Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Visteelt en dierenwelzijn : internationaal onderzoek naar visvriendelijke aquacultuur \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Vis, H. van de \ Schram, E. \ 2010
  De vraag naar consumptievis blijft stijgen. Viskwekers in Europa proberen aan deze vraag te voldoen, maar de Europese aquacultuur staat onder druk. Enerzijds vanwege de sterk groeiende aquacultuur in Zuid-oost Azië, anderzijds door prijsbewuste consu ...
  help
  De koidokter weet raad \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Buiter, R. \ 2007
  Hij noemt zichzelf de koidokter. En ook al is hij zeker niet de enige, van faam is hij inmiddels wel, de Belgische dierenarts Maarten Lammens. Ook voor al uw zieke Nederlandse en Duitse koi’s. “Ongeveer 5 procent van deze vissen sterft uiteindelijk a ...
  help
  Fish Markt 2016 : Europese aandacht voor stroomafwaartse vismigratie \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Gras, E. le \ 2016
  Het leven van migrerende vissen is in de afgelopen jaren een stukje gemakkelijker geworden. Obstakels zoals dammen en stuwen die hun weg stroomopwaarts belemmerden zijn passeerbaar gemaakt en soms zelfs helemaal opgeruimd. De weg de andere kant op, r ...
  help
  "Daar is niets vriendelijks aan" : muskusrattenvangst \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2015
  Als de muskusratten dan toch dood moeten, dan liever met een klem dan in een kooi menen dierenwelzijnsorganisaties. Want in één klap dood is diervriendelijker dan de verdrinkingsdood in een vangkooi. Maar is dat zo? Forensisch onderzoek werpt nieuw l ...
  help
  Het onzekere lot van de muskusrat : waterschappen testen alternatieve bestrijding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hooimeijer, M. \ Smit, R. \ 2015
  Muskusrattenbestrijding: kan het ook diervriendelijker, met minder slachtoffers? De waterschappen zoeken naar antwoorden in een grootschalige veldproef. Kan de muskusrat de vlag uithangen?
  help
  Effecten van Graskarper op de kwaliteit van watersystemen [Boek]
  Nagelkerke, L.A.J. \ Peeters, E.T.H.M. \ Moonen, J. \ Smeden, J. van \ 2018
  In deze literatuurstudie is geëvalueerd wat de effectiviteit en ecologische effecten zijn van het uitzetten van graskarpers (Ctenopharyngodon idella) als beheermaatregel om plantengroei te beperken. Daarnaast zijn de effecten van het uitzetten van gr ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Van Wad tot Aa : visie vismigratie Groningen noord-Drenthe 2005-2015 [Boek]
  Riemersma, P. \ Kroes, M.J. \ 2004
  Net als veel andere diersoorten hebben ook vissen de behoefte zich vrij te kunnen verplaatsen om bijvoorbeeld paai- en opgroeigebieden te kunnen bereiken of hun leefgebied uit te breiden. Door de aanleg van kunstwerken, als stuwen en gemalen, wordt d ...
  help
  Tien jaar vismigratie gemaal Meerweg \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Gras, E. le \ 2016
  Tien jaar geleden, in 2006, werd bij Haren gemaal Meerweg in gebruik genomen. Meerweg was het eerste visvriendelijke gemaal van Nederland, een gemaal waar vissen konden passeren zonder dat ze werden onthoofd, platgedrukt of afgeschraapt. Het moest ee ...
  help
  Ruimte voor Levende rivieren : achtergronddocument [Boek]
  2018
  Centrale boodschap Het gefragmenteerde en onvolledige herstel van riviernatuur, het veranderende klimaat en de sectorale strategieën om daarop te anticiperen, de versnipperde verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de strategieën: dat zijn voor ...
  help
  Advies Beheer Oostvaardersplassen : externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen : kaders voor provinciaal beleid provincie Flevoland [Boek]
  2018
  In dit adviesrapport presenteert de Begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen doelen, ambities en kaders voor het toekomstig beleid van de Provincie Flevoland voor het Oostvaardersplassengebied.
  help
  Factsheet slobeend/zomertaling [Brochure]
  2016
  Factsheet van de vogelbescherming over slobeend en zomertaling
  help
  Beheer van de muskusrat in Nederland : synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies [Boek]
  Bos, D. \ Loon, E.E. van \ 2018
  Sinds de muskusrat Nederland heeft gekoloniseerd wordt ze bestreden. De belangrijkste reden daarvoor is het voorkómen van schade aan kaden en oevers. Er zijn meerdere belangen met de bestrijding gemoeid. Naast waterveiligheid zijn dat de kosten van b ...
  help
  Faunabeheerplan Bever 2017-2020 [Boek]
  Faunabeheereenheid Limburg \ 2017
  De bever is weer terug in de waterrijke gebieden van Limburg. Er is sprake van een gezonde en groeiende populatie. In de natuur is de bever van grote ecologische waarde, maar het dier kan ook zorgen voor schade en overlast. Om de bevers een geschikte ...
  help
  Kampina & Oisterwijkse Vennen : ontwerpbeheerplan : april 2015 [Boek]
  2015
  Ontwerpbeheerplan Kampina & Oisterwijkse Vennen. Brabant heeft 21 unieke natuurgebieden waar erg zeldzame planten en dieren voorkomen. De gebieden behoren tot de Europese top en zijn daarom aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit beheerplan gaat over ...
  help
  Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland : de mogelijkheden onderzocht [Boek]
  Bos, D. \ Gronouwe, J. \ 2018
  In de onderhavige studie worden de mogelijkheden bestudeerd om de muskusrat volledig uit Nederland te verwijderen. Volledig verwijderen staat voor een strategie waarbij het aantal muskusratten in het binnenland van Nederland tot nul wordt teruggebrac ...
  help
  Otters eisen veilige visfuiken : roep om beschermingsmaatregelen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Bekker, H. \ Jongh, A. de \ 2018
  In de pers duiken regelmatig berichten op over verdronken otters in visfuiken. Hoe groot is dit probleem en wat moet er gebeuren? Het raadplegen van bronnen en navraag doen bij betrokken organisaties leverden onvoldoende heldere antwoorden op. Is er ...
  help
  Vissen zijn geen mensen : pijn en stress bij vissen, een gevoelig onderwerp \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Literatuurlijst artikel 'Vissen zijn geen mensen' Visionair 3(2008)9
  Schreckenbach, K. \ 2008
  Voelen vissen pijn? Sportvissers zijn meestal van mening dat dit niet het geval is terwijl dierenbeschermers er van overtuigd zijn dat vissen net als mensen pijn kunnen lijden. Ook in de wetenschap is pijn bij vissen onderwerp van discussie. Visserij ...
  help
  Natura 2000 : ontwerpbeheerplan Kampina & Oisterwijkse Vennen : juni 2015 [Boek]
  2015
  In het beheerplan worden de instandhoudingsdoelstellingen voor Kampina & Oisterwijkse Vennen uitgewerkt in omvang, ruimte en tijd. Het plan heeft drie delen: Deel A (hoofdstukken 2, 3, 4) bevat de uitgangspunten van het plan in de vorm van een gebied ...
  help
  Jaarrapportage muskus- en beverrattenbestrijding waterschap Scheldestromen 2015 [Jaarverslag]
  2015
  Deze rapportage omvat een evaluatie van de muskus- en beverratbestrijding in het jaar 2015. Hierbij zal worden ingegaan op de behaalde resultaten in 2015, waarbij tevens een beknopte analyse wordt gegeven van de vangstontwikkeling t.o.v. ingezette ve ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.