Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu [Boek]
  Linden, A.M.A. van der \ Beelen, P. van \ Kruijne, R. \ Merkelbach, R.C.M. \ Groenwold, J.G. \ Vijftigschild, R.A.N. \ Wal, A.J. van der \ Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ Berg, G.A. van den \ Huijsmans, J.F.M. \ Gaag, D.J. van der \ Boer, M. de \ Kool, S.A.M. de \ Kalf, D.F. \ 2007
  Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten ...
  help
  Nature-publicatie imidacloprid en afname van vogelpopulaties [Brief]
  Dijksma, S.A.M. \ 2014
  Reactie van ministerie van Economische Zaken op de publicatie in Nature over imidacloprid en de correlatie met de afname van insectenetende vogelpopulaties. Het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), die het artikel bezien he ...
  help
  Lucht- en waterverontreiniging : Machevo-Congres 1965, (6e) [Congresverslag]
  Clausen, J.F. \ 1965
  help
  'Leven met bagger' : samen met belanghebbenden komen tot duurzaam sedimentbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Nieuwenhuis, R.H. \ Ellen, G.J. \ Slob, A.F.L. \ 2007
  Met het toekomstige Besluit bodemkwaliteit worden de mogelijkheden voor de afzet van bagger verruimd. Maar de vraag is of met de verruiming van het beleid de problemen ten aanzien van de afzet van bagger volledig zijn opgelost. Binnen het project "Le ...
  help
  Landelijke referentiewaarden ter onderbouwing van maximale waarden in het bodembeleid [Boek]
  Dirven-van Breemen, E.M. \ Lijzen, J.P.A. \ Otte, P.F. \ Vlaardingen, P.L.A. van \ Spijker, J. \ Verbruggen, E.M.J. \ Swartjes, F.A. \ Groenenberg, J.E. \ Rutgers, M. \ [2007]
  Naar aanleiding van de aanpassingen in het bodembeleid en het opstellen van het Besluit Bodemkwaliteit binnen de Wet bodembescherming, zijn in dit rapport getalswaarden afgeleid voor referentiewaarden, ter onderbouwing van de maximale waarden in de n ...
  help
  Green growth in the Netherlands 2012 [Boek]
  Baldé, K. \ Baas, K. \ 2013
  In het algemeen geldt dat de Nederlandse economie groener is geworden sinds 2000. Echter, deze ontwikkeling vindt geleidelijk aan plaats en geldt niet voor alle aspecten van groene groei. Dit wordt duidelijk wanneer er gekeken wordt naar de verschill ...
  help
  Balans van de leefomgeving 2014 - De toekomst is nú [Boek]
  Gerwen, O.-J. van \ Hoogervorst, N. \ Eggink, G. \ Brandes, L. \ Hollander, G. de \ Eskinasi, M. \ Dam, F. van \ Ros, J. \ Grinsven, H. van \ Nijland, H. \ Ligtvoet, W. \ Gaalen, F. van \ Dirkx, J. \ 2014
  De Balans van de Leefomgeving geeft parlement, kabinet en samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De Balans is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de politi ...
  help
  Gemeentelijke Barometer zet in op weten, willen en werken \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2015
  Naast het werk van Stichting RIONED dat de technische kant van de waterwereld belicht, zijn er ook HaskoningDHV en VNG die gezamenlijk hun Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving uitbrengen. Voor het onderdeel "water & klimaatadaptatie" sprak de ...
  help
  Nieuwe beleidsnota voor duurzame gewasbescherming aangenomen door de Tweede Kamer \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
  Edens, J. \ 2014
  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een evaluatie uitgevoerd van het gewasbeschermingsbeleid van de afgelopen beleidsperiode. Er zijn goede resultaten geboekt op het gebied van vermindering van risico’s voor mens, dier en milieu. Toch con ...
  help
  Declines in insectivorous birds are associated with high neonicotinoid concentrations \ Nature : international journal of science [Artikel]
  Hallmann, C.A. \ Foppen, R.P.B. \ Turnhout, C.A.M. van \ Kroon, H. de \ Jongejans, E. \ 2014
  Recent studies have shown that neonicotinoid insecticides have adverse effects on non-target invertebrate species. Invertebrates constitute a substantial part of the diet of many bird species during the breeding season and are indispensable for raisi ...
