Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Afvissen belangrijk voor helder water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Kwaliteit voor later : ex ante evaluatie kaderrichtlijn water
  Huizenga, H. \ 2008
  Het duurt even voordat helder, plantenrijk water zich gewonnen geeft voor fosfaat. Maar is de omslag naar troebel en algenrijk water eenmaal een feit, dan valt het niet zomaar weer te keren. Witvis als brasem en karper houdt troebel en algenrijk wate ...
  help
  Selectie van referentiepunten voor aquatische vegetatietypen voor het Staatsbosbeheer-project terreincondities - Fase 1 aquatisch: Resultaten inventarisatie 2005 [Boek]
  Arts, G.H.P. \ Smolders, A.J.P. \ 2008
  Dit rapport beschrijft 29 referentielokaties voor aquatische vegetatietypen in termen van vegetatiesamenstelling en abiotische condities. In opdracht van Staatsbosbeheer is in 2005 gestart met de selectie van referentielokaties voor aquatische vegeta ...
  help
  Selectie van referentiepunten voor aquatische vegetatietypen voor het Staatsbosbeheer-project terreincondities - Fase 2 aquatisch: Resultaten inventarisatie 2006 [Boek]
  Arts, G.H.P. \ Smolders, A.J.P. \ 2008
  Dit rapport beschrijft 27 referentielokaties voor aquatische vegetatietypen in termen van vegetatie en abiotische condities. In opdracht van Staatsbosbeheer is in 2005 gestart met de selectie van referentielokaties voor aquatische vegetatietypen. In ...
  help
  Kwaliteit van oppervlaktewater, poriewater en sediment in relatie tot de vegetatiekundige samenstelling van 60 aquatische referentiepunten: een statistische analyse [Boek]
  Arts, G.H.P. \ Smolders, A.J.P. \ Belgers, J.D.M. \ 2007
  Het belangrijkste doel van dit onderzoek was om te onderzoeken, welke abiotische variabelen in oppervlaktewater, poriewater en sediment, statistisch de beste verklaring gaven voor de variatie in soortensamenstelling van de aquatische begroeiingen op ...
  help
  Ecohydrology: processes, models and case studies : an approach to the sustainable management of water resources [Boek]
  Harper, D. \ Zalewski, M. \ cop. 2008
  With increasing pressures on the environment, the need to manage rivers as ecosystems has been recognized. Integrating techniques and theories from ecology and hydrology, the management of natural processes in the water cycle will be more effective i ...
  help
  Snoekbaars op de hielen gevolgd : migratieonderzoek snoekbaars levert opzienbarende resultaten \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Aarts, T. \ Breukelaar, A. \ Spierts, I. \ 2008
  Om meer inzichtt te krijgen in de verspreiding van snoekbaars in de benedenrivieren verricht Sportvisserij Nederland in samenwerking met Rijkswaterstaat onderzoek naar het migratiegedrag van deze vis. De eerste resultaten zijn opzienbarend. Deze late ...
  help
  Richtlijnen voor het uitzetten van vissen : een afwegingskader voor het uitzetten van vissen, in het bijzonder karpers, in wateren in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [Boek]
  Jong, T. de \ 2008
  Gezien de mogelijk optredende nadelige effecten van karperuitzettingen op het ecosysteem heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, als waterbeheerder, gemeend visuitzettingen aan regels te moeten binden. Deze regels zijn opgesteld aan de ha ...
  help
  Libellen kijken in Nederland: de Vechtplassen \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Wasscher, M. \ Groot, T. de \ 2002
  help
  De terugkeer van de Rivierrombout (Gomphus flavipes (Charpentier)) in Nederland \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Kleukers, R.M.J.C. \ Reemer, M. \ 1998
  Tot een paar jaar geleden werd gedacht dat de Rivierrombout, Gomphus flavipes, in Nederland was uitgestorven. De laatste waarneming was van 1902. In 1996 werden larven van de rivierrombout gevonden tussen het filtermateriaal van het koelwatersysteem ...
  help
  Interactions between nutrients and toxicants in shallow freshwater ecosystems [Proefschrift]
  Roessink, I. \ 2008
  This thesis investigates the influence of the trophic status of a shallow freshwater system and/or the presence of persistent pollutants in the sediment on the fate and ecological effects of an insecticide and a fungicide/biocide. Additionally, this ...
