Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Solubility of arsenic in multi-component systems : from the microscopic to macroscopic scale [Proefschrift]
  Stachowicz, M. \ 2007
  Arsenic in groundwater has generated one of the most important problems with respect to the quality of drinking water in the modern world. The aim of this thesis has been to assess, as good as possible for the present state of the art, the factors an ...
  help
  Cramer: oorzaken verschillen in drinkwaterprijs duidelijker maken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]De benchmark: Water in zicht 2006
  2007
  Drinkwaterbedrijven moeten de oorzaken van de verschillen in drinkwaterprijs in Nederland duidelijker kenbaar maken aan de burger. Die prijs varieert, afhankelijk van het gebruikte grond- of oppervlaktewater, de lengte van het transportstelsel, de ve ...
  help
  Biologische ontijzering in Dalen: nieuw licht op oude technologie [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brink, H. \ Dost, S. \ Boorsma, M. \ 2007
  Voor nieuwbouw van het drinkwaterproductiestation Dalen onderzoekt Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) samen met Waterlaboratorium Noord (WLN) de mogelijkheden van biologische ontijzering. Deze oude technologie is de afgelopen jaren weer in de bel ...
  help
  Jaarverslag 2005 / Waterleidingbedrijf Amsterdam \ Jaarverslag ... / Waterleidingbedrijf Gemeente Amsterdam [Jaarverslag]
  2006
  help
  Ria Doedel, directeur Waterleiding Maatschappij Limburg: "Kabinet geeft geen koers aan voor de water" [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gast, M. \ 2007
  De provincie Limburg verrast de rest van Nederland af en toe. Toen enige jaren geleden alles erop leek te wijzen dat daar het eerste Nederlandse waterketenbedrijf tot stand zou komen, met als basis Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en het Zuive ...
  help
  Aanpak putverstopping door chemische neerslagen kan en moet effectiever [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berg, G. van den \ Cirkel, D.G. \ Drijver, B. \ 2007
  Voor kostenefficiënte levering van betrouwbaar drinkwater zijn goed functionerende onttrekkingsystemen noodzakelijk. Chemische neerslagen in pompputten, horizontale drains, onderwaterpompen, leidingen en de zuivering kunnen resulteren in hoge onderho ...
  help
  Tien jaar praktijkervaring met membraanfiltratie bij WMD [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bos, R. \ Diepeveen, A. \ Prummel, H. \ 2007
  In 1997 heeft Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) de nieuwe zuiveringstechniek membraanfiltratie geïntroduceerd met twee pilotprojecten: de zuivering van gietwater voor de glastuinbouw in Erica en de zuivering van nijlpaardenwater van het Dierenpa ...
  help
  Verdroging Kennemerduinen bestreden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brussel, J. van \ Veel, P. \ 2007
  Op 1 mei 2002 werd de drinkwaterwinning in de Kennemerduinen beëindigd. Nu, ruim vijf jaar later, blijkt dat de verdroging van het 5000 hectare grote nationale park vergaand is bestreden en dat de gevreesde grondwateroverlast aan de duinrand is uitge ...
  help
  Ans Versteegh, teamleider drinkwater RIVM: "Nooddrinkwatervoorziening steeds actueler" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gast, M. \ 2007
  De tijd dat in Nederland een apart Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening bestond, ligt inmiddels vele jaren achter ons. De drinkwaterbedrijven zijn groot geworden en hebben hun eigen deskundigen in dienst op het gebied van winning, zuivering en d ...
  help
  Toepassing zeolieten voor verwijdering ammonium bij de drinkwaterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Abrahamse, A. \ Vet, W. de \ Scholte, P. \ Heijman, B. \ 2007
  Bij meer dan 60 procent van de drinkwaterproductiebedrijven heeft het ruwe water een ammoniumgehalte dat boven de drinkwaternorm van 0,2 mg/l ligt. Bij grondwater gaat de aanwezigheid van ammonium vaak samen met die van methaan en ijzer- en /of manga ...
  help
  Drinkwaterbedrijven voorlopig aan de kant : waterketen [Thema samenwerking] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heijnen, R. \ 2007
  Binnen de waterketen zal de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen op korte termijn het meeste resultaat opleveren. Door harde afspraken moet de burger de doelmatigheid in de waterketen zijn portemonnee terug te zien. Bestuurders moeten zich ...
