Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Methaanwinning uit grondwater duurzaam alternatief met economisch perspectief [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Drijver, B. \ Kappelhof, J. \ Polman, E. \ Breukelen, B. van \ 2007
  In het verleden is met behulp van brongasinstallaties op grote schaal methaan uit grondwater gewonnen. Vanwege de komst van aardgas en bezwaren vanuit de waterschappen wordt deze techniek tegenwoordig nog maar weinig toegepast. Juist nu lijkt methaan ...
  help
  Gezamenlijke energie inkoop Waterschapsbedrijf Limburg [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Linden, S. van der \ 2007
  Samenwerking staat bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) – Unit Zuiveringsbedrijf – sinds de opbouw van de nieuwe organisatie hoog in het vaandel. Ook voor inkoop was dit in 2004 dé mogelijkheid om hierin actie te ondernemen en die werd dan ook met be ...
  help
  Rwzi Apeldoorn verwarmt straks 2500 woningen [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Schans, R. van der \ Jong, K. de \ 2007
  De nieuwbouwwijk Zuidbroek in Apeldoorn krijgt een voor Nederland unieke energievoorziening. Waterschap Veluwe levert het overschot aan warmte van haar biogasmotoren aan Essent. Het warmtebedrijf van Essent legt een transportleiding aan naar Zuidbroe ...
  help
  Waterschap Veluwe benut effluent voor verwarming kantoorgebouw [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Teeuwisse, R. \ 2007
  Na de fusie tussen de voormalige waterschappen Noord-Veluwe en Oost-Veluwe en het zuiveringschap Veluwe is besloten de nieuwe organisatie, Waterschap Veluwe, onder te brengen in een voldoende groot gebouw. Bij de realisatie van het nieuwe gebouw is s ...
  help
  Efficiënt omgaan met energie: rwzi Wenen : bestekeisen zijn vaak een belemmering voor een optimale beluchting van een rwzi [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Mombers, L. \ 2007
  Zeventig procent van de energiekosten van een aërobe afvalwaterzuivering wordt geconsumeerd door het beluchtingsysteem. Op dit moment zijn de meest gangbare ontwerpen van afvalwaterzuiveringen omloopsystemen van het type carrousel of annulaire multi- ...
  help
  Energiezuinig water zuiveren in Eindhoven [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Heesters, J. \ 2007
  Het waterschap de Dommel heeft de rioolwaterzuiveringsinstallatie Eindhoven ingrijpend gerenoveerd. De effluentkwaliteit voldoet nu weer aan de meest recente emissie-eisen. Naast een sterke verbetering van de effluentkwaliteit is ook het energieverbr ...
  help
  Envirocaps op rwzi Epe energieneutraal [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Flameling, T. \ Visser, F. \ Janssen, P. \ Kuipers, H. \ 2007
  De rwzi Epe heeft vier puntbeluchters. Eén van de puntbeluchters is begin 2006 voorzien van een Envirocap. Doelstelling was een vermindering van de geur- en geluidsoverlast en verbetering van de arbeidsomstandigheden. De Envirocap is een nieuw type o ...
  help
  Warmte/krachtinstallatie in gemaal Vissering te Urk [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Strikwerda, H. \ 2007
  Energiebesparingen voor het bedrijfsleven en een aanzienlijke reductie van de uitstoot van CO2 en stikstofdioxide (NO2). Dat zijn, kort samengevat de voordelen van de warmtekrachtinstallatie van gemaal Vissering te Urk. Een project dat met name het m ...
  help
  Energiebeheer [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Moerman, R. \ 2007
  Wordt bij het zuiveren van afvalwater en bij het bewerken van zuiveringsslib energie op een verantwoorde wijze ingezet en zijn hierbij reële energiebesparingen te realiseren? Dit zijn relevante vragen die nog niet eenduidig te beantwoorden zijn. Om m ...
  help
  Stadskoeling : koelen kost veel energie [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Pater, J. \ 2007
  Het energieverbruik voor koelen van ruimten en apparaten is hoog en de koudevraag groeit jaarlijks. Om de vastgestelde klimaat­doelstellingen te halen is energiebesparing door rendementsverbetering nodig. Dat is bij koeling technisch goed mogelijk ma ...
