Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Natuurlijke uitgangspunten voor een dynamische beek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Treurniet, M. \ Besselink, D. \ Sluis, H. van \ Berg, M. \ 2007
  Beekherstel beperkt zich vaak tot het ophalen van de historisch beekloop en het doorrekenen ervan met een hydraulisch model. Het rekenen aan en bepalen van de toekomstige erosie en sedimentatie is daarbij veelal een ondergeschoven kindje. Juist deze ...
  help
  Het (ont)poldermodel van de Noordwaard : ruimte voor rivier, ruimte voor gebiedsontwikkeling [Boek]
  Lucas, E. \ 2007
  Over een paar jaar gaat er gegraven worden. Wanneer precies, weet niemand. Maar zeker is, dat de rivierdijk van de Nieuwe Merwede, even voorbij Werkendam het moet ontgelden. Met daarachter de Noordwaard, een landbouwgebied dat een metamorfose zal ond ...
  help
  Onderzoek aan oeverplanten vooraf ingeplant op kokosfiltermatten toegepast tijdens het project "Herinrichting Westoever Vecht" van de gemeente Utrecht, bestek nr. 2000-4 [Boek]
  Molen, J.S. van der \ 2002
  Dit rapport is een verslag van een veldonderzoek naar de oeverplanten op kokosfiltermatten, toegepast tijdens het project 'Herinrichting Westoever Vecht', gemeente Utrecht. Er wordt een vergelijking gemaakt met de bestekeisen van het project (bestekn ...
  help
  Ontwikkeling blauwgrasland door plaggen in Oostelijke Vechtplassen : selectie op basis van ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek [Boek]
  Delft, S.P.J. van \ 2014
  Binnen Natura 2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen is in het kader van LIFE project ‘New Life for Dutch Fens’ bodemonderzoek uitgevoerd naar geschikte locaties om met plaggen Blauwgrasland te ontwikkelen. Binnen een zoekgebied van 34,5 ha is eerst ...
  help
  Wennen aan de Westerschelde : advies Commissie Natuurherstel Westerschelde: alternatieven voor ontpoldering Hertogin Hedwigepolder [Boek]
  Commissie Natuurherstel Westerschelde \ 2008
  De ontpoldering van de Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder is de beste manier om tegemoet te komen aan eisen voor natuurcompensatie vanwege de verdieping van de Westerschelde. Dit advies geeft de Commissie Natuurherstel Westerschelde onder leiding van Ed ...
  help
  Het waterbufferend vermogen van groendaken \ Roofs : het onafhankelijke dakenvakblad [Artikel]
  2007
  Gemeenten en waterschappen zijn op zoek naar andere methoden om de piekbelasting van regenval op te kunnen vangen. De groendakbranche wijst erop dat grootschalige toepassing van groendaken een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Groendaken houden im ...
  help
  Van dak naar tuin! : handleiding voor dakgroen [Studentenverslag]
  Heutinck, L. \ Vlaskamp, W. \ 2008
  Studentenverslag over groene daken. Hoe maak je van je dak een groen dak. Hoe leer je het geschikt te maken voor beplantingen, hoe breng je verschillende beplantingen aan en hoe wordt de daktuin onderhouden?
  help
  Zwemvijvers : oriënterend onderzoek [Studentenverslag]
  Wijnbeek, N. \ Venhuizen, R. \ 2010
  Studentenverslag van studenten van van Hall Larenstein over een oriënterend onderzoek naar natuurlijke zwemvijvers. Doel van het onderzoek was: 'Hoe werkt de zuivering in natuurlijke openbare of natuurlijke private zwemvijvers, en is het mogelijk dez ...
  help
  Globaal onderzoek naar de potenties voor watervegetatie in Zeeuwse kreekrestanten [Boek]
  1991
  Na de bedijking en de inpolderingen waarmee in de veertiende eeuw werd begonnen zijn in de provincie Zeeland diverse gebieden die voorheen door de zee werden beïnvloed aan die invloed onttrokken en in meer of mindere mate verzoet. Dit leidde onder an ...
  help
  Inrichtingsplan Ketelpolder [Boek]
  Hensens, G. \ Grimm, M.P. \ 2000
  De Ketelpolder is een circa 52 ha groot poldergebied in het mondinggebied van de IJssel. De polder wordt thans door kaden tegen overstromingen beschermd. De bouw van de "keersluis Ramspol" zal leiden tot een verhoging van de inundatiefrequentie van d ...
