Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Populatieontwikkeling en veiligheid : nader onderzoek naar de relatie tussen graverij van muskusratten en de veiligheid van waterkeringen [Boek]
  Spoorenberg, C. \ DHV \ 2007
  Muskusratten en beverratten worden in Nederland bestreden voor de veiligheid van onze waterkeringen en ter voorkoming van economische en ecologische schade. In de huidige situatie met bestrijding zijn tot nu toe onveilige situaties en belangrijke sch ...
  help
  Alternatieve strategieën voor de bestrijding van muskusratten : haalbaarheidsstudie en voorbereiding veldexperimenten [Boek]
  Vliet, F. van \ Lengkeek, W. \ 2007
  Muskusratten en beverratten worden in Nederland bestreden voor de veiligheid van onze waterkeringen en ter voorkoming van economische en ecologische schade. In de huidige situatie met bestrijding zijn tot nu toe onveilige situaties en belangrijke sch ...
  help
  Samen werken in gebiedsontwikkeling : een verkenning naar rollen en ambities van Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied en waterschappen in gebiedsontwikkeling [Boek]
  Pleijte, M. \ Kuindersma, W. \ Hettinga, N. \ Tepic, J. \ 2014
  Verschuivingen in gebiedsontwikkeling, in de politiek en in de rol van de eigen organisatie in gebiedsontwikkeling leiden tot meer afhankelijkheden tussen overheden onderling en tussen publieke en private organisaties. Samenwerking tussen uitvoerings ...
  help
  Advies ontsnippering Merwedezone voor bever en otter [Boek]
  Grift, E.A. van der \ Dirksen, J. \ Eurpen, M. van \ Jansman, H.A.H. \ 2011
  In opdracht van de provincie Zuid-Holland is onderzocht op welke plek het beste een ecologische verbinding voor Bever en Otter tussen Biesbosch en Alblasserwaard kan worden gerealiseerd. Deze verbinding maakt deel uit van de plannen voor een ‘Groene ...
  help
  Twente : ontwikkelingen van de zoogdierfauna : onderzoeksrapport ten behoeve van de herziening streekplan Twente [Boek]
  Hoekstra, B. \ 1984
  Overzicht zoogdierfauna in Twente.
  help
  Natuurtechnische mogelijkheden voor landinrichtingsprojecten - Dl. 2: De otter [Boek]
  Herwaarden, G.J. van \ 1987
  De hoofddoelstelling van deze literatuurstudie wordt als volgt omschreven: het verschaffen van adviezen voor het treffen en/of vermijden van maatregelen bij de planvorming en uitvoering van landinrichtingsprojecten, ten behoeve van het in stand houde ...
  help
  Eels over the dykes : trap & transport of silver eels in the Netherlands [Boek]
  Meer, M. van der \ [2013]
  In the Netherlands there are in total 4,671 water pumping stations inhibiting adult silver eels to migrate to the sea to spawn. The recovery of the Dutch eel stock as required by the European Eel regulation is impossible without repairing this interr ...
  help
  Terug naar de oertijd : herintroductie van de Atlantische steur in de Rijn \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Brevé, N. \ Laak, G. de \ Houben, B. \ Reiniers, K. \ Zonneveld, G. van \ Blom, E. \ Breukelaar, A. \ Winter, E. \ Vis, H. \ 2015
  De Atlantische steur (Acipenser sturio) behoort tot een ruim 200 miljoen jaar oude diergroep. Deze kraakbeenvissen overleefden de dinosauriërs. Echter, tussen 1920 en 1990 verdween de steur door toedoen van de mens uit vrijwel alle grote rivieren van ...
  help
  Stapsgewijs naar visveilige gemalen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Beers, M. \ Kroes, M. \ 2015
  Steeds meer gemalen worden visveilig gemaakt door Nederlandse waterbeheerders. Een forse opgave, Nederland telt meer dan 4.000 gemalen. Hoewel niet alle gemalen op belangrijke vismigratieroutes liggen, is het ook daarbuiten belangrijk om te kijken na ...
  help
  Vogels versus vissen : visvriendelijk weidevogelbeheer is nog ver weg \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Verschoor, M. \ 2015
  Terwijl Nederland volop vismigratie bevordert met de Vismigratierivier, het Kierbesluit, honderden gerealiseerde vispassages en visvriendelijke sluizen en gemalen, sluiten natuurorganisaties in weidevogelgebieden complete watersystemen af met dammetj ...