  help
  Effect waterbehandeling op uitloging van AC-leiding Vitens [Boek]
  Slaats, P.G.G. \ Heijman, B. \ Blokker, M. \ 2007
  In de periferie van het distributienet van productiebedrijf (pb) Epe van waterbedrijf Vitens zijn problemen met kalkafzetting geconstateerd. Omdat de distributieleidingen uit asbestcement (AC) bestaan en alleen na AC-leidingen problemen worden gemeld ...
  help
  Risicoanalyse ruwwaterkwaliteit Pompstation Heumensoord - Dl. 1: Hydrologisch model [Boek]
  Cirkel, D.G. \ 2007
  Deze studie is onderdeel van het bedrijfstakonderzoek van de drinkwaterbedrijven en betreft een pilotstudy van het project Stedelijk Waterbeheer en Waterwinning. In het kader van dit project is kennis vergaard van grondwatersamenstelling, zuiveringst ...
  help
  Risicoanalyse ruwwaterkwaliteit Pompstation Heumensoord - Dl. 2: Beschrijving reactiviteit ondergrond en chemische waterkwaliteit [Boek]
  Cirkel, D.G. \ Vink, C. \ 2007
  Deze studie is onderdeel van het bedrijfstakonderzoek van de drinkwaterbedrijven en betreft een pilotstudy van het project Stedelijk Waterbeheer en Waterwinning. In het kader van dit project is kennis vergaard van grondwatersamenstelling, zuiveringst ...
  help
  Trenddag Nederlandse drinkwatersector: handvatten voor actie rond uitdagingen voor de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Voorhoeve, D. \ 2007
  Deskundigen uit de drinkwatersector analyseerden op 4 oktober 2007 in het 'Huis van de toekomst' in Amsterdam met een aantal externe experts de consequenties en mogelijkheden van verschillende trends en veranderingen die in de nabije toekomst de sect ...
  help
  De gevolgen van klimaatverandering voor het drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Valk, M. van der \ 2007
  Ongeveer 75 geïnteresseerden, waaronder veel directeuren van waterleidingbedrijven van alle continenten, maar ook vertegenwoordigers van VN-organisaties, zoals het World Meteorological Organization, discussieerden op 5 oktober in Amsterdam over de ge ...
  help
  Kwaliteitsverbetering op meerdere fronten door ontkleuring via ionenwisseling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schippers, D. \ Sjoerdsma, P. \ 2007
  Sinds maart 2006 produceert productiebedrijf Oldeholtpade in het zuidwesten van Fryslân drinkwater met een hardheid van ongeveer 1,2 mmol/l en een kleur van ongeveer 2 mg Pt/Co/l. De ontharding geschiedt door middel van pelletontharding. De ontkleuri ...
  help
  Waterkwaliteit en zuivering in vier toekomstbeelden [Boek]
  Mons, M. \ 2007
  Bij nadere invulling van de vier Kartonnen Doos-toekomstbeelden blijkt dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen gelijk blijft, of verbetert. Alleen in Leven=Beleven neemt deze af als gevolg van de toegenomen economische activiteit en consumptie. De zui ...
  help
  Gevolgen invoering KRW voor bescherming drinkwaterbronnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Wuijts, S. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2007
  In opdracht van het Ministerie van VROM heeft het RIVM in samenwerking met de Universiteit Utrecht de gevolgen in kaart gebracht van de invoering van de Kaderrichtlijn Water voor de bescherming van de oppervlaktewateren in Nederland die de drinkwater ...
  help
  Verhoging UV-transmissie bij voorzuivering Bergambacht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Teunissen, K. \ Knol, T. \ Rietveld, L. \ Dijk, H. van \ 2007
  De kwaliteit van het drinkwater in Nederland is uitstekend en het klantvertrouwen is dan ook hoog. Dat betekent niet dat de drinkwaterbedrijven tevreden achterover kunnen leunen. Mede als gevolg van de vooruitgang van de analysetechnieken worden de l ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.