Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Actualisatie areaal en ligging van de veengronden in Rijnland - Polder Zuidgeest [Boek]
  Pleijter, M. \ Brouwer, F. \ Visschers, R. \ 2007
  Voor het vaststellen van watergebiedsplannen en peilbesluiten heeft het Hoogheemraadschap Rijnland behoefte aan actuele gegevens over de bodemopbouw en in het bijzonder de ligging van het areaal veengronden. Hierom heeft het Hoogheemraadschap in enke ...
  help
  Invloed van de bodemgesteldheid en de waterhuishouding op het agrarische landschap rondom Wouw [Proefschrift]
  Oosten, M.F. van \ 1975
  Bodemonderzoek Stiboka
  help
  Bodemkartering van de buitendijkse gronden gelegen langs zuidoever van Haringvliet en Hollandsch Diep, tussen Stellendam en Moerdijk : intern rapport [Boek]
  Veen, I.J. \ Witmer, M.C.H. \ [1980]
  help
  Actualisatie areaal en ligging van de veengronden in Rijnland - Zuid- en Noordeinderpolder [Boek]
  Pleijter, M. \ Brouwer, F. \ Werff, M.M. van der \ 2007
  Voor het vaststellen van watergebiedsplannen en peilbesluiten heeft het Hoogheemraadschap Rijnland behoefte aan actuele gegevens over de bodemopbouw en in het bijzonder de ligging van het areaal veengronden. Hierom laat het Hoogheemraadschap in enkel ...
  help
  Bodemkundige aspecten van de afsluiting der zeegaten met betrekking tot de provincie Zeeland [Boek]
  Smet, L.A.H. de \ 1953
  help
  Bodemkundige aspecten van de afsluiting der zeegaten met betrekking tot de Zuid-Hollandse eilanden [Boek]
  Linde, J. van der \ 1953
  help
  Onderzoek naar de bruikbaarheid van Reuverse en Tegelse klei als afdichtingsmateriaal op afvalstortterreinen [Boek]
  Ryhiner, A.H. \ Hoeks, J. \ 1986
  Eerder uitgevoerd onderzoek (HOEKS en AGELINK, 1982) heeft aangetoond dat natuurlijke materialen bruikbaar zijn voor bovenafdichting van stortplaatsen mits de doorlatendheid in de orde van 5 x I0-10 m.s-1 of lager ligt. Dergelijk lage doorlatendheden ...
  help
  Kwetsbaarheid van het grondwater : kartering van kenmerken van de Nederlandse bodem in relatie tot de kwetsbaarheid van het grondwater voor verontreiniging [Boek]
  Duijvenbooden, W. van \ Breeuwsma, A. \ Boumans, L. \ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene \ 1987
  Op basis van de ter beschikking staande gegevens op landelijke schaal bij de Stiboka, Rijks Geologische Dienst Haarlem en het RIVM te Leidschendam met betrekking tot een aantal bodemkenmerken, kan een indruk worden verkregen van de gevoeligheid van h ...
  help
  De buitendijkse natuurgebieden langs de Friese IJsselmeerkust : bodem, grondwater en vegetatie [Boek]
  Slager, H. \ Smit, G.F.J. \ 1988
  help
  Bodemkundig - hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Weerseloseweg te Enschede : de bodemgesteldheid, de huidige en de voormalige hydrologische situatie [Boek]
  Vroon, H.R.J. \ Stoffelsen, G.H. \ 1990
  help
  Roodzand : een landschappelijke inpassing [Studentenverslag]
  Schunselaar, S. \ 1995
  In het gebied van de Veluwe wordt, net als in andere Pleistocene zandgebieden in Nederland en Noord-Duitsland, roodzand gevonden. Onder roodzand wordt in dit onderzoek verstaan een bodemprofiel met een opvallend rood gek.leurde laag met hue waarden v ...
  help
  Bodem en grondwater opnieuw in kaart : revisie van de bodemkaart van Nederland 1:50.000, blad 12 oost en 17 oost [Boek]
  Makken, H. \ Vries, F. de \ 1989
  help
  Kwantificering van de bodemgeschiktheid voor deelgebieden van het Waterschap Regge en Dinkel [Boek]
  Groot, W.J.M. de \ Loo, H. van het \ 1990
  help
  Kwantificering van de bodemgeschiktheid voor de waterschapsdeelgebieden Rossum en Bornerbroekse waterleiding [Boek]
  Groot, W.J.M. de \ Stolp, J. \ Lanen, H.A.J. van \ 1989
  help
  Mixed qualitative - quantitative land evaluation methodology applied to the EC soil map. Step 1. Selection of potentially favourable areas \ Application of computerized EC soil map and climate data : proceedings of a workshop in the Community programme for coordination of agricultural research, 15 and 16 November 1988, Wageningen [Hoofdstuk uit boek]
  Lanen, H.A.J. van \ Bouma, J. \ Randen, Y. van \ 1989
  help
  Bodemkundig - hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Hengelo - Hasselo : de bodemgesteldheid, de huidige en de voormalige hydrologische situatie [Boek]
  Stoffelsen, G.H. \ 1989
  help
  De relatie tussen vegetatie en abiotische (bodem)parameters in vier duinvalleien [Boek]
  Veer, M.A.C. \ 1991
  help
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het blok Luddeweer-Overschild van de herinrichting Midden-Groningen [Boek]
  Kiestra, E. \ 2000
  Het blok Luddeweer-Overschild bestaat grotendeels uit holocene afzettingen. Oudere afzettingen uit het Pleistoceen (dekzand) komen plaatselijk binnen 120 cm - mv. voor. De afzettingen uit het Holoceen bestaan uit veen en zeeklei. Binnen de zeekleigro ...
  help
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het ruilverkavelingsgebied Kromme Rijn [Boek]
  Kiestra, E. \ 2002
  Het gebied Kromme Rijn bestaat uit holocene rivierkleiafzettingen. Alle afzettingen die aan of nabij het oppervlak voorkomen worden tot de Betuwe Formatie gerekend. Ze zijn afgezet door de verschillende stroomgordelverleggingen van de Rijn. Het gebie ...
  help
  De status van het rekeninstrumentarium STONE versie 2.0 [Boek]
  Rötter, R. \ Grinsven, J.J.M. van \ 2001
  Het STONE ontwikkelingstraject is gestart in 1993 door Wageningen UR, RIVM en RIZA. STONE is ook een netwerk van deskundigen om als discussieplatform te dienen voor wetenschappers en gebruikers. Voorjaar 2001 is een nieuwe ruimtelijke schematisering ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.