Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu [Boek]
  Linden, A.M.A. van der \ Beelen, P. van \ Kruijne, R. \ Merkelbach, R.C.M. \ Groenwold, J.G. \ Vijftigschild, R.A.N. \ Wal, A.J. van der \ Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ Berg, G.A. van den \ Huijsmans, J.F.M. \ Gaag, D.J. van der \ Boer, M. de \ Kool, S.A.M. de \ Kalf, D.F. \ 2007
  Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten ...
  help
  Buffers voor natuur en water : Europese landbouwsubsidies koppelen aan teeltvrije zones [Boek]
  Kuneman, G.U. \ 2008
  Een quick-scan naar de mogelijkheid van een werkbaar instrument in de vorm van teeltvrije zones in kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Een instrument: * dat een bijdrage levert aan waterkwaliteit en adaptatie aan klimaatverandering ...
  help
  Schoon water voor Brabant : rapportage 2007 [Boek]
  Leendertse, P.C. \ 2008
  In de provincie Noord-Brabant vindt het project ‘Schoon Water voor Brabant’ plaats. Dit project is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drin ...
  help
  Surface water intended for the abstraction of drinking water after use of plant protection products on hard surfaces : evaluation of plant protection products [Boek]
  Linders, J.B.H.J. \ Linden, A.M.A. van der \ Stienstra, Y.J. \ cop. 2010
  In oppervlaktewater is de aanwezigheid van actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in concentraties boven acceptabele drinkwaterniveaus vastgesteld. Om de drinkwatervoorziening te beschermen is een instrument ontwikkeld om de concentraties van ...
  help
  Suikerbiet : gewasbeschermingstips : Nagrewa : natuurlijke grenswateren [Brochure]
  2011
  Deze tipkaart met gewasbeschermingstips voor de suikerbietenteelt is gemaakt in het kader van het project Natuurlijke Grenswateren dat tot doel heeft de waterkwaliteit te verbeteren.
  help
  Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands : soil-bound crops in greenhouses [Boek]
  Wipfler, E.L. \ Cornelese, A.A. \ Tiktak, A. \ Vermeulen, T. \ Voogt, W \ 2014
  Er is een risicobeoordeling vereist voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kassen in het kader van de Nederlandse toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen. Het bijbehorende beschermdoel is het aquatische ecosysteem in oppervlaktew ...
  help
  Drift en driftreductie van de innovatieve drierijige emissiearme fruitteeltspuit van KWH : veldmetingen 2011 [Boek]
  Stallinga, H. \ Wenneker, M. \ Zande, J.C. van der \ Michielsen, J.M.P.G. \ Velde, P. van \ Nieuwenhuizen, A.T. \ Luckerhoff, L. \ 2013
  De wens om de landschapsbeleving van bijvoorbeeld de bloeiende Betuwe te vergroten, vraagt om een innovatieve gewasbescherming, waardoor telers bijvoorbeeld hoge hagen langs de boomgaarden, kunnen verwijderen. Op die wijze kan het publiek de boomgaar ...
  help
  Manual GEM 1.1.1 : greenhouse emission model, exposure assessment tool for plant protection products used in greenhouse crop cultivation [Boek]
  Wipfler, E.L. \ Vink, C. \ Horst, M.M.S. ter \ Jong, A. de \ 2015
  Deze handleiding is ter ondersteuning van de gebruiker van het software instrument GEM 1.1.1 (Greenhouse Emission Model 1.1.1). GEM 1.1.1 bevat de Nederlandse glastuinbouw blootstellingscenario’s zoals beschreven in Van der Linden et al. (2015) en Wi ...
  help
  Evaluation of the Dutch leaching decision tree with the substances bentazone, MCPA and mecoprop [Boek]
  Linden, A.M.A. van der \ Beltman, W.H.J. \ Boesten, J.J.T.I. \ Pol, J.W. \ 2015
  Sinds 2004 wordt een beslismodel (beslisboom) gebruikt om te beoordelen in welke mate een gewasbeschermingsmiddel uitspoelt naar het grondwater. Uit een evaluatie van het RIVM, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( ...
  help
  Houd fytoproducten op het veld \ Management&techniek [Artikel]
  Pauwelyn, E. \ Pollentier, A. \ 2014
  Tijdens een regenbui kunnen heel wat liters water van je perceel afstromen. Op zijn weg neemt het water ook gewasbeschermingsmiddelen met zich mee, die het oppervlaktewater vervuilen. Nochtans zijn er maatregelen voorhanden om dit te beperken.
  help
  Maïs en gras : gewasbeschermingstips : Nagrewa : natuurlijke grenswateren [Brochure]
  2011
  Deze tipkaart met gewasbeschermingstips voor mais en gras is gemaakt in het kader van het project Natuurlijke Grenswateren dat tot doel heeft de waterkwaliteit te verbeteren.
