Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Rampenbeheersingstrategie overstromingen Rijn en Maas : uitwerking optie Aa en Maas [Boek]
  Slomp, R.M. \ Kind, J. \ 2007
  In het onderzoeksprogramma Rampenbeheersingstrategie Overstromingen Rijn en Maas (RBSO) is op verzoek van waterschap Aa en Maas nog een zesde optie beschreven en beoordeeld. Deze optie bestaat uit het versterken van de relatief zwakke plekken in de d ...
  help
  Hoe sterk is keileem? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Korsman, H. \ 2007
  De glooiing van leisteenblokken op de Wieringermeerdijk is bij de vijfjaarlijks toetsing afgekeurd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De blokken natuursteen hebben ouderdomscorrosie (verbrokkelen). Rijkswaterstaat onderzoekt nu, of de W ...
  help
  Geotextiele zandelementen als alternatief in de waterbouw \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Bezuijen, A. \ Vastenburg, E. \ 2007
  Het aantal grote waterbouwkundige werken in uitvoering neemt de laatste tijd aanzienlijk toe. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Door de ophanden zijnde klimaatveranderingen en de daarbij verwachte zeespiegelstijging is het aannemelijk da ...
  help
  Schutsluizen in primaire waterkeringen : praktijkervaringen met betrouwbaarheidsanalyse \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Lemmens, R.J.M. \ Voortman, H.G. \ Langenberg, J. \ 2007
  Op plaatsen waar scheepvaart een waterkering kruist, is vaak een schutsluis aanwezig. Bij primaire waterkeringen zijn aan deze sluizen strenge eisen gesteld ten aanzien van de betrouwbaarheid van de sluis. In dit artikel wordt ingegaan op recente erv ...
  help
  Hevelvistrap is een geschikte oplossing voor knelpunten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beekman, J. \ Os, K. van \ Kruitwagen, G. \ 2007
  In 2006 is de eerste hevelvistrap ter wereld geplaatst op een stuw in de Hertogswetering bij Berghem, ten noorden van Oss. De resultaten van een monitoringsonderzoek van mei 2006 tot en met mei 2007 laten zien dat deze vistrap passeerbaar is voor vis ...
  help
  Nieuwe steenbekleding zeeweringen vergroot bescherming Zeeland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Odé, J. \ 2007
  Sinds 1 april 2007 wordt hard gewerkt aan de nieuwe steenbekleding van de dijk aan de Oosterschelde bij de stad Tholen. Vóór het stormseizoen moet het werk zijn afgerond. Dit is een derde bijdrage in een serie van tien over de dagelijkse praktijk. Di ...
  help
  Dromen van een drijvende stad : Chris Zevenbergen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Pekelder, W. \ 2007
  Een gedreven ondernemer, zo weet zijn omgeving. Chris Zevenbergen van Dura Vermeer is de stuwende kracht achter drijvende woningen in Nederland. In Maasbommel verscheen de eerste drijvende woonwijk van Nederland. En in Naaldwijk verscheen volgens zij ...
  help
  Kustversterking Voorne : advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport [Boek]
  Cmer, Commissie voor de Milieueffectrapportage \ 2006
  De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringspla ...
  help
  Rioleringstechniek - Dl. 2: Betonnen buizen in de grond [Boek]
  Bolderman, R. \ 1992
  help
  Een Deltaplan voor de 21ste eeuw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]De integrale essay-studie 'Een waterbouwkundige Deltaplan voor de 21e eeuw'
  Urbanus, P. \ 2007
  Ingenieur Kees Boorsma heeft een waterbouwkundig Deltaplan voor de 21e eeuw uitgewerkt. Overtollige debieten moeten via de rivieren worden afgevoerd richting IJsselmeer, Waddenzee en Westerschelde, zodat de Randstad veilig blijft. Een afgesloten Wadd ...