  help
  Over de stille, groene revolutie van de waterschappen en de juridische aspecten van duurzame energie en grondstoffen \ Water governance [Artikel]
  Lazaroms, R.J.J. \ 2014
  De waterschappen zijn hun werkzaamheden in hoog tempo aan het verduurzamen. De technologische mogelijkheden voor het winnen van duurzame energie en grondstoffen nemen een hoge vlucht en de waterschappen spelen hier actief op in. De sector heeft zichz ...
  help
  Notitie herziening regelgeving tbv uitvoering Ketenakkoord Fosfaatkringloop [Boek]
  2012
  De partijen betrokken bij het Ketenakkoord hebben in de eerste helft van 2012 diverse knelpunten aangegeven in de regelgeving waar zij tegen aanlopen bij de uitvoering van het Ketenakkoord, bij het creëren van een markt voor gerecycled fosfaat.
  help
  Schoon Water voor Brabant : rapportage 2010 [Boek]
  Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Oosterbaan, H. \ Hollander, H.J. den \ Velenturf, A.P.M. \ Aasman, B.F. \ Hekman, J. \ Joosten, L. \ Kempenaar, C. \ 2011
  In de provincie Noord-Brabant vindt het project ‘Schoon Water voor Brabant’ plaats. Dit project is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drin ...
  help
  Schoon Water voor Brabant : rapportage 2010-2013 [Boek]
  Gooijer, Y.M. \ Terryn, L.R. \ Leendertse, P.C. \ Lommen, J.L. \ Aasman, B.F. \ Hekman, J. \ 2015
  Eindverslag van een project gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater, met het oog op waterwinningsgebieden voor drinkwater. Het project is gericht op alle gebruiker ...
  help
  Gemeentelijke barometer fysieke leefomgeving 2015 [Boek] - 3e editie
  Kerpel, M. \ 2015
  Bevat o.a. de bijdrage: Water en klimaatadaptatie: de rioolheffing stijgt (mede) als gevolg van de klimaatadaptatie Onderzoeksresultaten water en klimaatadaptatie
  help
  Bas Eickhout (GroenLinks): "Mooie rol waterschappen" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Pekelder, W. \ 2015
  Bas Eickhout (38) is een bekende Europarlementariër van De Groenen. In Brussel en Straatsburg vecht hij voor een schoon milieu en tegen een te grote invloed van multinationals. Wie is deze nr. 1 van de Duurzame 100 van dagblad Trouw? "Frans Timmerman ...
  help
  Atlas van Nederland - Dl. 17: Milieu [Kaart]
  Piket, J.J.C. \ Bouwer, K. \ Teune, P.J. \ 1989
  In dit atlasdeel wordt eerst ingegaan op diverse vormen van milieubeinvloeding en achtergronden van deze problematiek. Daarna komen de aantasting van milieu en landschap, de verontreiniging van water, bodem en lucht en de milieu-effecten van delfstof ...
  help
  Groene gevels doen hun intrede in de stad : extra groenspecial \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
  Vancayzeele, J. \ 2013
  Volgens ‘believers’ zijn groene gevels hot. Ze zijn goed voor het milieu, de biodiversiteit, de omgeving én ze ogen fraai.” Maar klopt deze stelling? We trokken naar het Proefcentrum voor de Sierteelt dat momenteel een vergelijkende studie uitvoert o ...
  help
  Environmental risk limits for xylene (m-xylene, o-xylene and p-xylene) [Boek]
  Leeuwen, L.C. van \ 2009
  Het RIVM heeft milieurisicogrenzen afgeleid voor xylenen in water, grondwater en bodem. Deze stoffen worden gebruikt als oplosmiddel bij drukkerijen en in de rubberindustrie. De groep stoffen omvat m-xyleen, o-xyleen en p-xyleen. Voor dit onderzoek z ...
  help
  Noord-Holland investeert fors in projecten milieu, energie, water en groen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  2000
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.