  help
  Nieuwe ontwikkelingen bij verwerking slib [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Jong, K. de \ 2007
  Op onze overvolle wegen rijden ook tankauto’s met slib. Eigenlijk vervoeren ze hoofdzakelijk water. Dat kan slimmer. In de keten van slibverwerking kan het transport drastisch worden gereduceerd. Dat levert een verbetering van de luchtkwaliteit in Ne ...
  help
  Introductie rwzi Hengelo : optimaal vergisten maakt rwzi Hengelo onder dwa zelfvoorzienend qua energie! [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Engberts, J. \ Koelen, A. \ 2007
  De rwzi in Hengelo is één van de 19 rwzi’s van het Waterschap Regge & Dinkel (WRD). Het tweetraps hoogbelast systeem is in 1972 in bedrijf genomen. In eerste instantie werd de rwzi vooral gebruikt om CZV en BZV te verwijderen. In 2000 is gestart met ...
  help
  Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Bosma, A. \ Flameling, T. \ Dartel, T. van \ Holtzer, R. \ 2007
  Rioolwaterzuiveringen verbruiken veel energie, bijvoorbeeld bij het beluchten. Aan de andere kant biedt een afvalwaterzuivering ook mogelijkheden om duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op te stellen of slib te vergisten en m ...
  help
  Energiestudie leidt tot energiebesparingsprojecten voor 3 miljoen kWh [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Vermaat, C. \ Besten, F.L.G. \ 2007
  Zuiveringsbeheer van waterschap Hollandse Delta scoort in de Benchmark onder het gemiddelde op energiegebied. Enkele jaren geleden zijn we gestart met een project om gericht te onderzoeken welke maatregelen we waar konden nemen om het energieverbruik ...
  help
  Toekomst gloort voor nieuwe duurzame energiebron \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Saakes, M. \ 2007
  Geschat wordt dat blauwe energie, gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zoet en zout water, theoretisch 20 procent van de wereldenergiebehoefte kan dekken. Nederlands onderzoek richt zich onder meer op het realiseren van dunnere membra ...
  help
  Exergie in de slibketen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Koopmans, W. \ Marel, J. van de \ Uijterlinde, C. \ 2007
  In dit artikel wordt de exergie geanalyseerd van de verschillende ketens voor de verwerking van mechanisch ontwaterd zuiveringsslib. Exergie is de maximale hoeveelheid arbeid die uit een energiebron gewonnen kan worden door het medium in evenwicht te ...
  help
  Meer met bodemenergie - Rapport 6: Hogetemperatuuropslag : kennisoverzicht en praktijkmetingen rondom hogetemperatuuropslagsystemen : eindrapport [Boek]
  Drijver, B. \ 2012
  Restwarmte die in de zomer beschikbaar is zou in de winterperiode goed kunnen worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Om dat mogelijk te maken moet de warmte tijdelijk worden opgeslagen. Gebleken is dat de ondergrond hier goed voor kan worden geb ...
  help
  Diepe geothermie, een onontgonnen warmtebron : grootschaligheid maakt projecten economisch rendabel [thema klimaatscenario's) \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
  Buitenhuis, J.J. \ 2008
  Geothermische warmte wordt gewonnen op diepten van 1.500 tot 3.000 meter, waar temperaturen heersen van 55 a 100 °C. Daarmee kunnen woningen, gebouwen of tuinbouwkassen direct worden verwarmd. Aanzienlijke delen van Nederland zijn geschikt om geother ...
  help
  Elektriciteit voor 12 miljoen Nederlanders uit afvalwater : herwinbare warmte uit afvalwater \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
  Scheffer, W. \ 2010
  Tijdens de Rioned-dag 2010 in het Beatrixtheater in Utrecht konden de ruim 800 deelnemers na het algemene gedeelte van het congres kiezen uit 5 parallelsessies. In de sessie 'Rioolwater als grondstof' werd o.a. het onderwerp 'Herwinbare warmte uit af ...
  help
  Onderzoek naar duurzame toepassing van warmte-koudeopslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bonte, M. \ Stuyfzand, P.J. \ Beelen, P. van \ Visser, P. \ 2010
  Warmte-koudeopslag (WKO) is een duurzame en rendabele manier om energie te besparen. De roep om versoepeling van de regelgeving voor open energiesystemen wordt hierdoor steeds groter. De Taskforce WKO heeft begin 2010 minister Cramer geadviseerd hoe ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.