Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Herintroductie van de Atlantische zalm in het Roersysteem : overzicht van de resultaten van een meerjarig kweek- en uitzetprogramma [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Belgers, T. \ Gubbels, R. \ 2013
  Eind negentiende eeuw was de Atlantische zalm (Salmo salar) geheel uitgestorven in de Roer. In de jaren negentig van de vorige eeuw werden in de Duitse middenloop paaibedden ontdekt van grote zalmachtigen. Dot was voor Duitse hengelsporters de trigge ...
  help
  De status van de Kleine tanglibel langs de Roer [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2013
  Ondanks dat het Roerdal vanaf 2001 zeer intensief op libellen is geïnventariseerd, heeft dit slechts enkele waarnemingen van kleine tanglibellen opgeleverd. Daarnaast wordt de Roer vanaf 2000 jaarlijks voor vele libellenliefhebbers uit binnen- en bui ...
  help
  Verrassingen rond Jerommeke : onderzoek waterspitsmuizen in De Onlanden \ Zoogdier [Artikel]
  Boekel, W. van \ 2013
  De waterspitsmuis (Neomys fodiens) is in Nederland een schaars voorkomende soort, die gebonden is aan waterrijke biotopen. Aanwezigheid van waterspitsmuizen in een gebied wordt beschouwd als indicator voor een goede waterkwaliteit en rijke waterfauna ...
  help
  De waterkevers van de Meinweg : een vergelijking tussen de waterkeverfauna van 1999 en 2012 [thema entomologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Cuppen, J.G.M. \ Maanen, B. van \ 2013
  In het kader van de 1000-soortendag zijn nieuwe waarnemingen verricht. De waarnemingen werden gedaan op twintig monsterpunten en omvatten vier verschillende watertypen: beken (Rode Beek en Boschbeek), kwelzones en moerasjes op de hellingen naar de be ...
  help
  De otter is weer terug in Vlaanderen : vragen rond herkomst en toekomst \ Zoogdier [Artikel]
  Swinnen, K. \ Vercayie, D. \ Van Den Berge, K. \ 2012
  Recent werden enkele harde bewijzen geleverd voor aanwezigheid van otters in Vlaanderen. Dat doet echter vragen rijzen naar hun aantallen, herkomst en toekomst in Vlaanderen.
  help
  Verspreiding en aantalontwikkeling van de Bever in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dijkstra, V. \ 2009
  Na afwezigheid van ruim 200 jaar dook eind 1992 een bever op in Noord-Limburg. Dit bleek een voorbode te zijn van andere bevers die vanuit de Eifel het Limburgse als woonplaats kozen. Daarna werd in de periode oktober 2002 tot oktober 2004 in Limburg ...
  help
  Bevers in het Roerdal: een onderzoek naar territoriumgrootte en migratieknelpunten \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Waschke, S. \ Gubbels, R. \ Kurstjens, G. \ 2009
  In Limburg zijn in het kader van het project "toekomst voor de bever in Limburg" op tien plaatsen 33 bevers uitgezet. De uitzettingen vonden op diverse plekken plaats, maar niet in het Roerdal. De bevers die daar leven zijn op eigen kracht vanuit de ...
  help
  Beverwerk altijd positief? : stromend water of beken afgewisseld met vijvers? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Tolkamp, H. \ Gubbels, R. \ 2009
  Er vallen ecologische kanttekeningen te plaatsen bij het ontstaan van beverdammen in beken. Vanuit het waterschap worden die nu hier geplaatst
  help
  The role of Lake IJsselmeer, a closed-off estuary of the River Rhine, in rehabilitation of salmonid populations \ Fisheries management and ecology [Artikel]
  Hartgers, E.M. \ Buijse, A.D. \ 2002
  To clarify the function of Lake IJsselmeer for salmonids, catch data collected throughout the year between 1995 and 1999 were related to various possible migratory strategies known for these species
  help
  Biomass size distributions as a tool for characterizing lake fish communities \ Journal of fish biology [Artikel]
  Leeuw, J.J. de \ Nagelkerke, L.A.J. \ Densen, W.L.T. van \ 2003
  Biomass size distributions (BSDs) can be useful tools to (1) summarize complex information about fish community structure in a condensed graphical form, facilitating the characterization of freshwater fish communities, (2) compare the position of fis ...
  help
  Applicability of spraints for monitoring organic contaminants in free-ranging otters (Lutra Lutra) \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
  Brink, N.W. van den \ Jansman, H.A.H. \ 2006
  In the current study, the use of spraints for monitoring levels of polychlorinated biphenyls (PCBs) in individual otters was experimentally validated. On the basis of a detailed pattern analysis, it is concluded that in the current study, PCB concent ...
  help
  A review of the past and present status of anadromous fish species in the Netherlands : is restocking the Rhine feasible? \ Hydrobiologia [Artikel]
  Groot, S.J. de \ 2002
  help
  PISCATOR, an individual-based model to analyze the dynamics of lake fish communities \ Ecological modelling : international journal of ecological modelling and engineering and systems ecology [Artikel]
  Nes, E.H. van \ Lammens, E.H.R.R. \ Scheffer, M. \ 2002
  help
  The utility of multivariate techniques for the analysis of fish community structures and the design of monitoring programmes \ Monitoring Tailor-Made III : international workshop on information for sustainable water management : proceedings, September 25-28, 2000, Nunspeet, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Nagelkerke, L.A.J. \ Densen, W.L.T. van \ 2001
  help
  Succes voor de rugstreeppad in Boekelermeer Zuid \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Smit, G. \ 2006
  In 2005 hebben de eerste rugstreeppadden de nieuw ingerichte groenzone in het 200 ha grote bedrijventerrein de Boekelermeer Zuid in gebruik genomen. Sinds de start van de werkzaamheden voor dit bedrijventerrein nabij Alkmaar wordt de ontwikkeling van ...
  help
  De Gewone bronlibel in de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Hermans, J.T. \ 2007
  De biotopen van de gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) in het Meinweggebied worden in dit artikel nader beschreven en geanalyseerd, waarbij de specifieke eisen die deze soort stelt worden belicht tegen de achtergrond van het huidig beheer
  help
  Waterroofkevers in het Meinweggebied en de Turfkoelen : het verschil in waterhabitat van soorten behorende tot de geslachten Cybister en Dytiscus \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Lenders, A.J.W. \ 2007
  Dit artikel beschrijft het voorkomen van de waterroofkevers behorende tot het geslacht Cybister en Dytiscus in relatie tot hun waterhabitat. Omdat de Turfkoelen landschappelijk en geomorfologisch kenmerkend zijn voor het relatief jonge Roerdal (en de ...
  help
  De achteruitgang van de Knoflookpad in Nationaal Park De Meinweg : resultaten van tien jaar monitoring \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2007
  De Knoflookpad (Pelobates fuscus) is de zeldzaamste amfibieënsoort van de Meinweg en behoort tot de meest bedreigde amfibieën van Limburg. Vanaf 1977 tot 1994 is van twintig onderzochte oppervlaktewateren in de Meinweg de bezetting teruggegaan naar d ...
  help
  Flora en fauna van het Geuldal \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Peters, B. \ Buggenum, H. van \ Gubbels, R.E.M.B. \ 1999
  help
  Bevers in Limburgse beekdalen? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Kurstjens, G. \ 1999
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.