Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Amfibieen en makrofauna langs de Overijsselse Vecht tussen Hardenberg en Ommen, april - november 1979 [Studentenverslag]
  Wagenaar, W.J.L. \ 1979
  help
  De land- en zoetwatermollusken van Nederland : hun bouw, levensgewoonten en een beschrijving der soorten [Boek]
  Dorsman, L. \ Wilde, A.J. de \ 1929
  help
  Een onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van macrofauna coenosen in drie verschillende vegetatie types in de grote Maarsseveense Plas, mei-november 1979 [Studentenverslag]
  Geerlings, R. \ Lee, A. van der \ Schouten, T. \ 1980
  Van mei tot en met november 1979 is er onderzoek gedaan aan de macofauna biocoenosen in de Grote Maarsseveense Plas. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het RIN-project nr. 052: de structuur van macrofauna coenosen in de Maarsseveense Plassen ...
  help
  Biologische kwaliteitsbepaling van het oppervlaktewater in het Loobeekdal bij Venray [Boek]
  Bruijckere, F.L.G. de \ 1978
  Het doel van het hydrobiologisch onderzoek van de waterlopen in het Loobeekdal is meerledig en kan als volgt worden omschreven: a. Het komen tot een beoordeling van de waterkwaliteit van de waterlopen in het Loobeekdal op grond van de in het water le ...
  help
  Zoetwatermollusken van Nederland [Boek]
  Janssen, A.W. \ Vogel, E.F. de \ 1965
  help
  Een verder onderzoek naar de terrestrische macro-fauna op de nymphaeide waterplanten, Nymphaea alba L., Nymphaea candida Presl, Nuphar lutea (L.) Sm., Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze en Potamogeton natans L., in 1976 en 1977 [Boek]
  Heine, M. \ Peeters, P. \ 1979
  help
  Het Kaaskenswater en het natuurwetenschappelijk belang van typelocaliteiten [Boek]
  Butot, L.J.M. \ 1977
  Het Kaaskenswater is van grote wetenschappelijke betekenis daar het de typelocalitéit is van de slakkesoort Hydrobia stagnorum. Daar slechts weinigen bekend zijn met de betekenis die aan typelocaliteiten moet worden toegekend was het noodzakelijk daa ...
  help
  Typologie van een aantal Zeeuwse binnenwateren, voornamelijk sloten en watergangen, op grond van de soortensamenstelling van hun macrofauna [Boek]
  Weeber, I.J. \ 1979
  Een veertigtal binnendijkse wateren in Zeeland, voor het overgrote deel sloten en watergangen, werden in 1977 tweemaal kwalitatief bemonsterd op benthische en vrijzwemmende makrofauna.
  help
  Aquatische macrofauna van binnendijkse wateren in het Deltagebied [Boek]
  Krebs, B.P.M. \ 1981-1990
  help
  Rotterdam is niet bang voor de paalworm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bezem, J. \ 2014
  Over de gehele wereld heeft hij inmiddels voor veel ellende gezorgd in oude havens: de paalworm. Dit schelpdier wordt ook wel de termiet van de zee genoemd en door verzilting als gevolg van de klimaatverandering kan zijn leefgebied in de toekomst wel ...
  help
  Lettercodering van de Nederlandse aquatische macrofauna voor mathematische verwerking [Boek]
  Verdonschot, P.F.M. \ Torenbeek, R. \ 1988
  help
  Analyse van de macrofauna van de Hierdense Beek [Boek]
  Higler, L.W.G. \ Repko, F.F. \ 1988
  help
  De verspreiding van zoetwater- en landslakken (Gastropoda) in het Deltagebied voor de afsluitingen en de verspreiding van slakken (Gastropoda) in het zoute en brakke water van het Deltagebied voor de afsluitingen [Boek]
  Hummel, H. \ Bogaards, R.H. \ Wolf, L. de \ 1985
  Op het Delta Instituut zijn sinds 1959 gegevens verzameld over de verspreiding van dieren in het Deltagebied. Het doel was inzicht te verkrijgen in de veranderingen die optreden in de verspreiding van dieren ten gevolge van de Deltawerken. In dit rap ...
  help
  Makrofaunagemeenschappen in droogvallende watergangen [Studentenverslag]
  Ketelaars, H.A.M. \ 1986
  Het in 1981 gestarte projekt 'Ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel' heeft als doel het ontwikkelen van een globaal ekologisch referentiekader dat als basis moet dienen voor het opstellen van een ekologische waterbeoordelin ...
  help
  Hydrochemische inventarisatie van het oppervlaktewater in 2 gebieden langs de Zuid Willemsvaart : de Oude Gooren: Gem. Stipdonk, Gebied ten z.w. van Heeswijk [Boek]
  Klink, A.G. \ [1983]
  In juni 1983 is een onderzoek uitgevoerd aan de chemie van het oppervlaktewater in 2 gebieden langs de Zuid Willemsvaart. Ook aan de makro-evertebraten fauna in een der gebieden is enige aandacht besteed. Als chemische parameters zijn de dominante ka ...
  help
  De mollusken van de "Esscheplaat" en een in de nabijheid gelegen afgedamde kreek, in relatie tot hun milieu [Boek]
  Heij, C.J. \ Jong, H.F. de \ 1970
  Natuurgebied in de Hoekse Waard
  help
  Macrofaunagemeenschappen van wielen en weteringen in "Rivierenland" [Studentenverslag]
  Kierkels, H. \ 1985
  help
  The exotic jellyfish Blackfordia virginica introduced into The Netherlands (Cnidaria: Hydrozoa) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
  Faasse, M. \ Melchers, M. \ 2014
  In August 2014 the exotic jellyfish Blackfordia virginica was captured in the harbour of Amsterdam. This is the first confirmed record of this species in the Netherlands, although in October 2013 a possible specimen was filmed and released. This indi ...
  help
  De driehoeksmossel en actief biologisch beheer : in situ metingen van de filtratie-snelheid in het Wolderwijd - 1988 [Boek]
  Reeders, H.H. \ 1989
  help
  Waterkwaliteitsbeoordeling van genormaliseerde beken met behulp van macrofauna [Boek]
  Landbouwuniversiteit Wageningen \ 1988
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.