Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Characterization and modelling of soluble microbial products in membrane bioreactors [Proefschrift]
  Jiang, T. \ 2007
  Membrane bioreactors (MBRs) refer to the combination of membrane technology and high rate biological process technology for wastewater treatment. MBRs produce excellent effluent quality (reusable) and only require a small footprint. Strict EU effluen ...
  help
  Hydrogen production through biocatalyzed electrolysis [Proefschrift]
  Rozendal, R.A. \ 2007
  cum laude graduation (with distinction) To replace fossil fuels, society is currently considering alternative clean fuels for transportation. Hydrogen could be such a fuel. In theory, large amounts of renewable hydrogen can be produced from organic c ...
  help
  Sulfate reduction at low pH in organic wastewaters [Proefschrift]
  Lopes, S.I.C. \ 2007
  The objective of the research described in this thesis was to investigate the operational window of dissimilatory sulfate reduction at low pH (6, 5 and 4) during the acidification of organic wastewaters. High sulfate reduction efficiencies at low pH ...
  help
  Schoonmaakactie/inspectie slibgistingstank rwzi Den Helder \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Hart, R. 't \ 2007
  De rwzi Den Helder is een afvalwaterzuivering van 90.000 i.e.(54g BZV). Het is een zuivering die in 1982 in bedrijf is genomen, met een voorbezinktank, twee oxidatiebedden, twee nabezinktanks en een slibgistingtank. In 1993 is de zuivering uitgebreid ...
  help
  Rioolboostergemalen in de praktijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Poel, H. v.d. \ 2007
  Iedereen die vanaf het noorden door de Zeeburgertunnel rijdt en daarna naar rechts kijkt ziet het terrein waar vroeger de zuivering Oost was. Vorig jaar werd op 7 september de zuivering buiten gebruik gezet en na schoonmaakwerkzaamheden, op 13 novemb ...
  help
  Toepassing van slibdesintegratie op rwzi Den Helder \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  2007
  Milieuvriendelijk en economisch efficiënt werken staat hoog in het vaandel bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, met name als het gaat om afvalwaterverwerking. Daarom kijkt het hoogheemraadschap constant en actief naar nieuwe technieken ...
  help
  HyProform (R) op rwzi Wervershoof: simpele desinfectie, zonder restjes! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Gaastra, S. \ Kaper, C. \ Kieftenburg, J. \ Roo, P. de \ 2007
  De rwzi Wervershoof is één van de 19 rwzi’s die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert om bijna alle afvalwater in Noord-Holland, boven het Noordzeekanaal, tot een goede kwaliteit te behandelen. Op Wervershoof, met momenteel een capacitei ...
  help
  Kalibratie van riooloverstorten \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Bos, R. \ 2007
  Steeds meer gemeenten starten met metingen in het rioolstelsel. Vaak richt men zich in eerste instantie op de overstorten en begint men met eenvoudige metingen van overstortingsfrequentie en - duur. Als men ook de emissie uit riooloverstorten wil met ...
  help
  Schoonwaterfabriek te Alkmaar \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Korsman, H. \ 2007
  In Alkmaar ligt een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi), die in de loop van de tijd omringd is door stedelijke bebouwing. Het terrein ligt in de stad, vlak bij het NS-station. De gemeente Alkmaar wil op die plek en het omliggende terrein, huizen b ...
  help
  Optimaliseren beluchtingcapaciteit rwzi Beemster \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  2007
  In de WVO-vergunning van de rwzi Beemster is een ammoniumeis opgenomen. Deze houdt in dat de zuivering moet voldoen aan een jaargemiddelde effluent ammoniumconcentratie van 3 mg/l. Vanaf het millenniumjaar 2000 is de belasting op de zuivering dermate ...
  help
  Toepasbaarheid van dieptefiltratie smeerolie op een (bio)gasmotor? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Loon, P. van \ Hulshoff, B. \ Zondervan, K. \ Verheij, M. \ 2007
  In het kader van terugdringing olieverbruik (door langere verversingstermijn) c.q. financiële besparing hebben we op een gasmotor van de rwzi Harderwijk een proef lopen met dieptefiltratie van smeerolie. Als u dit leest hebben wij de proef nog niet a ...
