Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Laagste wijk wordt 'veiligste van Nederland' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Meier, M.F.C. \ Bezooijen, J.V.M. van \ 2007
  Het overstromingspeil in de wijk Westergouwe in de Zuidplaspolder mag niet hoger zijn dan het vloerpeil, aldus gesteld door de minister van VROM. Slim omgaan met het water was voor het waterschap noodzaak om bouwen in zo'n diepe polder mogelijk te ma ...
  help
  Bedrijventerrein krijgt slim waterhuishoudkundig plan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Jansink, R.F. \ Heukels, T.R. \ Wanrooij, S.G.J.J. van \ 2006
  Op de grens van de gemeenten Borne en Hengelo verrijst het bedrijventerrein De Veldkamp van 61 hectare. Bij de ontwikkeling van dit terrein gaan de stedenbouwkundige en waterhuishoudkundige inrichting hand in hand. Het betreft de berging van hemelwat ...
  help
  Bouwen aan een waterrobuuste stad [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Luijendijk, E. \ Gunst, M. de \ Ven, F. van de \ Tromp, E. \ 2007
  De gevolgen van klimaatverandering zullen zich in de komende decennia in vele gedaanten laten zien. Zo zullen extreme buien in frequentie en omvang blijven toenemen. Dat geldt ook voor perioden van droogte. Deze ontwikkelingen kunnen hun weerslag heb ...
  help
  Heat in the city : an inventory of knowledge and knowledge deficiencies regarding heat stress in Dutch cities and options for its mitigation [Boek]
  Salcedo Rahola, B. \ 2009
  De wereld wordt warmer - de stad al helemaal. Architecten moeten rekening gaan houden met hittegolven. De wellicht al meetbare, in ieder geval alom verwachte stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde, zal grote gevolgen hebben voor het bouwen i ...
  help
  Water in historic city centres [Boek]Bijbehorende website
  Huisman, J. \ 2007
  De betekenis van water voor de historische stad. Resultaten van het Europese project "Water in Historic City Centres" (WIHCC). De speerpunten van het project zijn: openbare ruimte en ruimtelijke kwaliteit; waterbeheer; ecologie; mobiliteit, verkeer e ...
  help
  Planvorming stedelijk grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kluijtmans, P. \ Smidt, E. \ Gun, J. van der \ 2008
  Ongeveer 120 mensen bezochten onlangs de voordrachtenmiddag over planvorming in het stedelijk grondwater van het Platform Gebieds- en Systeemgericht Grondwaterbeheer van SKB en de Werkgroep Stedelijk Grondwater en de Contactgroep Stedelijk Water. Zes ...
  help
  Het rendement van groene daken in Rotterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Rotterdamse Groene Daken Programma
  Klooster, J. \ Moppes, D. van \ Bes, E. \ Goedbloed, D. \ 2008
  In het tweede Waterplan van de gemeente Rotterdam worden 'groene' daken voorgesteld als een maatregel voor het opvangen en bergen van hemelwater. Om de effecten en het rendement van groene daken toe te lichten, heeft ARCADIS in opdracht van Gemeentew ...
  help
  Begroeide daken nog onvoldoende in bestemmingsplan \ Roofs : het onafhankelijke dakenvakblad [Artikel]
  Scheijndel, R.F.M. van \ 2009
  In een bestemmingsplan komen sleutelwoorden als ‘dakbegroeiing’, ‘waterberging’ of ‘waterbergend vermogen’ en ‘vertraagde waterafgifte’ momenteel nog niet voor. Vermoedelijk heeft dat te maken met het ontbreken van kennis over de mogelijkheden van da ...
  help
  Oeverplan Purmerend [Boek]
  Nelen & Schuurmans \ 2008
  In dit oeverplan zijn de ambities uit een eerder waterplan per wijk uitgewerkt in een concreet maatregelenprogramma tot 2015. Het oeverplan is daarmee één van de deelplannen, waarin de ambities uit het waterplan worden uitgewerkt. Het plan eindigt me ...
  help
  Rijswijk-Zuid proeftuin voor integraal ontwerpen : civieltechnici vroeg betrokken bij planvorming \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Valkenburg, L.A. \ Ven, F.M.H. van de \ Berg, H. van den \ 2010
  De woningbouwlocatie Rijswijk-Zuid is aangewezen als proeftuin voor bouw- en woonrijp maken. Dit biedt veel ruimte voor een innovatief en duurzaam ontwerp en voor intensieve samenwerking tussen betrokken partijen. Het doel is te komen tot breedgedrag ...
