Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Selecting the drainage method for agricultural land \ Irrigation and drainage systems : an international journal [Artikel]
  Bos, M.G. \ 2001
  help
  Onzeker? Zeker weten? [Rede]
  Vriend, H.J. de \ 2002
  Afscheidsrede over natuurlijk water en zand en waterstaatkundige inrichting van laaggelegen, dichtbevolkte gebieden.
  help
  Monitoronderzoek Giethoorn-Wanneperveen : hydrologische analyse [Boek]
  Landinrichtingsdienst Overijssel \ 1994
  In het kader van het waterbeheersingsplan voor de ruilverkaveling Giethoorn-Wanneperveen worden maatregelen uitgevoerd die voor delen van het van het (landbouw)gebied een vergroting van de drooglegging inhouden. Om de hydrologische effecten van deze ...
  help
  Geohydrologische systeembeschrijving Rossum-Oost [Boek]
  Geerlink, H.T. \ 1989
  Bij het opstellen van landinrichtingsplannen is een goed inzicht in de hydrologie van het gebied momenteel veelal noodzakelijk. Een globaal inzicht was bij de voorbereiding van de ruilverkaveling Rossum-Oost in grote lijnen voorhanden en is tijdens d ...
  help
  Bemalingsgebied Rotteboezem waterberging Eendragtspolder [Boek]
  [ca. 2013]
  Fietsen, wandelen, varen, van de natuur genieten en sport op topniveau beoefenen: het is straks allemaal mogelijk in de Eendragtspolder. De landbouwgrond wordt er omgetoverd tot een uniek recreatie- en waterbergingsgebied met een internationale roeib ...
  help
  Aanleg nevengeulen : hoe naar de daadwerkelijke realisatie? [Presentatie]
  Jans, L. \ 2010
  Deze presentatie laat verschillende voorbeelden zien van ontworpen nevengeulen en hoe de realisatie van deze nevengeulen is opgelost. Aan het eind geeft de presentatie een aantal vuistregels voor het realiseren van nevengeulen.
  help
  "Markerwaard gunstig voor toekomstig waterbeheer" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  IJff, J. \ 2000
  Waterstaatkundige (waterkwaliteit; waterkwantiteit) en geohydrologische aspecten van de aanleg van een Markerwaard van 40000 ha. De Markerwaard kan bijdragen aan de oplossing van toekomstige wateroverlast (berging) en watertekorten, en daarmee een be ...
  help
  Vergroten van waterdiepte in sloten heeft een positief effect op de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boeyen, J.H. \ Beljaars, C.N. \ Gerve, R. van \ 1992
  help
  Beregening in Overijssel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Tienstra, H. \ 1982
  help
  Spaarbekkens nu en in de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vreedenburch, E.G.H. \ 1985
  In Nederland vormen spaarbekkens een belangrijke bron voor de drinkwatervoorziening. Na een kort overzicht van de Nederlandse situatie volgt een overzicht van de Belgische, Franse en Britse situatie. Een nadeel is dat spaarbekkens veel ruimte in besl ...
  help
  Developments in subsurface drainage techniques \ Land reclamation and water management : developments, problems and challenges : a collection of articles published at the occasion of I.L.R.I.'s silver jubilee (1955-1980) [Hoofdstuk uit boek]
  Zijlstra, G. \ Someren, C.L. van \ 1980
  help
  Vegetatieontwikkeling en cyclisch waterpeilbeheer in de Oostvaardersplassen \ De levende natuur [Artikel]
  Huijser, M.P. \ Drost, H.J. \ Roeling, Y.J.B. \ 1995
  help
  Effecten van waterpeilbeheer en begrazing op het voorkomen van visetende vogels \ De levende natuur [Artikel]
  Voslamber, B. \ 1996
  help
  Hatsi-kD [operationeel peilbeheer] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bot, B. \ 1998
  help
  Niet beregenen droogtegevoelig grasland kost geld \ Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) [Artikel]
  Boxem, T. \ Philipsen, B. \ 1996
  Resultaten van een onderzoek naar mogelijkheden van het benutten van grasland zonder beregening tijdens beperkte en zeer beperkte weidegang
  help
  Kroos verwijderen verbetert waterkwaliteit : uitrijden op grasland geen bezwaar \ Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) [Artikel]
  Corporaal, J. \ Houwelingen, K.M. van \ 1996
  help
  Using drainage systems for supplementary irrigation \ Irrigation and drainage systems : an international journal [Artikel]
  Bakel, P.J.T. van \ 1988
  help
  Agricultural drainage criteria \ Drainage principles and applications [Hoofdstuk uit boek]
  Oosterbaan, R.J. \ 1994
  help
  Klimaat- en landverdroging : natuurlijke en menschelijke invloeden [Boek] - Gew. herdr. / met een voorw. van S.B. Kroonenberg ; [eindred. voorw.: Maarten Ettema]
  Waterschoot van der Gracht, W.A.J.M. van \ Kroonenberg, S.B. \ Ettema, M. \ 2012
  In verschillende streken van ons land kwamen in het voorjaar van 1942 zandstormen voor, die onwillekeurig herinneringen opwekten aan hetgeen in Amerika op zoveel grotere schaal is gebeurd: de ontbossing van uitgestrekte gebieden, intensieve teelten e ...
  help
  Stormenderland : canon waterstaatsgeschiedenis Holland boven het IJ, 700-2008 [Boek]
  Aten, D. \ Goris, M. \ 2009
  ’Stormenderland’ is een uitgave van Stichting Uitgeverij Noord-Holland, in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het 72 pagina’s tellende boekje belicht de waterstaatsgeschiedenis van Noord-Holland boven het IJ. Schrijver en wa ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.