Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Versterkte baggerspecie, een nieuwe innovatieve bouwstof \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Velde, J.L. van de \ Berg, F.P.W. van den \ Janssen-Roelofs, K. \ Zwanenburg, C. \ Hamer, D.A. den \ Harmsen, J. \ Zon, W. van der \ 2009
  Versterkte baggerspecie is een innovatieve, ter plaatse maabare en daardoor direct toepasbare bouwstof voor bijvoobeeld waterkeringen, wegen, oever- en onderwaterbodeconstructies en kribben. Dit artikel beschrijft hoe de bouwstof wordt gemaakt, gaat ...
  help
  Kabels en leidingen : wetgeving, veilig graven en duurzame ondergrond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vloerbergh, I. \ 2008
  Juristen en ingenieurs van overheden, netbeheerders, aannemers ondergrondse werken, verzekeraars, ontwerp- en adviesbureau's bespraken onlangs de stand van zaken rond de wetgeving voor netbeheerders en grondroerders, aansprakelijkheid bij schadegeval ...
  help
  Bepaling van de ontwerpdruk bij een lagedrukleiding waarbij rekening wordt gehouden met de grondbelasting [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [1971]
  Berekening van de verticale druk op een leiding bij een onderheide constructie.
  help
  Societal aspects of bridge management and safety in the Netherlands \ Bridge Maintenance, Safety, Management, Life-Cycle Performance and Cost, Proceedings of the Third International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS), Porto, Portugal, 16-19 July 2006 [Artikel]
  Klatter, H.E. \ Vrouwenvelder, A.C.W.M. \ Noortwijk, J.M. van \ 2006
  The paper describes the decision-theoretic approach that is used for bridge management in the Netherlands to obtain optimal investment and maintenance decisions. First, a societal perspective of bridge management and safety is sketched. Next, the imp ...
  help
  Richtlijnen grondmechanica Rijkswaterstaat : concept [Boek]
  Laboratorium voor Grondmechanica Delft \ 1979
  Bij de diverse richtlijnen, die er in de bouw zijn , is het opvallend dat in de bestaande voorschriften slechts incidenteel artikelen zijn opgenomen, die betrekking hebben op de berekening en uitvoering van funderingen en funderingselernenten. Onlang ...
  help
  Leven in een heel bijzonder kwetsbaar deltagebied \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Nijs, P.J.W. Den \ 2009
  Oude stadsdelen in deltagebieden liggen te laag, houten paalfunderingen worden bedeigd. Het wordt tijd om oude constructies op nieuwe funderingen te plaatsen en op een hoger peil te brengen
  help
  Zandsproeien in teensloot langs Nauernasche Vaart; innovatieve methode voor stabiliteitsverbetering kades en dijken \ H2O online [Artikel]
  Pottuijt, B. \ Hoogendoorn, T. \ 2016
  In de Zaanstreek is de nieuwe zandsproeitechniek toegepast voor de verbetering van de stabiliteit van de kade langs de Nauernasche Vaart. Hierbij wordt zeer gecontroleerd een laag zand aangebracht op de laag baggerspecie in de teensloot parallel aan ...
  help
  ‘Het dak wordt de nieuwe investeringsomgeving’ : Leven op Daken interview \ Leven op daken : vakblad ter bevordering van meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
  2014
  Het dak als klimaatsysteem. Zo ziet de toekomst er uit volgens innovator en dakdeskundige Stef Janssen. Hij denkt hierbij in de eerste plaats aan een nieuwe generatie substraatarme groen-blauwe daken die een bijdrage leveren aan de energie- en waterh ...
  help
  Onverwachte gebeurtenissen in de bodem : gevolgen van ons handelen in beeld [Boek]
  Lackin, J. \ Stuurman, R. \ Bleeker, R. \ 2014
  Dit boek toont een scala aan onverwachte en ongewenste gebeurtenissen in de bodem, veelal als gevolg van menselijk handelen. Veel daarvan had voorkomen kunnen worden door een betere benutting vooraf van de bestaande kennis en ervaring. Vakmanschap is ...
  help
  A breakthrough with multifunctional unbreachable dykes : a case study analysis to enable implementation of multifunctional unbreachable dykes to increase cost-effectiveness of Dutch flood protection [Studentenverslag]
  Tettero, M. \ 2013
  The Netherlands is not well protected against flooding and limited budget it available for improvements. Therefore, this research investigates in what way the cost-effectiveness of Dutch flood protection can be improved with the use of multifunctiona ...