  help
  Succesvol systeem voor opwaardering biogas tot aardgas \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Pater, J. de \ 2007
  Gastreatment Services heeft het Gastreatment Power Package (GPP®) ontwikkeld. Dit is een proces om stortgas, vergistingsgas en biogas te zuiveren tot gas van aardgaskwaliteit. Het is de exclusieve manier waarop het GPP®-systeem het vervuilde gas in v ...
  help
  Tussenrapportage slibdesintegratie [Boek]
  STOWA \ 2007
  Het betreft een werkrapport waarin de tussentijdse resultaten gerapporteerd worden van de slibdesintegratie-installaties op de rwzi Bath, Nieuwgraaf en Enschede. In het voorjaar 2008 wordt het onderzoek afgerond en volgt er een (gedrukt) eindrapport ...
  help
  Rwzi Apeldoorn verwarmt straks 2500 woningen [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Schans, R. van der \ Jong, K. de \ 2007
  De nieuwbouwwijk Zuidbroek in Apeldoorn krijgt een voor Nederland unieke energievoorziening. Waterschap Veluwe levert het overschot aan warmte van haar biogasmotoren aan Essent. Het warmtebedrijf van Essent legt een transportleiding aan naar Zuidbroe ...
  help
  De synergie tussen AGV en AEB [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Lelijveld, L. \ Ramkisoen, R. \ 2007
  Vanaf het eerste moment dat het duidelijk werd dat er een nieuwe afvalwaterzuiverinsginstallatie gebouwd zou worden in Amsterdam, is er intensief overleg geweest tussen vertegenwoordigers van AGV/Waternet en het Afval Energie Bedrijf (AEB). Het overl ...
  help
  Duurzaam gas produceren op rwzi Beverwijk [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Goverde, J. \ 2007
  Op rwzi Beverwijk komt in het zuiveringsproces (door vergisting van slib) circa 1.5 miljoen m3 biogas vrij. De zuivering heeft een grote gisting met een inhoud van 4600 m3 en een kleinere gisting met een warm en een koud gedeelte met een inhoud van e ...
  help
  Vuilnisauto's en bussen rijden op biogas van de rwzi in de stad Borås [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Aalderink, G. \ 2007
  Het Nederlandse bedrijf Cirmac International bv heeft voor de Zweedse stad Borås een installatie geleverd die het biogas zuivert (opwerkt) tot aardgaskwaliteit. Het opgewerkte biogas wordt benut als brandstof voor vuilnisauto’s, taxi’s, bussen en bed ...
  help
  Waterschap Veluwe benut effluent voor verwarming kantoorgebouw [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Teeuwisse, R. \ 2007
  Na de fusie tussen de voormalige waterschappen Noord-Veluwe en Oost-Veluwe en het zuiveringschap Veluwe is besloten de nieuwe organisatie, Waterschap Veluwe, onder te brengen in een voldoende groot gebouw. Bij de realisatie van het nieuwe gebouw is s ...
  help
  Efficiënt omgaan met energie: rwzi Wenen : bestekeisen zijn vaak een belemmering voor een optimale beluchting van een rwzi [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Mombers, L. \ 2007
  Zeventig procent van de energiekosten van een aërobe afvalwaterzuivering wordt geconsumeerd door het beluchtingsysteem. Op dit moment zijn de meest gangbare ontwerpen van afvalwaterzuiveringen omloopsystemen van het type carrousel of annulaire multi- ...
  help
  Energiezuinig water zuiveren in Eindhoven [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Heesters, J. \ 2007
  Het waterschap de Dommel heeft de rioolwaterzuiveringsinstallatie Eindhoven ingrijpend gerenoveerd. De effluentkwaliteit voldoet nu weer aan de meest recente emissie-eisen. Naast een sterke verbetering van de effluentkwaliteit is ook het energieverbr ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.