  help
  New Orleans wapent zich met robuuster dijkontwerp \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Ledden, M. van \ Jong, W. de \ Westerink, J. \ 2007
  Ingenieursbureau Royal Haskoning geeft advies bij de toepassing van geavanceerde rekenmodellen om de hoogte van de waterstanden vast te stellen voor een dijkontwerp met veiligheidsniveau van 1/100 per jaar
  help
  Bergen aan Zee heeft baat bij extra kustbescherming \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Dam, R.M. van \ Dohmen-Janssen, C.M. \ Biezen, S.C. van der \ 2007
  De Nederlandse kust heeft een aantal verstedelijkte buitendijkse gebieden met grote sociaal-economische waarde. In een recent afstudeeronderzoek (Civiele Techniek, Universiteit Twente) is met een nieuwe methode van risicoberekening bekeken of extra i ...
  help
  Getrokken damwandplanken geven beeld van corrosie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Meurs, G.A.M. van \ Zwart, Y.L. de \ Reddering, E.J. \ Rozing, A.P.C. \ 2007
  Voor dijkversterking krijgen stalen damwanden een corrosielaag ter bescherming. Onderzoekers hebben 3 van dit soort planken bij de Lek in de Krimpenerwaard getrokken om praktijkmetingen uit te voeren naar de mate van corrosie. De ouderdom van deze pl ...
  help
  “De IJkdijk” [Brochure]Website Stichting IJkdijk
  2007
  Bij Nieuweschans komt een 'openluchtlaboratorium', waarin de komende jaren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van veilige dijken. Er komen tien of twaalf proefdijken, die met sensoren in de gaten worden gehouden. Zo is snel duidelijk of de dijken nog ...
  help
  Measured wind-wave climatology Lake IJssel (NL) : main results for the period 1997-2006 [Boek]
  Bottema, M. \ 2007
  In the period 1997-2007, an extensive wind and wave measuring campaign has been carried out on Lake IJssel and Lake Sloten, with the aim to gather and analyse well-documented wind and wave measurements of high quality, for a range of fetch, depth and ...
  help
  Zutphen herstelt oevers met bagger in geotubes \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Westerhof, E.J. \ Horst, A. van der \ 2007
  Baggerspecie uit de Industriehaven in Zutphen doet dienst als materiaal voor oeverherstel op dezelfde locatie. Geotubes met de bagger worden in de oever verwerkt
  help
  "Je mag mensen niet onnodig bang maken voor het water" \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Keijts, B. \ 2007
  Interview met prof. mr. Alfed van Hall, dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa's en als deskundige medeschrijver aan de nieuwe Waterwet. Het interview gaat over de Waterwet, de wateroverlast, de verdeling van de waterschapslasten en de stijgende belang ...
  help
  Bende van dertig voorziet teloorgang civiele techniek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Keijts, B. \ 2006
  Nederland glijdt af als het gaat om kennis, capaciteit en zijn reputatie al waterbouwer in de wereld. Tot die conclusie komen vooraanstaande, praktiserende waterdeskundigen. “Wij missen coördinatie en centrale sturing van de overheid bij watervraagst ...
  help
  "Een waterbouwkundige Deltaplan voor de 21e eeuw' : een toekomstvisie voor Nederland [Boek]
  Ingenieursbureau Boorsma \ 2007
  Ingenieur Kees Boorsma heeft een waterbouwkundig Deltaplan voor de 21e eeuw uitgewerkt. Overtollige debieten moeten via de rivieren worden afgevoerd richting IJsselmeer, Waddenzee en Westerschelde, zodat de Randstad veilig blijft. Met daarbij een afg ...
  help
  Technisch rapport ontwerpbelastingen voor het rivierengebied [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 2007
  Het technisch rapport ontwerpbelastingen voor het rivierengebied is een hulpmiddel bij het vaststellen van de belastingen waarmee rekening dient te worden gehouden in een technisch ontwerp van een waterkering of rivierverruiming. De kern wordt gevorm ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.