  help
  Samen voor de Aal : kruisnetmonitoring Zuidwestelijke Delta 2015 (datarapportage) [Boek]
  Projectgroep 'Samen voor de Aal' \ 2015
  Jonge paling (glasaal) migreert vanuit zee naar de regionale wateren om daar op te groeien. Driedoornige stekelbaars trekt vanuit zee en de grote deltawateren richting de regionale wateren om te paaien. De laatste jaren wordt daarom steeds meer aanda ...
  help
  Otter in de Vecht : voorstellen voor beheer en inrichting van de dalen van het Meppelerdiep, het Zwarte Water, de Overijsselse Vecht en de Beneden Regge welke fungeren als leef- en verbindingsgebied voor de otter (Lutra lutra) [Boek]
  Hoeve, R. \ Zoon, C.P.M. \ Morel, G.A. \ 1988
  help
  Muskusratten zonder bestrijding? : ontwerp van een onderzoek aan de gevolgen van tijdelijk niet bestrijden [Boek]
  Bos, D. \ Tuenter, T. \ 2007
  De Landelijke Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding heeft een vooronderzoek laten uitvoeren naar de mogelijk effecten in het veld van het tijdelijk niet vangen van muskusratten. Men komt uit op een onderzoek van vier jaar, met een proefgebied ...
  help
  Fransen bieden het hoofd aan Amerikaanse invasie \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Collignon, F. \ 2015
  De Europese rivierkreeft (er zijn meerdere soorten) legt in Europa langzaam maar zeker het loodje tegen de Amerikaanse rivierkreeft (ook weer meerdere soorten). Deze snel voortplantende Amerikaan is hier twee eeuwen geleden uitgezet, omdat de adel gr ...
  help
  Maak ruimte voor vernieuwing : investeren en besparen in het fysieke domein [Boek]
  Raad voor het Landelijk Gebied \ Raad voor Verkeer en Waterstaat \ VROM-Raad \ 2010
  De drie raden gaan in op de vraag hoe er bezuinigd kan worden in het fysieke domein en tegelijk kan worden bijgedragen aan verduurzaming en toekomstbestendige kwaliteit van de leefomgeving. In het rapport komen de raden onder andere met de volgende a ...
  help
  Terreinkeus van de porseleinhoen, snor en baardman in Nederlandse moerasgebieden : habitatmodellen ten behoeve van inrichting en beheer [Boek]
  Hut, R.M.G. van der \ 2003
  help
  Identificatie van geschikt leefgebied voor de Grote vuurvlinder : een ecohydrologisch effectsvoorspellingsmodel [Boek]
  Sanders, M.E. \ Prins, A.H. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Wegman, R.M.A. \ 2004
  De Grote vuurvlinder is momenteel een van de meest bedreigde diersoorten in Nederland. Internationaal wordt de soort beschermd via de regelgeving in de EU-Habitatrichtlijn. Doel van dit project is het identificeren van geschikt habitat voor de Grote ...
  help
  De grote modderkruiper: biologie, onderzoek, bescherming en beheer [special] \ Vis & water magazine [Artikel]
  2004
  Kennis en advies over deze bijzondere zoetwater vis in deze special met korte artikelen
  help
  Gegevensvoorziening vis- en amfibiesoorten Annex II Habitatirichtlijn : overzicht beste leefgebieden kamsalamander, grote modderkruiper, kleine modderkruiper, bittervoorn en rivierdonderpad [Boek]
  Zollinger, R. \ Creemers, R. \ Spikmans, F. \ Verdijk, M. \ Prudon, B. \ 2003
  Deze eindrapportage is een vervolg op de fase l en fase 2 rapportages. Naar laatste inzichten zijn kleine veranderingen in de begrenzingen van de belangrijkste leefgebieden van Kamsalamander, Grote modderkruiper en Rivierdonderpad (in beeksystemen) u ...
  help
  Effecten van natuurvriendelijke oevers op de visstand : een pilotstudy - [Deel 1] [Boek]
  Emmerik, W.A.M. van \ Kranenbarg, J. \ 2001
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.