tanks: [Boek]
  Kluck, J. \ 1994
  In the near future in the Netherlands many reservoirs will have to be built to abate the pollution of the surface water by overflowing storm water from combined sewer systems [Kluck, 1992-a]. These reservoirs, called storm water sedimentation tanks, ...
  help
  Onderwaterdrone [Studentenverslag]
  Zwart, M. \ 2016
  Dit verslag is een beschrijving van het proces dat is gevolgd om een aantal ontwerpslagen te maken in de ontwikkeling van een onderwaterdrone, een afstandsbestuurbaar onderwatervoertuig waarmee met een camera kan worden genavigeerd. Om erachter te ko ...
  help
  Schatgraven in het riool : Nederlandse bedrijven zoeken naar duurzame innovaties \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2014
  Met de vergrijzing en ingrijpende klimaatveranderingen op komst, moet er slim worden ingespeeld op deze ontwikkelingen. Fossiele brandstof is immers eindig. Enkele Nederlandse bedrijven presenteerden onlangs hun ideeën om moeder aarde te beschermen t ...
  help
  Laat maar waaien : vrije doorlaat zorgt voor betrouwbaarheid pompproblemen? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  2012
  Een betrouwbaar pompbedrijf is een must bij het werken met afvalwater en het is zaak dat die betrouwbaarheid jarenlang op hetzelfde niveau moet blijven. In het verleden zijn er talloze pogingen gedaan om het betrouwbaarheidsniveau van afvalwaterpompe ...
  help
  A survey of the application of gamma processes in maintenance \ Reliability engineering & system safety [Artikel]
  Noortwijk, J.M. van \ 2009
  This article surveys the application of gamma processes in maintenance. Since the introduction of the gamma process in the area of reliability in 1975, it has been increasingly used to model stochastic deterioration for optimising maintenance. Becaus ...
  help
  Vaarverbinding Erica - Ter Apel, de ontbrekende schakel [Boek]
  Drenthe \ 1986
  help
  Enkele waterstaatkundige en ecologische gevolgen van de bodemdaling door gaswinning in de provincie Groningen [Boek]
  Bergs, J. van den \ Egberts, J.J.H. \ 1987
  help
  Inleiding kabels & leidingen [Boek]
  Taselaar, F. \ 2009
  Dit boek gaat over de eerste meters in de ondergrond en dan vooral over de onvoorstelbare hoeveelheden kabels en leidingen die daar in Nederland terecht komen. Systemen die betrekking hebben op: drinkwater, elektriciteit, gas, stadsverwarming, distri ...
  help
  ‘De waarde van technici wordt onderschat’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geldof, G. \ 2012
  Op vrijdagochtend zit H2O in mijn brievenbus. De afstand van de brievenbus tot aan onze voordeur is ongeveer 65 meter en niet zelden heb ik tijdens deze wandeling al een eerste artikel gescand. En dat was zeker het geval bij nummer 23 van 2012. Op de ...
  help
  Distributed light sources for photocatalytic water treatment [Proefschrift]
  Kuipers, J. \ 2014
  In dit proefschrift wordt een nieuwe fotokatalytische reactor met gedistribueerde lichtbronnen gepresenteerd. De nieuwe fotokatalytische reactor maakt gebruik van draadloze energie overdracht om ultraviolet-licht-emitterende diodes (UV-LEDs) van ener ...
  help
  Taluds van waterlopen : rapport van de Werkgroep taluds, ingesteld door de Studiekring voor cultuurtechniek van het Koninklijk genootschap voor landbouwwetenschappen en de Sectie cultuurtechniek van het Koninklijk instituut van ingenieurs [Boek]
  Rossum, H. van \ 1969
  help
  Compendium geo-tubomechanica : t.b.v. ontwerp en berekening van kruisingsconstructies van ondergrondse pijpleidingen met waterkeringen, verkeerswegen en waterlopen [Boek]
  Soudijn, B.J.J. \ Kock, R.A.J. de \ 1977
  Dit compendium (= samenvattend handboek) is in feite een nader uitgewerkte versie van dat dictaat. Het bestaat uit de twee delen: Grondmechanica en Tubomechanica (pijpleidingmechanica). In het eerste dee], is de basis gelegd voor een goed begrip van ...
  help
  Studieresultaten betreffende ongelijkmatige zakkingen in verband met aardgaswinning in de provincie Groningen [Boek]
  Groningen (provincie) \ Nederlandse Aardolie Maatschappij \ 1987
  help
  Bodemverzakking en aardbevingen in het noorden van Nederland [Boek]
  Vaste Commissie voor Economische Zaken \ Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat \ 1989
  Bodemdaling en aardgaswinning; analyse Tweede Kamer
  help
  Kwelberekening zandwingebied IJsselmeer zuidelijke vaargeul Lemmer (1.5 miljoen m3 zand) [Boek]
  Reitsma, T. \ 1988
  help
  Onderzoek naar de hydrologische effecten van zandwinning in het IJsselmeer op de kavels langs de Noordermeerdijk [Boek]
  Beemster, A.H. \ Hebbink, A.J. \ 1994
  help
  Een studie naar de gevolgen van olie- en gaswinning voor de waterhuishouding [Studentenverslag]
  Woei Tioen Kie, D. \ 1990
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.