Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  What do Ponto-Caspian Gobiidae eat in the Dutch Rhine river system? [Studentenverslag]
  Schiphouwer, M.E. \ 2011
  Introduction of exotic fish can have adverse effects on the native ecosystems in the Netherlands. Because there was not much information available concerning the recently arrived Gobiidae a research subject was born. The research concerns a prelimina ...
  help
  Een nieuwe vindplaats van de Beenprik in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Leenders, E. \ 2008
  In het voorjaar van 2007 werd tijdens een visbemonstering van de Aalsbeek ten zuiden van Tegelen een volwassen Beenprik (Lampetra planeri) aangetroffen. Omdat het een nieuwe vindplaats van een zeer zeldzame vissoort in Limburg gaat, worden hier detai ...
  help
  Nederland leeft met ... vismigratie : naar een gestroomlijnde aanpak van de vismigratieproblematiek in Nederland [Boek]
  Kroes, M.J. \ 2008
  Het project, met de titel “Nederland leeft met vismigratie” heeft de volgende doelstellingen: • Een landelijk overzicht genereren met alle beschouwde en specifiek de geprioriteerde op te heffen knelpunten (gemalen, stuwen, sluizen, etc.) en gerealise ...
  help
  Vissen en geluidsoverlast : effect van geluidsbelasting onder water op zoetwatervissen [Boek]
  Opzeeland, I. van \ 2007
  De menselijke activiteit op en rond de oppervlaktewateren van Nederland neemt sterk toe. Als gevolg hiervan is er zeer waarschijnlijk sprake van een drastische toename van de geluidsbelasting onder water. Tweederde van alle zoetwatervissoorten behoor ...
  help
  Visstandbemonsteringen door vrijwilligers \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ 2008
  Veel natuurliefhebbers zit het bijhouden van hun waarnemingen in het bloed. Tot voor kort gebeurde dit voornamelijk via waarnemingskaartjes en in notitieboekjes. Tegenwoordig kunnen de natuurgegevens van allerlei soorten, waaronder vissen, eenvoudig ...
  help
  Verspreidingsonderzoek vissen 2007 [Boek]
  Kranenbarg, J. \ 2008
  RAVON is in april 2007 door de Gegevensautoriteit Natuur gevraagd om de verspreiding van de beleidsrelevante vissoorten beekprik, elrits, gestippelde alver, rivierdonderpad, kleine modderkruiper, grote modderkruiper, en bittervoorn in kaart te brenge ...
  help
  Fint, Alosa fallax fallax \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Laak, G. de \ 2009
  Door afsluiting van rivierarmen zoals het Haringvliet en overbevissing in het begin van de vorige eeuw heeft de fint het zwaar te verduren gehad. Toch lijkt er de laatste jaren sprake te zijn van een bescheiden herstel van deze haringachtige. Onderzo ...
  help
  Vissen verwijven door de pil : hormoonverstorende stoffen maken vissen hermafrodiet \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Verschoor, M. \ 2009
  Vispopulaties zijn zeer kwetsbaar voor te grote concentraties hormoonverstorende stoffen in het watermilieu, zo blijkt uit Canadees onderzoek. Onder invloed van zogenaamde oestrogenen neemt de omvang van de populatie snel af of verandert deze van sam ...
  help
  Waterkrachtcentrales bedreigen wereldwijd vismigratie : Herman Wanningen: "we moeten nu keuzes maken" \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Scheper, A. J. \ 2009
  De Kaderrichtlijn Water (naast de Habitat- en Vogelrichtlijn) lijkt niet bij machte om een actuele bedreiging van vrije vismigratie te voorkomen: de bouw van waterkracht- en getijdecentrales als leverancier van zogenoemde duurzame energie. De drie vo ...
  help
  Geen uitweg voor de aal : nog steeds veel migratieknelpunten voor de aal \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Buijse, A.D. \ Beld, T. van den \ Brevé, N. \ Wanningen, H. \ 2009
  Door de aanleg van gemalen, stuwen, sluizen en waterkrachtcentrales zijn de Nederlandse wateren slecht optrekbaar voor vissen. Ook de aal, die het vanwege allerlei andere oorzaken al zwaar te verduren heeft, zwemt op zeer veel plaatsen tegen migratie ...
