Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 6: Indicatoren voor het invasieproces van exotische organismen in Nederland [Boek]
  Weijden, W.J. van der \ Leeuwis, R. \ Bol, P. \ 2007
  Nederland en de Europese Unie zijn ondertekenaar van de Convention on Biodiversity (CBD). Eén van de thema’s van die conventie is ‘Alien Invasive Species'. Evenals in andere landen neemt in Nederland het aantal exoten hand over hand toe. Doel van dit ...
  help
  Het Kees van Lohuizenpark op de RWZI Ede in 2006 : een inventarisatie van natuurwaarden [Boek]
  Waterschap Vallei & Eem \ Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) \ [2007]
  Dit rapport bevat de resultaten van de inventarisatie van natuurwaarden in het Kees van Loohuizenpark in 2006 door de KNNV afdeling Wageningen en Omstreken. Het waterschap Vallei & Eem heeft met het Kees van Loohuizenpark op het terrein van de rioolw ...
  help
  Waterteunisbloem is de mooiste plaagplant : aan de waterkant \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]Bijbehorende website
  Zonderwijk, M. \ 2007
  De waterteunisbloem is een nieuwkomer in onze sloten en plassen. Deze opvallende geelbloeiende vijverplant is in 1990 voor het eerst in het wild in Nederlandse sloten en kanalen aangetroffen, in 1996 gebeurde dat in België. De van oorsprong Zuid-Amer ...
  help
  Floristische inventarisatie van het Wilhelminakanaal [Boek]
  Cools, J. \ Cools, T. \ [1980]
  help
  Floristische inventarisatie van enkele gebieden in Midden-Brabant : 1975-1979 [Boek]
  Cools, J. \ Cools, T. \ [1980]
  In het voorliggende rapport wordt een beschrijving gegeven van de plantengroei, die voorkomt in een aantal gebieden, welke ten zuiden en ten oosten van Tilburg liggen.
  help
  Een beschrijving van de vegetaties langs het Apeldoornsch Kanaal en een beoordeling van de waterkwaliteit hiervan aan de hand van de macrofauna [Boek]
  Cuppen, H.P.J.J. \ 1977
  Dit rapport heeft tot doel een globaal overzicht te geven van de langs het Apeldoornsch Kanaal voorkomende plantensoorten en vegetatietypen. Hiertoe werd in opdracht van de Regionale Milieuraad Oost-Veluwe in eerste instantie een floristische inventa ...
  help
  Verspreidingsatlas.nl [Website]
  KNNV Vereniging voor Veldbiologie \ [ca. 2010]
  Verspreidingsatlas.nl is een naslagwerk met afbeeldingen en informatie over duizenden soorten die in de Nederlandse natuur voorkomen. Het betreft: mossen, kostmossen, paddenstoelen en kranswieren. Er zijn startpagina's van de volgende soortgroepen: 1 ...
  help
  Een onderzoek naar de flora en fauna van een aantal vennen en leemkuilen bij Hoog Soeren (Gem. Apeldoorn) [Boek]
  Cuppen, H.P.J.J. \ 1983
  In de maanden juli en augustus 1979 is bij het plaatsje Hoog Soeren in de gemeente Apeldoorn een onderzoek verricht naar de met het blote oog zichtbare ongewervelde waterdieren (macrofauna) in een aantal verschillende wateren. Onderzocht zijn enkele ...
  help
  De opmars van Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides L.f.) in Nederland, 1996-1998 \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
  Baas, W.J. \ Duistermaat, H. \ 1999
  De verspreiding van deze subtropische waterplant in Nederland, het verloop van de verspreiding in Noord-Brabant, oecologie, en bestrijdingsmogelijkheden
  help
  Een rijk kranswierenland : verspreiding en ecologie van kranswieren in Nederland \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
  Simons, J. \ Nat, E. \ 2001
  help
  Zonderwijk, M. \ 2011
  Natuurbeheerders zijn als de dood voor uitheemse planten, die zich, als ze eenmaal een plekje hebben gevonden, explosief verspreiden en alles om zich heen verdringen. De natuurlijke vegetatie kan die concurrentie vaak niet aan en verdwijnt. Soms onde ...
  help
  Wilde flora rond de waterwinning : natuurvriendelijk terreinbeheer rond de pompstations van nv Waterleiding Friesland [Boek]
  Zonderwijk, P. \ [1990]
  help
  Flora en fauna van de Ootmarsumse stuwwal : basisrapport milieu-inventarisatie [Boek]
  Beringen, R. \ Kwint, N. \ Hazelhorst, H. \ 1994
  De Ootmarsumse stuwwal vertoont veel variatie in geologie, bodem en hydrologie. Met deze variatie hangt een grote variatie aan biotopen en vegetatietypen samen, zoals droge en natte bossen, brongebieden, heiden, akkers, graslanden en beken. In het ba ...
  help
  De vegetatie van Zuid-Holland 1976 - 1991 : de wilde plantengroei in het bijzonder van het agrarisch cultuurlandschap [Boek]
  Zuid-Holland \ 1993
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.