Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Bagger wordt beton \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bos, S.C. \ Beekmans, J.L. \ Tyagi, Y.R. \ Klein Swormink, T. \ 2007
  In recreatiegebied Rhederlaag bij Giesbeek is op een parkeerplaats een geïmmobiliseerde betonverharding van immobilisaat aangelegd van een sterk verontreinigde baggerspecie. De bagger uit het gebied is op deze manier toegepast als nuttige bouwstof op ...
  help
  Winnend idee Reinigende Weg in praktijk getest \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bos, S.C. \ Steketee, J.J. \ Broek, A.R. van den \ 2008
  Rijkswaterstaat schreef in 2004 de prijsvraag De Reinigende Weg uit voor een oplossing om baggerspecie te reinigen in de overruimte van de (rijks)wegen. Het gaat hier met name om de bermen en de ruimte onder de weg. Een consortium heeft een idee uitg ...
  help
  Monitoring waterdoorlatende verharding in Delft \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Clarisse, S. \ Rus, M. \ 2010
  In de wijk Schieweg van de gemeente Delft is geen ruimte voor waterberging door middel van oppervlaktewater. In overleg met het hoogheemraadschap is naar een passend alternatief gezocht. Vanwege de beperkte ruimte in de wijk is gekozen voor een water ...
  help
  Raamplan waterlopen : gebied Tubbergen [Boek]
  Werkgroep Wegen \ Werkgroep Waterhuishouding \ 1980
  help
  Rijkswaterstaat werkt achterstallig onderhoud weg : meer verantwoordelijkheid voor de markt [dossier bruggen en viaducten] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bakker, J.D. \ Boersma, P.D. \ 2007
  Rijkswaterstaat gaat van ruim 1.000 kunstwerken (viaducten, bruggen, sluizen) het achterstallig onderhoud op een nieuwe wijze wegwerken: via het project Kosmos krijgt de markt meer vrijheid om zelf met oplossingen te komen en om met een budget van ci ...
  help
  Wegstabilisatie doet dienst als dijkbekleding \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Provoost, Y.M. \ Voort, R.H.M. van de \ Maas, J.A.H. \ 2007
  Geen zwaardere bekleding voor de dijk, maar verbetering van de ondergrond: dit was de oplossing voor versterking van een dijkvak bij jachthaven Kats langs de Oosterschelde
  help
  Kan een waterschap wegbeheerder zijn zonder dat deze taak in het reglement is opgenomen? : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Lange-Liemburg, N. de \ 2015
  De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 19 november 2014 uitspraak gedaan over de vraag wie bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de Jonenbrug te Giethoorn. Hiermee bepaalde de Raad van State indirect wie wegenbeheerder is ...
  help
  Maas wordt bevaarbaar voor tweebaksduwvaart \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Claes, L.M.A. \ Hijdra, A.C.L. \ 2007
  De komende 15 jaar wordt 550 miljoen euro besteed aan verbetering van de Maasroute. Dan zullen veel grotere containerschepen de Maas kunnen bevaren. De werken aan de Maas vormen gezamenlijk een van de grotere infrastructurele projecten in Nederland. ...
  help
  Dossier onkruidbestrijding op verhardingen [Dossier]
  2012
  Dossier over onkruidbestrijding op verhardingen, waarbij aandacht voor de voor- en nadelen van herbiciden en toepassing van alternatieve of preventieve methoden, duurzaam onkruidbeheer, het maatschappelijk debat, het gebruik van onkruidbestrijdingsmi ...
  help
  130321 KD2013 P07 Andre van Aken, Gerard Moser - Rationeel waterkeringbeheer [Video]
  STOWAvideo \ 2013
  Presentaties van André van Aken (Waterschap Rivierenland) en Gerard Moser (STOWA) op de 10e Kennisdag Waterkeringen 2013 op 21 maart 2013 in Burgers Zoo Arnhem. In 'Op weg naar rationeel waterkeringbeheer' zoomt André van Aken in op elementen van rat ...
