Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Onderzoek naar schade aan bomen op vakantie-oord "De Kiekebelt" te Wierden [Boek]
  Sleiderink, R.G.A.M. \ 1987
  help
  De indirecte effecten van atmosferische depositie op de vitaliteit van Nederlandse bossen [Boek]
  Kleijn, C.E. \ Oterdoom, J.H. \ Vries, W. de \ Zuidema, G. \ Reurslag, A. \ Burg, J. van den \ 1987-1991
  help
  Waarnemingen in loofboombeplantingen in West-Nederland met schade door brak en zout grondwater in de zomer van 1978 (aangevuld met gegevens van 1977) = Observations in hardwood plantations in the Western Netherlands, damaged by brackish and saline groundwater in the summer of 1978 (completed with data from 1977) [Boek]
  Burg, J. van den \ Kolster, H.W. \ Schoenfeld, P.H. \ 1981
  help
  Atmosferische depositie in bosranden met name met betrekking tot ammoniak en ammonium [Boek]
  Draaijers, G.P.J. \ Ivens, W.P.M.F. \ Bleuten, W. \ 1987
  help
  Een wortel- en bodemkundig onderzoek naar het verband tussen sterfte in zomereikopstanden in Nederland en de waterhuishouding [Studentenverslag]
  Nabuurs, G.J. \ 1990
  Voor deze scriptie is de Hissink-prijs van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging ontvangen
  help
  De betekenis van de watervoorziening voor de boomgroei in Nederland : voorgeschiedenis, onderzoek en resultaten [Boek]
  Burg, J. van den \ 1990
  help
  Effecten van verdroging op het Nederlandse bos [Boek]
  Nabuurs, G.J. \ 1992
  help
  Maatregelen om effecten van eutrofiering en verzuring in voedselarme en droge bossen met bijzondere natuurwaarden tegen te gaan : de situatie vijf groeiseizoenen na de ingrepen [Boek]
  Schmidt, P. \ 1999
  help
  Effecten van vernatting op de groei en vitaliteit van eik, beuk en Douglas in Roden, Leende en Gees [Boek]
  Olsthoorn, A.F.M. \ Tolkamp, G.W. \ Koch, M.J. \ 2001
  In het verleden is in grote delen van Nederland verdroging opgetreden. Om de natuurwaarde weer te herstellen probeert men nu om het water langer in het gebied vast te houden, zodat het grondwater weer op het oorspronkelijke niveau komt. In drie veldl ...
  help
  Ruimtelijke variabiliteit van de atmosferische depositie van verzurende en eutrofierende stoffen in Nederlandse bossen \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
  Ivens, W.P.M.F. \ 1989
  help
  Verzuring en eutrofiering van Nederlandse bossen : bijdrage van de landbouw en gevolgen voor bodem en grondwater \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
  Draaijers, G.P.J. \ 1989
  help
  Maatregelen tegen gevolgen van eutrofiering en verzuring in bossen \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
  Klap, J.M. \ Schmidt, P. \ 1993
  help
  Verdroging van bos \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
  Bakker, A.J.J. \ 1993
  In dit artikel aandacht voor de oorzaken, de wederzijdse beinvloeding van het bos en de waterhuishouding en maatregelen om verdroging tegen te gaan
  help
  Acidification of groundwater in forested sandy deposits in The Netherlands, due to acid atmospheric deposition [Boek]
  Mulder, J. \ Beek, C.G.E.M. van \ Dierx, H.A.L. \ 1990
  help
  De verdrogingstoestand en verdrogingsgevoeligheid van het Nederlandse bos [Boek]
  Hendriks, C.M.A. \ 1994
  help
  Vitaliteitsonderzoek in de bossen van de Amsterdamse Waterleidingduinen 1991 en 1992 : een onderzoek naar de vitaliteit van de eik en de Oostenrijkse den [Boek]
  Breukelen, L. van \ Ram, J.P. \ 1993
  help
  Verdroging en verzuring van eikenbossen in Nederland [Boek]
  Visser, H. \ Maessen, P.P.T.M. \ Bijl, C.R.F. de \ 1993
  help
  Verzuringstoestand van bodem en freatisch grondwater in de eikenbossen van de Amsterdamse waterleidingduinen [Boek]
  Dopheide, J.C.R. \ Verstraten, J.M. \ 1995
  help
  Verdroging en verzuring bij eikenbossen : basisgegevens en archivering [Boek]
  Vaessen, R.J. \ Visser, H. \ Maessen, P.P.T.M. \ 1994
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.