Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Bemonsterings- en bewerkingsmethodiek van Harpacticiden en Nematoden, voorkomend in de bodem van het Grevelingenmeer [Boek]
  Sandee, A.J.J. \ 1979
  Een methodiek wordt beschreven om meiozoöbenthos elementen (Harpacticiden en Nematoden) in de onderwaterbodem van het Grevelingenmeer te bemonsteren, en in het laboratorium te verwerken en te kwantificeren. Enkele resultaten over de verticale verspre ...
  help
  De invloed van een aantal factoren op de denitrificatie : een literatuurstudie [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1977
  Aan het denitrificatieproces is de afgelopen decennia bijzonder veel aandacht besteed vanuit het landbouwkundig onderzoek omdat belangrijke hoeveelheden stikstof uit kunstmest en organische mest via dit proces verloren gingen naar de atmosfeer. Recen ...
  help
  Redoxpotentialen en calcium in relatie tot de stikstof- en fosfaathuishouding van de schraalgraslandjes in het CRM reservaat Groot Zandbrink [Boek]
  Kemmers, R.H. \ Jansen, P.C. \ 1982
  Onderzoek in het CRM reservaat Groot-Zandbrink naar de relatie tussen het grondwaterregime en een aantal plantengemeenschappen leverde een aantal vervolgvragen op. Vooral de chemische samenstelling van het grondwater lijkt van invloed te zijn op bode ...
  help
  Onderzoek naar de aard van de bodemfauna Loosdrechtse Plassen van 15 april 1974 - 1 december 1974 [Studentenverslag]
  Leeuwen, H. van \ 1974
  help
  Effecten van onderwaterdrainage op indringweerstanden en bodemfauna veenbodems [Boek]
  Zijden, A. van der \ Kruk, M. \ 2011
  Landschapsbeheer Zuid-Holland onderzocht in opdracht van de provincie Zuid-Holland de effecten van onderwaterdrainage op de indringingsweerstanden van de bodem (de mate waarin druk moet uitgeoefend om in de bodem te dringen) en de aanwezigheid van wo ...
  help
  Biogrout: grond verbeteren met bacteriën [geotechniek] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Paassen, L. van \ 2012
  De eerste veldproeven zijn in najaar 2010 gestart, waarbij grond is verstevigd met behulp van biogrout. En wel in overleg met Gasunie, waterschap en in samenwerking met Deltares en TU Delft. Het grondverbeteringsproces dat gebruik maakt van bacteriën ...
  help
  De inundaties gedurende 1944 - 1945 en hun gevolgen voor de landbouw : de microbiologie van de grond onder invloed van overstroming met zout water en de invloed ervan op de eigenschappen van de grond [Boek]
  Harmsen, G.W. \ 1969
  help
  De nematoden van Nederland : een identificatietabel voor de in Nederland aangetroffen zoetwater- en bodembewonende nematoden [Boek]
  Bongers, T. \ 1988
  Voor de niet-specialist worden de Nederlandse en Belgische nematodenfauna toegankelijk gemaakt met uitzondering van de dierparasieten en de mariene nematoden. De families worden in afzonderlijke tabellen voor vrouwtjes en mannetjes weergegeven, met e ...
  help
  Dichtheden en biomassa van de belangrijkste bodemdieren van het Hollandsch Diep en Haringvliet in 1983 [Boek]
  Fortuin, A.W. \ 1985
  In 1983 werd een onderzoek gedaan aan de bodemfauna van het Haringvliet en Hollandsen Diep. Hiertoe werd er in maart en september een bemonstering gehouden. In totaal werden er per keer 65 trekken met een oesterkor gedaan om grote schelpdieren te ver ...
  help
  The influence of spatiotemporal variability and adaptations to hypoxia on empirical relationships between soil acidity and vegetation \ Ecohydrology [Wetenschappelijk artikel]
  Cirkel, D.G. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Nijp, J.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
  Soil acidity is well known to affect the species composition of natural vegetation. The physiological adaptations of plants to soil acidity and related toxicity effects and nutrient deficiencies are, however, complex, manifold and hard to measure. Th ...