  help
  Stichting wil amfibieën veilig op pad helpen : straatkolken zorgen voor dierensterfte \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2011
  Jaarlijks komen miljoenen amfibieën vast te zitten in straatkolken in Nederland. De meeste dieren overleven dat niet en dat stuit Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) tegen de borst. In samenwerking met Stichting RIONED ga ...
  help
  Onderzoek naar de schematisering van verkeersbelasting op kades [Boek]
  Gast, T. de \ Wiertsema & Partners \ 2009
  De primaire keringen (zeedijken, compartimentkeringen, e.d.) worden 5-jaarlijks getoetst. Na de doorbraak van te boezemkering bij Wilnis is het duidelijk geworden dat ook de regionale keringen landelijk meer aandacht dienen te krijgen. Tijdens het to ...
  help
  Waterdoorlatende verharding: duurzaam of duurkoop? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Pijnenburg, M. \ Roelofs, H. \ Lemmen, G. \ 2010
  Bij het begrip 'waterdoorlatende verharding' worden grote beloften gedaan. Maar kloppen die mooie plaatjes en succesverhalen van de leveranciers eigenlijk wel? Of zijn de angsten van sceptici terecht?
  help
  Hydrologische en vegetatiekundige effecten van de aanleg van rijksweg A27 door Amelisweerd [Boek]
  Beije, H.M. \ Dirkse, G.M. \ Reijnders, T. \ 1987
  help
  Uitvinding voegt echt iets toe : slim regenwater bergen in Bergen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2015
  De gemeente Bergen is de trotse eigenaar van een kolkloze wijk. Wateroverlast is effectief aangepakt door de implementatie van de zogenaamde drainvoeg. Dit is een stevige strook van naaldvilt - als voeg geplaatst wordt tussen de elementverharding - d ...
  help
  Zelfreinigende wegberm beschermt grondwater : onderzoek naar zuivering afstromend regenwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Steketee, J.J. \ Bruins Slot, A. \ 2013
  Op een proeflocatie langs de N310 bij Schaarsbergen is een zelfreinigende berm aangebracht, die het afstromende regenwater zuivert. In laboratoriumonderzoek zijn de rendementen van een dergelijke constructie vergeleken met die van een traditioneel za ...
  help
  KD12P06 - Harmen Faber - Analogie inspecteren [Video]
  Faber, H. \ STOWAvideo \ 2012
  Presentatie 'Analogie van inspecteren en beheren in een andere sector, lessons learned' op de 9de kennisdag Waterkeringen 2012 door Harmen Faber. Het denken over inspectie van waterkeringen is volop in ontwikkeling: zowel de inrichting van het proces ...
  help
  Dijkverbreding Boskoop : lichtgewicht zettingsarme schuimbeton elementen \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Nederstigt, J. \ 2015
  De provinciale weg Alphen aan de Rijn - Boskoop loopt over een regionale waterkering, namelijk de boezemkade langs de Gouwe. Deze is in beheer van het waterschap en deze stelt hoge eisen aan materialen en constructies in de regionale wateringen, teme ...
  help
  Onderzoek naar effecten van beheersmaatregelen op de conservering van een Neolithische veenweg bij Nieuw-Dordrecht [Boek]
  Wit, K.E. \ Massop, H.T.L. \ Beest, J.G. te \ 1989
  help
  Een vergelijking tussen twee uitersten: zwakke schakels Noord-Holland \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Faber, H. \ Kool, E. \ Bel, D. \ 2009
  Het advies van de Deltacommissie maakt het duidelijk: door de klimaatverandering gaat de zeespiegel flink stijgen. Dat betekent dat zonder maatregelen de kust minder veilig is dan nu. Daarop anticiperend heeft Verkeer en Waterstaat in 2004 twee gebie ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.