  help
  Rotterdam wil groen van boven worden \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
  Hiddema, P. \ 2008
  Rotterdam werkt aan een plan voor grootschalige toepassing van groene daken. Die zijn nuttig om wateroverlast bij zware regenval te beperken. Het eerste groene dak is op 21 januari 2008 geopend op het gemeentearchief
  help
  Peilenplan Zuidplaspolder gaat versnippering tegen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Westera, H.B. \ Biesma, J.K. \ 2007
  Met een peilenplan wil het Hoogheemraaadschap van Schieland en de Krimpenerwaard invloed uitoefenen op de bestemmingsplannen van de Zuidplaspolder bij Rotterdam. Het waterschap gat gemeenten adviseren over aanleghoogten van nieuwe bebouwing. Het dien ...
  help
  Urban and ecological ambitions unified in a waterproof environment : a landscape based design approach for pilot area Veenendaal-oost [Studentenverslag]
  Winter, H. de \ 2014
  The main goal of this thesis is to provide a design and a design process which can serve as inspiration for other urban development areas in climate change risk areas. The focus of this study lies on the effect of climate change for the urban water s ...
  help
  Water city design in waterland \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
  Hooijmeijer, F.L. \ 2007
  The author, Fransje Hooijmeijer, is an art and culture scientist preparing a PhD on urban design and theory focusing on water cities. In this chapter she stresses the association of Dutch town tradition and the urban functions of water. Cities in a w ...
  help
  Betrek waterschappen bij de plannen : buitendijks bouwen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Wijland, G. van \ 2007
  Na jarenlang verboden te zijn geweest rukt het buitendijks bouwen weer op in ons land. De waterschappen staan niet te juichen, maar kunnen het niet keren. 'Dus we doen maar mee, dan wordt onze expterise tenminste gehoord'
  help
  Veel mogelijkheden voor klimaatadaptatie in de stad \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Veen, J.F.A. van der \ 2013
  In steden komt klimaatadaptatie van relatief kleine projecten. Waterpleinen houden water vast, parken hebben een sterk verkoelende werking et cetera. Mogelijkheden voor klimaatadaptatie in de stad kunnen een grote bijdrage leveren aan een klimaatbest ...
  help
  130305 Deltaproof/De klimaatadaptieve stad P101 Paul van Eijk [Video]
  Eijk, P. van \ STOWAvideo \ 2013
  Verslag van een themamiddag over "klimaatadaptatie in de stad", gehouden in het Provinciehuis van Drenthe. Van kennis naar handelingsperspectieven in de context van klimaatadaptatie. Met als voorbeeld uit Drenthe zelf: grounds for change.Over mitigat ...
  help
  Voor hetzelfde geld klimaatbestendig: herinrichting van de openbare ruimte : voorbeelden van klimaatbestendige inrichting voor veelvoorkomende karakteristieke straten \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
  Kluck, J. \ Loeve, R. \ 2016
  Het klimaat verandert. Zeker is dat het veranderende klimaat gevolgen heeft voor de stad. De toename van weersextremen, zowel qua hitte als neerslag, beïnvloedt het leefklimaat in onze steden negatief. Onze steden worden minder aantrekkelijk. Klimaat ...
  help
  Stadsbomen als watermanagers : ‘piekbuiwater voeren we met moeite af door het riool, terwijl bomen verdrogen tijdens hitte. Dat moet anders!’ \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
  Raats, S. \ 2016
  Bert van Polen, projectleider bij Pius Floris, promoot samen met Ingenieursbureau Wareco de ‘klimaatboom’. De hoofdvraag met betrekking tot de klimaatboom luidt: wat kunnen groen en blauw voor elkaar betekenen?
  help
  De kracht van groen en water : een onderzoek naar de combinatie van groen en water in de benedenstad [Studentenverslag]
  Coenen, S. \ Heger, F. \ 2010
  ‘De kracht van Groen en Water in de stad’ biedt een overzicht van kansen in de binnenhofjes van de Benedenstad, te Nijmegen. Doordat de bewoners van de wijk Benedenstad over het algemeen ontevreden zijn met de hoeveelheid groen en omdat afkoppelen va ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.