  help
  Towards a proper integration of hydrology in predicting soil nitrogen mineralization rates along natural moisture gradients \ Soil biology and biochemistry [Wetenschappelijk artikel]
  Fujita, Y. \ Bodegom, P.M. van \ Olde Venterink, H. \ Runhaar, H. \ Witte, J.P.M. \ 2013
  The controlling effects of soil moisture on soil nitrogen (N) supply to plants have been well established from lab experiments, and are often incorporated in soil organic matter (SOM) models, but rarely tested in the field along natural gradients of ...
  help
  Ontsnappen of begraven blijven : de effecten op bodemdieren van een verhoogde sedimentatie als gevolg van baggerwerkzaamheden [Boek]
  Bijkerk, R. \ [1988]
  help
  Het gebruik van de stormvloedkering bij de afbouwwerkzaamheden in de Oosterschelde : effecten van een aantal sluitingsscenario's op bodemdieren [Boek]
  Fortuin, A.W. \ Meijboom, A. \ Wolf, L. de \ 1989
  help
  Veranderingen in de bodemfauna van de getijdezone langs de Bocht van Watum (Eems - estuarium) in de periode 1981 - 1986 [Boek]
  Eppinga, J. \ Essink, K. \ 1990
  help
  Ecosysteemdiensten en bodembeheer : maatregelen ter verbetering van biologische bodemkwaliteit [Boek]
  Faber, J.H. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Bloem, J. \ Lahr, J. \ Diemont, W.H. \ Braat, L.C. \ 2009
  In het vernieuwde bodembeleid in Nederland komt meer nadruk op ecosysteemdiensten van de bodem. Op basis van literatuurstudie worden in dit rapport praktijkmaatregelen beschreven die ecosysteemdiensten van de bodem bevorderen. Hierbij zijn tien voor ...
  help
  Het effect van zuurstofdeficiëntie op het bodemleven in het Grevelingenmeer : een blik onder water [Boek]
  Lengkeek, W. \ Bouma, S. \ Waardenburg, H.W. \ 2007
  Op een viertal locaties is er onderzocht of er op vijftien meter of ondieper schade aan het bodemleven als gevolg van zuurstofarme condities waarneembaar is. Op elke locatie werden meerdere sublocaties bezocht, om een verscheidenheid aan diepte aan w ...
  help
  De relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek in het sublitoraal en litoraal van de Westerschelde [Boek]
  Ysebaert, Tom \ Craeymeersch, Johan \ Wal, Daphne van der \ 2016
  Deze studie, in opdracht van Rijkswaterstaat, heeft als doel de relatie tussen bodemdiergemeenschappen en abiotische omgevingsvariabelen nader te onderzoeken en daarmee een betere onderbouwing te verkrijgen van de grens tussen hoog- en laagdynamische ...
  help
  Kwaliteitsparameters voor terrestrische en aquatische bodemecosystemen : een selectie van hanteerbare ecotoxicologische toetsen [Boek]
  Gezondheidsraad \ 1991
  help
  Contribution of nitrification and denitrification to the NO and N2O emissions of an acid forest soil, a river sediment and a fertilized grassland soil \ Soil biology and biochemistry [Artikel]
  Kester, R.A. \ Meijer, M.E. \ Libochant, J.A. \ Laanbroek, H.J. \ 1997
  help
  Macrofauna in het IJsselmeergebied [thema Natte Hart] \ De levende natuur [Artikel]
  Noordhuis, R. \ 2001
  Aandacht voor oevergemeenschappen, bodemfauna, 'Zuiderzeerelicten', nieuwkomers en exoten en de biodiversiteit van de macrofauna in het IJsselmeergebied
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.