  help
  Naar een gestroomlijnde aanpak van de vismigratieproblemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brevé, N. \ Buijse, T. \ Kroes, M. \ Vriese, T. \ Wanningen, H. \ 2008
  Sinds januari 2008 beschikt Nederland over een nieuw en bijzonder overzicht van de belangrijkste vismigratieknelpunten en vispassages. Op de internetpagina www.vispassage.nl staan in totaal ruim 2.600 stuwen, gemalen en sluizen die door waterschappen ...
  help
  Piscaria en Limnodata Neerlandica [Database]
  ETI BioInformatics \ [2008]
  Deze databanken bevatten een groot aantal waarnemingen van dieren en planten in de Nederlandse oppervlaktewateren
  help
  Practicability of the index of trophic completeness for running waters \ Hydrobiologia [Artikel]
  Vaate, A. bij de \ Pavluk, T.I. \ 2004
  Effects of stress caused by anthropogenic activities in rivers negatively act on the intricate system of trophic links within invertebrate communities and other components of the aquatic ecosystem. These effects can be made visible with the Index of ...
  help
  Trophic relationships in the Rhine food web during invasion and after establishment of the Ponto-Caspian invader Dikerogammarus villosus \ Hydrobiologia [Artikel]
  Riel, M.C. van \ Velde, G. van der \ Rajagopal, S. \ Marguillier, S. \ Dehairs, F. \ Vaate, A. bij de \ 2006
  The Rhine ecosystem is highly influenced by anthropogenic stresses from pollution, intensive shipping and increased connectivity with other large European rivers. Canalization of the Rhine resulted in a reduction of heterogeneity to two main biotopes ...
  help
  Interference competition between alien invasive gammaridean species \ Biological invasions [Artikel]
  Riel, M.C. van \ Velde, G. van der \ Vaate, A. bij de \ 2009
  The relative abundances of gammaridean species in the river Rhine have profoundly changed since the invasion of Dikerogammarus villosus in 1994/1995. This study tested whether these changes in gammaridean dominance could have been determined by inter ...
  help
  Discovery of Dreissena rostriformis bugensis (Andrusov 1897) in Western Europe \ Biological invasions [Artikel]
  Molloy, D.P. \ Vaate, A. bij de \ Wilke, T. \ Giamberini, L. \ 2007
  Live individuals of Dreissena rostriformis bugensis were found in a trawlnet sample taken in April 2006 near Willemstad in the Hollands Diep, part of the main distributary in the Rhine delta in The Netherlands. This represented the first record of th ...
  help
  The river Rhine: a global highway for dispersal of aquatic invasive species \ Biological invasions [Artikel]
  Leuven, R.S.E.W. \ Velde, G. van der \ Baijnens, I. \ Snijders, J. \ Zwart, C. van der \ Lenders, H.J.R. \ Vaate, A. bij de \ 2009
  This paper describes the development of invasion corridors and the distribution of non-indigenous macroinvertebrate species in freshwater sections of the river Rhine. The study is restricted to aquatic macroinvertebrates that live in the main channel ...
  help
  Onderscheid tussen de driehoeksmossel en de quaggamossel = Distinction between zebra mussels and quagga mussels \ Spirula [Artikel]
  Vaate, A. bij de \ Jansen, E.A. \ 2007
  Met de eerste vondst van de quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland werd plotseling de vraag actueel hoe deze soort te onderscheiden van de driehoeksmossel (D. polymorpha). Zo op het eerste gezicht lijken beide soorten nogal op el ...
  help
  Hypania invalida (Grube 1860) (polychaeta: ampharetidae) in the Lower Rhine - new to the Dutch fauna \ Lauterbornia [Artikel]
  Klink, A.G. \ Vaate, A. bij de \ 1996
  In 1995 a Danubial macroinvertebrate species reached the Dutch part of the river Rhine: the polychaete worm Hypania invalida
  help
  The larvae of Graceus ambiguus and Sergentia near prima and their identification \ Lauterbornia [Artikel]
  Cuppen, H. \ Klink, A.G. \ Moller Pillot, H. \ 2009
  The larvae of Graceus ambiguus and Sergentia near prima are described and a key is presented to separate these larvae from related genera and species. Identification of Chironomini larvae with the inner pair of median mental teeth lower than the oute ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.