  help
  Naar een gestroomlijnde aanpak van de vismigratieproblemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brevé, N. \ Buijse, T. \ Kroes, M. \ Vriese, T. \ Wanningen, H. \ 2008
  Sinds januari 2008 beschikt Nederland over een nieuw en bijzonder overzicht van de belangrijkste vismigratieknelpunten en vispassages. Op de internetpagina www.vispassage.nl staan in totaal ruim 2.600 stuwen, gemalen en sluizen die door waterschappen ...
  help
  Kennisdocument pos, Gymnocephalus cernuus L. [Boek]
  Emmerik, W.A.M. van \ 2004
  In dit kennisdocument is een overzicht gegeven van de kennis van de pos, Gymnocephalus cernuus L.. De pos is een kleine vissoort die meestal niet veel aandacht krijgt, omdat hij (vrij) algemeen voorkomt, niet van belang is voor de visserij en ook gee ...
  help
  Streefbeeld aal : een deskundigenoordeel [Boek]
  2009
  Advies van de Commissie Eijsackers over de hoeveelheid aal die in de Nederlandse wateren zou kunnen opgroeien en vertrekken naar de Sargassozee. Dit is cruciaal voor maatregelen in aalbeheerplannen. In de door IMARES gebruikte methode om het streefbe ...
  help
  Bot, Platichthys flesus \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kroon, J.W. \ 2010
  Ingegaan wordt op de bijzondere levenswijze van de bot en de kansen en bedreigingen voor deze vissoort in de zoete en zoute wateren van Nederland (Kennisdocument op http://edepot.wur.nl/10782)
  help
  Fish Track [: thema Innovatieve technieken] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Arntz, J.J.X. \ Heuseveldt, P. \ 2009
  Uitleg en de voordelen van het visvriendelijke gemaalconcept Fish Track, waarbij vissen door een bouwkundige aanpassing van het gemaal niet meer in aanraking kunnen komen met pomponderdelen
  help
  Wat na het ijs komt, is koffiedik kijken \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Fokke, E. \ 2010
  Opwarming, verzuring en gif. Het poolgebied op het noordelijk halfrond krijgt het flink voor de kiezen. Onder invloed van deze factoren verandert er veel, met name voor de visstand. Het is koffiedik kijken wat het eindplaatje wordt
  help
  Monitoring van stroomafwaartse migratie van vis bij gemaal Katwijk [Boek]
  Kruitwagen, G. \ Klinge, M. \ 2007
  In oktober en november 2006 is de stroomafwaarts gerichte migratie van vis bij gemaal Katwijk onderzocht. Het aanbod aan vis aan de boezemzijde van het gemaal is onderzocht met behulp van fuiken, terwijl het visbestand dat het gemaal passeerde werd o ...
  help
  Aanpak vismigratieproblemen van bron tot monding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schollema, P.P. \ Alphen, J. van \ Brevé, N. \ Huisman, J. \ Dupon, S. \ 2010
  Met het uitzetten van 300 glasalen bij gemaal Spiedam te Ertveld (België) door Iris Lauwaert, vertegenwoordigster van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur is in maart 2010 op ludieke wijze het INTERREG-project 'Living North Sea' bego ...
  help
  De Zwartbekgondel duikt op : nieuwe vissoort massaal in het Noordzeekanaal en de Amsterdamse havens \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
  Hofman, C. \ Melchers, M. \ 2007
  In 2004 werd deze vis voor het eerst waargenomen aan de Lek (Schoonhoven), en in 2006 is vastgesteld, dat de zwartbekgrondel de Amsterdamse havens bereikte. Dir artikel geeft een beschrijving van deze bodemvis, afkomstig uit de Kaspische zee, die via ...
  help
  Vissen in de polder Zeldert [Boek]
  Dirkse, G.M. \ Ommen, F. van \ 1980
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.