  help
  Klimaat in de stad : tussentijdse rapportage van het dialoogproject Klimaat in de stad [Boek]
  Woestenburg, M. \ 2010
  In Nederland woont 82% van de bevolking in de stad. De uitstoot van broeikasgassen is er hoog en extreme regenbuien of hittegolven kunnen juist in de steden grote fysieke, sociale of economische gevolgen hebben. Genoeg reden om bij de aanpak van klim ...
  help
  Herstel van de Oosterbeekse beken [Boek]
  Oostrijen, A. \ 2005
  De afgelopen jaren heeft waterschap Vallei en Eem gewerkt aan de beken in het Renkumse beekdal en het Heelsumse beekdal. In augustus 2005 - na het broedseizoen - is het waterschap gestart met het herstel van de laatste beken in dit gebied. Deze korte ...
  help
  Natuurlijk IJsselmeer: ecodynamische visie IJsselmeer 2100 [Boek]
  Groot, A. \ Slobbe, E. van \ 2012
  Deze ecodynamische visie laat een palet van potentiële ontwikkelingen voor het IJsselmeer zien: ecodynamische ontwikkelingen, die bijdragen aan meerdere functies en ambities waaronder natuur, waterveiligheid, visserij, recreatie en infrastructuur, en ...
  help
  Extensieve groendaken [Boek]
  Mentens, J. \ Hermy, M. \ Raes, D. \ 2002
  Informatie over de betekenis van 'groendak' en de verschillende definities die hierover bestaan. Wat zijn de mogelijkheden van toepassing van groendaken en wat zijn de voordelen van de aanleg van groendaken? Inhoud: Inleiding; Wat zijn groendaken?; E ...
  help
  Herstel watersysteem Canisvliet : integratie REGIWA-deelstudies [Boek]
  Leerdam, A. van \ 1994
  In de periode 1992-1993 is onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor ecologisch herstel van de Zeeuws-Vlaamse kreekrest Canisvliet. Het onderzoek, een voorbeeldproject voor regionaal integraal waterbeheer (REGIWA), bestond uit verschillende onder ...
  help
  Bijdrage tot een advies inzake de reconstructie van de Peelrijt en het uitbaggeren van het Beuven op de Strabrechtse Heide [Boek]
  Diemont, W.H. \ Helsper, H.P.G. \ Soet, M.C. de \ 1982
  help
  Beek herstel : leren van 15 jaar natuurontwikkeling langs beken in de Achterhoek [Brochure]
  Kwak, R. \ Stortelder, A. \ 2007
  Waterschap Rijn en IJssel voert al sinds 15 jaar projecten uit om het ecologisch functioneren van waterlopen te versterken. De plannen worden per stroomgebied opgesteld. Herinrichtingmaatregelen richten zich zowel op de versterking van de waterbergin ...
  help
  Klimaatbestendige dijken : het concept wisselpolders [Boek]
  De Mesel, I. \ Ysebaert, T. \ Kamermans, P. \ 2013
  Het concept wisselpolder gaat uit van een cyclisch opslibben van laaggelegen, ingeklonken binnendijkse gebieden en tegelijkertijd indijken van hooggelegen buitendijkse gebieden en deze zo beschikbaar te stellen voor traditionele landbouw. Het verwach ...
  help
  Natuurlijk waterwerk : Knoop Baggerwerken, Tynaarlo \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
  Vreemann, G. \ 2013
  Natuurherstelprojecten in moerasgebieden zijn de specialiteit die Knoop Baggerwerken in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Met unieke machines en zelf ontwikkelde werkmethoden herstelt het bedrijf natte moerasgebieden effectief, zoals het herstel va ...
  help
  Beleef De Nieuwe Afsluitdijk : duurzaam en natuurlijk innovatief : samenvatting Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013 - 2016 [Boek]
  Wagenaar, B. \ 2013
  Deze uitgave is een samenvatting van het uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013 – 2016. De eerder genoemde ambities en projecten in de notities ‘Ambitieagenda Afsluitdijk’ en ‘Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk’, zijn in deze uitgave geordend ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.