Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  In een kano op zoek naar bevers \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Neefjes, M. \ 2008
  Het is allemaal voor de edele wetenschap, maar er zijn onderzoekers waar je toch wel eens jaloers op bent. Neem nou Vilmar Dijkstra, projectmedewerker bij de Zoogdiervereniging VZZ en bestuurslid van de Bever Werkgroep Nederland (BWN-VZZ). Elk jaar t ...
  help
  Populatieontwikkeling en veiligheid : nader onderzoek naar de relatie tussen graverij van muskusratten en de veiligheid van waterkeringen [Boek]
  Spoorenberg, C. \ DHV \ 2007
  Muskusratten en beverratten worden in Nederland bestreden voor de veiligheid van onze waterkeringen en ter voorkoming van economische en ecologische schade. In de huidige situatie met bestrijding zijn tot nu toe onveilige situaties en belangrijke sch ...
  help
  Advies over mitigerende maatregelen voor de otter in Friesland [Boek]
  Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Kuiters, A.T. \ 2011
  Deze rapportage geeft informatie over bestaande knelpunten, toekomstige knelpunten en opties voor mitigerende maatregelen in het deel van Friesland grenzend aan het gebied waar zich de huidige kernpopulatie van de otter bevindt. Dit rapport richt zic ...
  help
  Otter in De Vechtplassen \ Nature Today [Artikel]
  Jansman, H.A.H. \ 2010
  Voor het eerst in dertig jaar is in het Groene Hart weer een otter gesignaleerd, in het natuurgebied De Vechtplassen van Natuurmonumenten. De otter werd vastgelegd met een cameraval.
  help
  Terugkeer van de otter in het rivierengebied [Boek]
  Kurstjens, G. \ Beekers, B. \ Jansman, H. \ Bekhuis, J. \ 2009
  In het bestek van dit onderzoek is gekeken naar de kansen voor een duurzame populatie otters in het rivierengebied. Uit deze analyse komen de Gelderse Poort, de uiterwaarden van de IJssel en de Waal naar voren met elk een potentiële otterpopulatie va ...
  help
  Verspreiding en aantalontwikkeling van de Bever in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dijkstra, V. \ 2009
  Na afwezigheid van ruim 200 jaar dook eind 1992 een bever op in Noord-Limburg. Dit bleek een voorbode te zijn van andere bevers die vanuit de Eifel het Limburgse als woonplaats kozen. Daarna werd in de periode oktober 2002 tot oktober 2004 in Limburg ...
  help
  Bevers in het Roerdal: een onderzoek naar territoriumgrootte en migratieknelpunten \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Waschke, S. \ Gubbels, R. \ Kurstjens, G. \ 2009
  In Limburg zijn in het kader van het project "toekomst voor de bever in Limburg" op tien plaatsen 33 bevers uitgezet. De uitzettingen vonden op diverse plekken plaats, maar niet in het Roerdal. De bevers die daar leven zijn op eigen kracht vanuit de ...
  help
  Weer als een vis in het water : otterpopulatie dijt uit \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
  Wolkers, H. \ 2011
  Ruim twintig jaar geleden werd de laatste Nederlandse otter in Friesland doodgereden. Na succesvolle herintroductie groeit de populatie gestaag, ondanks de slachtoffers die vallen in het verkeer. De verbeteringen in de omstandigheden waren reden geno ...
  help
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 : meetplan zeezoogdieren [Boek]
  Witte, R.H. \ Wijsman, J.W.M. \ 2011
  Dit meetplan beschrijft de werkwijze van de monitoring van zeezoogdieren op en rond de Zandmotor. Het gaat in op de meet- en observatiemethoden, de locaties en de locatiekeuzes, monitoringfrequentie, en hoe de kwaliteitsborging van de meetgegevens wo ...
  help
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 : data rapport vogels en zeezoogdieren rond de Zandmotor, december 2011-april 2012 [Boek]
  Witte, R.H. \ Wijsman, J.W.M. \ 2012
  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de telresultaten van vogels en zeezoogdieren op en nabij de Zandmotor in de periode van december 2011 tot april 2012. In deze periode zijn er 3 tellingen uitgevoerd op 28 december 2011, 16 februari 2012 ...
  help
  Normering in de bestrijding \ Muskusrat en beheer : officieel orgaan van de personeels-belangenvereniging muskusrattenbestrijding [Artikel]
  Barends, F. \ 2008
  Al heel lang wordt in bestrijdingenland met getallen gestoeid. Toen de bestrijding voor 1986 nog door LNV werd uitgevoerd, werd er al eens met een stopwatch in de hand met bestrijders meegelopen. Toen de bestrijding een provinciale taak werd, bleek n ...
  help
  Status van de Nederlandse otterpopulatie na herintroductie : kansen voor duurzame instandhouding en risico’s van uitsterven [Boek]
  Kuiters, A.T. \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Koelewijn, H.P. \ 2012
  Het programma 'Herintroductie van de otter' onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I wordt binnenkort formeel beëindigd. De zorg voor de duurzame instandhouding van de geherintroduceerde otterpopulatie wordt overgedragen aan de provinci ...
  help
  Herintroductie van de bever in de Biesbosch : een literatuurwijzer [Boek]
  Belonje, J.L.G. \ 1988
  Al geruime tijd leefde bij natuuurbeschermingsorganisaties het plan om de bever, die sinds 1825 in Nederland is uitgestorven, weer uit te zetten. De meest geschikte gebieden hiervoor zijn de Biesbosch en de Weerribben in Overijssel. Landbouw en Visse ...
  help
  De visotter in Groot-Brittannie : aspecten van onderzoek, behoud en beheer : vakreis 25 augustus - 6 september 1987 [Boek]
  Laar, J.A.J. van de \ 1988
  help
  De otter, Lutra lutra (L.) in Nederland [Boek]
  Wijngaarden, A. van \ Peppel, J. v.d. \ 1964
  help
  Otterhabitat in Nederland : een onderzoek naar de geschiktheid van de Nederlandse binnenwateren als habitat voor de otter (Lutra lutra L.) = Otter habitats in The Netherlands : an investigation on the suitability of the Dutch fresh water systems as a living habitat for the otter (Lutra lutra L.) [Boek]
  Veen, J. \ 1987
  help
  Het Friese leefgebied van de otter moet gezonder : de otter bliuwt in wrotter [Boek]
  Haan, H. de \ Hosper, U.G. \ Werkgroep Otters Friesland \ 1988
  help
  Twente : ontwikkelingen van de zoogdierfauna : onderzoeksrapport ten behoeve van de herziening streekplan Twente [Boek]
  Hoekstra, B. \ 1984
  Overzicht zoogdierfauna in Twente.
  help
  De otter, Lutra lutra L., in Nederland : de sterfgevallen en de verspreiding sinds 1965 [Boek]
  Moll, G.C.M. van \ Christoffels, A.M.P.M. \ [ca. 1988]
  help
  Otter in de Vecht : voorstellen voor beheer en inrichting van de dalen van het Meppelerdiep, het Zwarte Water, de Overijsselse Vecht en de Beneden Regge welke fungeren als leef- en verbindingsgebied voor de otter (Lutra lutra) [Boek]
  Hoeve, R. \ Zoon, C.P.M. \ Morel, G.A. \ 1988
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.