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst [Brochure]
  Schuttelaar & Partners \ [ca. 2007]
  In het project Schone bronnen, nu en in de toekomst werken drinkwaterbedrijven (Vewin), waterschappen (UvW), de land- en tuinbouwsector (LTO) en de gewasbeschermingsmiddelenindustrie (Nefyto) samen aan schoon water in Nederland. Door bundeling van kr ...
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst : uitvoeringsprogramma carbendazim [Boek]
  Schuttelaar & Partners \ 2005
  In het project 'Schone bronnen, nu en in de toekomst' zijn VEWIN, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO Nederland aan de slag met de gewasbeschermingsmiddelen: bentazon, carbendazim, isoproturon, MCPA, methomyl en terbutylazin. Deze zes stoffen di ...
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst : uitvoeringsprogramma methomyl [Boek]
  Schuttelaar & Partners \ 2005
  In het project 'Schone bronnen, nu en in de toekomst' zijn VEWIN, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO Nederland aan de slag met de gewasbeschermingsmiddelen: bentazon, carbendazim, isoproturon, MCPA, methomyl en terbutylazin. Deze zes stoffen di ...
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst : uitvoeringsprogramma terbutylazin [Boek]
  Schuttelaar & Partners \ 2005
  In het project 'Schone bronnen, nu en in de toekomst' zijn VEWIN, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO Nederland aan de slag met de gewasbeschermingsmiddelen: bentazon, carbendazim, isoproturon, MCPA, methomyl en terbutylazin. Deze zes stoffen di ...
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst: tweede reeks knelpunten : uitvoeringsprogramma pirimifos-methyl [Boek]
  Mout, L. \ 2007
  In het project ‘Schone bronnen, nu en in de toekomst’ werken Vewin, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO-Nederland aan de tweede reeks gewasbeschermingsmiddelen: dimethenamid-p, MCPA, 2,4-D, dichlobenil en pirimifos-methyl. Voor deze vijf stoffen ...
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst: tweede reeks knelpunten : uitvoeringsprogramma dimethenamid-p [Boek]
  Mout, L. \ 2007
  In het project ‘Schone bronnen, nu en in de toekomst’ werken Vewin, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO-Nederland aan de tweede reeks gewasbeschermingsmiddelen: dimethenamid-p, MCPA, 2,4-D, dichlobenil en pirimifos-methyl. Voor deze vijf stoffen ...
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst: uitvoeringsprogramma dichlobenil [Boek]
  Mout, L. \ 2007
  In het project ‘Schone bronnen, nu en in de toekomst’ werken Vewin, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO-Nederland aan de tweede reeks gewasbeschermingsmiddelen: dimethenamid-p, MCPA, 2,4-D, dichlobenil en pirimifos-methyl. Voor deze vijf stoffen ...
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst: tweede reeks knelpunten : implementation programme MCPA [Boek]
  Mout, L. \ 2007
  In het project ‘Schone bronnen, nu en in de toekomst’ werken Vewin, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO-Nederland aan de tweede reeks gewasbeschermingsmiddelen: dimethenamid-p, MCPA, 2,4-D, dichlobenil en pirimifos-methyl. Voor deze vijf stoffen ...
  help
  Schone bronnen, nu en in de toekomst: tweede reeks knelpunten : Implementation programme 2,4-D [Boek]
  Mout, L. \ 2007
  In het project ‘Schone bronnen, nu en in de toekomst’ werken Vewin, Nefyto, de Unie van Waterschappen en LTO-Nederland aan de tweede reeks gewasbeschermingsmiddelen: dimethenamid-p, MCPA, 2,4-D, dichlobenil en pirimifos-methyl. Voor deze vijf stoffen ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.