Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Covergisting bij waterschap Veluwe [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Leusink, C. \ Rink, T. \ 2007
  Het proces van covergisting van sommige rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Waterschap Veluwe wordt al een aantal jaren toegepast. Het waterschap is in 1999 begonnen met covergisting van een afvalstroom van de colaproductie. Ten gevolge van een ...
  help
  Rwzi Hengelo slaat een slaatje uit extra biogas : de start van een Uniq project [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Dekker, T. \ 2007
  Bij het bedrijf Johma (onderdeel van Uniq) in Losser worden salades en belegde broodjes geproduceerd. Bij de productie van de salades en bij het zuiveren van het afvalwater komen er diverse organische afvalstromen vrij. Deze afvalstromen werden in 20 ...
  help
  APK-keur voor rioolpompen en gemalen wenselijk : twintig jaar aanmodderen met onderhoud [dossier: afvalwater en riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Teunissen, H. \ 2007
  Bij gemeentes heerst een gebrek aan kennis om te beoordelen wanneer het rioolsysteem aan onderhoud toe is. Een kwaliteitsnormering, met een uniforme beoordelingsmethode, kan uitkomst bieden. Het voorbeeld van een kwaliteitsnorm voor de slijtring van ...
  help
  Van periodiek naar conditioneel onderhoud : Rotterdam voert experiment uit met gemaal [dossier: afvalwater en riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kok, C. \ 2007
  De gemeente Rotterdam doet in een meerjarige praktijkproef met 3 identieke motor-pompcombinaties van een rioolgemaal in de wijk Delfshaven ervaring op met het onderhoud. In verschillende variaties wordt uit kosteneffectieve overwegingen correctief, p ...
  help
  Onderhoudskosten minimaliseren door kennis : 100.000 storingsmeldingen drukriolering per jaar [dossier: afvalwater en riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Teunissen, H. \ 2007
  Bij de verantwoordelijke mensen ontbreekt dikwijls de nodige achtergrondkennis voor het plegen van onderhoud aan het gemeentelijke drukrioleringssysteem. Gewezen wordt op het feit dat het op peil brengen en het op peil houden van kennis over rioolpom ...
  help
  Snel de zandfractie meten in baggerspecie : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Keijts, B. \ 2007
  Aandacht voor de slibscanner: voor de Nederlandse baggermarkt een nieuw digitaal instrument, waarmee snel de mate van vervuiling van waterbodems en de zandfractie geanalyseerd kan worden
  help
  Zutphen herstelt oevers met bagger in geotubes \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Westerhof, E.J. \ Horst, A. van der \ 2007
  Baggerspecie uit de Industriehaven in Zutphen doet dienst als materiaal voor oeverherstel op dezelfde locatie. Geotubes met de bagger worden in de oever verwerkt
  help
  Hoe maak je een succes van het sluiten van de keten? : mijn impressie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jacobs, E. \ 2016
  Iedereen heeft het er over: het sluiten van de keten. Waardevolle stoffen terugwinnen en hergebruiken. Maar hoe maak je daar een succes van?
  help
  Stichting RIONED vindt water op straat acceptabel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  2007
  Stichting RIONED vindt dat de samenleving moet wennen aan het vaker onder water lopen van straten. Hevige regenbuien zullen vaker optreden door de opwarming van het klimaat, maar een riolering aanleggen voor de grootst mogelijke bui is niet de juiste ...
  help
  Duurzaamheid door hergebruik van afvalwater \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Reuvers, P. \ Thomassen, R. \ 2007
  Dagelijks stroomt het effluent van de rwzi Dordrecht (waterschap Hollandse Delta) in de Beneden Merwede. Een deel daarvan, 500 m3 per uur (van het maximum van 8.700 m3 per uur) neemt een andere route en wordt door het naastgelegen DRSH Slibverwerking ...
  help
  Overstorten \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Eck, L.C.J. van \ 2007
  Riooloverstorten worden in toenemende mate als hinderlijk beschouwd. Vroeger lagen de riooloverstorten aan de rand van de stad, maar door stedelijke uitbreiding liggen ze tegenwoordig midden in de woonwijk. Sinds de intreding van de basisinspanning i ...