  help
  Leidraad kunstwerken [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 2003
  help
  Slib ontwateren langs hellend vlak : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Keijts, B. \ 2008
  Het transportwater, dat een baggerzuiger nodig heeft om de slurry te verpompen, werkt financieel nadelig wanneer deze techniek wil wedijveren met mechanisch baggeren. Desondanks zou, vanwege de bescherming van flora en fauna, het inzetten van dergeli ...
  help
  Praktische handleiding belevingswaardenonderzoek [Boek]
  Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer \ 2006
  Belevingswaardenonderzoek (BWO) biedt projectleiders een waardevol instrument bij de planvorming en realisatie van infrastructurele werken. Het brengt het perspectief van de burger in beeld. In een BWO wordt de kwaliteit van de leefomgeving vastgeste ...
  help
  Gevolgen van bronbemaling Drachtstervaart : zettingen en schade risico’s ten gevolge van bronbemaling voor het project "reconstructie Moleneind" te Drachten [Studentenverslag]
  Koopmans, H. \ 2013
  In de jaren ’60 van de vorige eeuw is een deel van de Drachtstervaart gedempt, waardoor boten niet langer het centrum van Drachten konden bereiken. Tijdens het dempen van de vaart is een kokerriool geplaatst die als berging dient voor de riool overst ...
  help
  Kennis bundelen in onderzoeksprogramma's : rivier- en kustonderzoek in Nederland [Boek]
  Hemert, M. van \ Meulen, B. van der \ 2010
  Een groot deel van de onderzoeksfinanciering wordt toegekend in de vorm van programma’s. Van onderzoeksprogramma’s wordt steeds vaker verwacht dat ze zowel internationaal publiceerbare onderzoeksresultaten opleveren, als kennis die bijdraagt aan het ...
  help
  Waterkwaliteit op het dak : is Amerikaans onderzoek storm in een glas water? \ Dak & gevel groen : vakblad voor intensieve en extensieve daktuinen en gevelbegroening [Artikel]
  Oldenkotte, G. \ 2011
  Een Amerikaans onderzoek naar de kwaliteit van water dat wordt opgevangen op daken voor gebruik als drinkwater elders in het gebouw, heeft in sommige kringen nogal wat stof doen opwaaien. Water opgevangen op asfalt, grind en zelfs ‘groene’ daken zou ...
  help
  Evaluatie van een aantal glijvlakberekeningsmethoden [Boek]
  Laboratorium voor Grondmechanica \ 1977
  Hier worden verschillende van de wat meer bekende en gebruikte glijvlakberekeningsmethoden beschreven en vergeleken. Deze methoden zijn die van: Fellenius, Bureau of Reclamation, Bishop (vereenvoudigde methode), Spencer, Morgenstern & Price, Janbu, e ...
  help
  Ontwikkelingen bij het bemalen voor civiele werken : nieuwe infiltratietechniek voor retourbemaling [: thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Wolfs, H.G.J.W.A \ 2011
  Bij ondergronds bouwen is bemalen nog steeds een belangrijke optie om een droge bouwput te krijgen. In de loop der jaren zijn de omvang en diepte van bouwputten aanzienlijk toegenomen. Bij bemalingen van enige omvang vormen de indirecte kosten, zoals ...
  help
  Leidraad voor constructie en beheer van vloeistofleidingen in en nabij waterkeringen [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1971
  In en nabij vele dijken en kaden in Nederland treft men vloeistofleidingen aan. Zij kunnen onder bepaalde omstandigheden het waterkerend vermogen nadelig beïnvloeden en breuk van een leiding kan zelfs een ramp veroorzaken. Mede omdat in de laatste de ...
  help
  Superposition of renewal processes for modelling imperfect maintenance \ Reliability, Risk and Safety: Theory and Applications, Proceeding of the European Safety and Reliability Conference (ESREL), Prague, Czech Republic, September 7-10, 2009 [Hoofdstuk uit boek]
  Kallen, M.J. \ Nicolai, R.P. \ Farahani, S.S. \ 2010
  In problems of maintenance optimization, it is convenient to assume that repairs are equivalent to replacements and that systems or objects are therefore brought back into an as-good-as-new state after each repair. Standard results in renewal theory ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.