  help
  Waterbedrijven als grondstoffenleverancier \ H2O online [Artikel]
  Kolk, O. van der \ Koppers, H. \ 2014
  Twintig jaar geleden besloot de drinkwatersector tot de oprichting van een shared services center. Doel van deze Reststoffenunie was het afval dat vrijkwam bij de productie van drinkwater op een verantwoorde manier af te zetten. Het shared services c ...
  help
  Ervaringen met MBR voor individuele behandeling van afvalwater [Boek]
  Vent, H. de \ Hommel, B. \ 2008
  In Nederland is de laatste jaren ervaring opgedaan met MBR-technologie als zuiveringstechniek voor het centraal zuiveren van communaal en industrieel afvalwater. Gezien de positieve ervaringen rijst de vraag of MBR-technologie ook op kleine individue ...
  help
  Application of microbial risk assessment on a residentially-operated Bio-toilet \ Journal of water and health [Artikel]
  Nakagawa, N. \ Oe, H. \ Otaki, M. \ Ishizaki, K. \ 2006
  The Sustainable Sanitation System is a new wastewater treatment system that incorporates a non-flushing toilet (Bio-toilet) that converts excreta into a reusable resource (as fertilizer or humus for organic agriculture) and reduces the pollution load ...
  help
  Het water staat niet langer tot aan de lippen : slimme maatregelen tegen overtollig regenwater \ Gezond bouwen en wonen : kwartaaltijdschrift voor wetenschappelijke, vaktechnische, kunstzinnige en praktische aspecten van de bio-, en eco-logische architectuur, het mens- en milieuvriendelijk ontwerpen, bouwen en wonen [Artikel]
  Ligte, S. de \ 2008
  Steeds meer gemeenten en waterschappen voeren concrete maatregelen in om gebruik te maken van overtollig regenwater. De bedreigingen die een gevolg zijn van de klimaatverandering, met intensievere neerslag en overstromende rioolkolken, worden kansen ...
  help
  Sanitation Challenge 2008: voorbij de heilige huisjes? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Vliet, B. van \ Eekert, M. van \ Zeeman, G. \ Mels, A. \ 2008
  Momenteel leven ongeveer 2,4 miljard mensen zonder adequate sanitataire voorzieningen. Eén van de Millenium Development Goals richt zich dan ook op de halvering van dit aantal voor 2015. Mede daarom is 2008 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot he ...
  help
  Klimaatverandering, hevige buien en riolering : visie van Stichting RIONED [Boek]
  Stichting RIONED \ [2007]
  In Klimaatverandering, hevige buien en riolering staat wat de samenleving van de riolering mag verwachten en hoe zij zich kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Het is de visie van Stichting RIONED, de koepelorganisatie op het gebied van d ...
  help
  Regenwateroverlast in de bebouwde omgeving : inventariserend onderzoek onder gemeenten [Boek]Bijbehorende website
  Luijtelaar, H. van \ Stichting RIONED \ cop. 2008
  Stichting RIONED heeft voorjaar 2007 in een onderzoek onder alle gemeenten de aard, oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen van wateroverlast in de bebouwde omgeving geïnventariseerd. Aanleidingen zijn de klimaatverandering en de publiciteit over ...
  help
  Voortgangsrapportage riolering 1 januari 2008 [Boek]
  Beltgens, D. \ 2008
  Waterschap Hollandse Delta verstuurt jaarlijks een rioleringsenquete naar de 23 inliggende gemeenten. Op basis van de ingevulde en terug ontvangen vragenlijst wordt een rapport opgesteld. In dit rapport staat de stand van zaken per 1 januari van het ...
  help
  Bewustwording bij burger rode draad op RIONED-congres \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Muus, M. \ 2009
  Op een uitermate druk bezochte RIONED-dag in Utrecht (ruim 850 deelnemers, onder wie voor het eerst ook een 50-tal bestuurders) stond dit jaar de bewustwording bij de burger centraal. Dat uitte zich onder andere in de presentatie van het boekje ‘Rege ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.