Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vismonitoring conform de KRW \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Pelsma, T. \ 2007
  Vis maakt sinds 22 december 2006 formeel deel uit van het monitorings- en beoordelingspakket voor de Europese Kaderrichtlijn water (KRW). Naast chemische stoffen, fytoplankton, fytobenthos (kiezelwieren), water- en oeverplanten, macrofauna wordt de w ...
  help
  Vismigratie Delfland in de lift \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Wilt, H. de \ 2014
  Om te voorkomen dat vissen in mootjes of ontschubd het gemaal uitkomen zijn er bijvoorbeeld vistrappen. Het Hoogheemraadschap van Delfland koos echter voor visliften. En zoals dat hoort gaan die omhoog én omlaag.
  help
  De polarisatie in kust- en zeebeheer [Rede]
  Baptist, M.J. \ 2008
  Het beheer van zee- en kustsystemen wordt steeds complexer. Er zijn conflicterende ruimteclaims in het kustgebied en op de Noordzee. De klimaatverandering en de concurrentie tussen visserij- en natuurbelangen dwingt ons tot actie om de kustveiligheid ...
  help
  Samen vis monitoren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Huisman, J. \ Bonhof, G. \ Scheper, A.J. \ 2008
  Vis vormt één van de biologische kwaliteitselementen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). De waterbeheerder kan daardoor verplicht zijn vis te monitoren. Zoals meerdere waterschappen had Waterschap Noorderzijlvest hiermee relatief weinig ervaring. De H ...
  help
  Richtlijnen voor het uitzetten van vissen : een afwegingskader voor het uitzetten van vissen, in het bijzonder karpers, in wateren in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [Boek]
  Jong, T. de \ 2008
  Gezien de mogelijk optredende nadelige effecten van karperuitzettingen op het ecosysteem heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, als waterbeheerder, gemeend visuitzettingen aan regels te moeten binden. Deze regels zijn opgesteld aan de ha ...
  help
  Ecologische analyse van potentiële locaties voor mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren [Boek]
  Jongbloed, R.H. \ Smaal, A.C. \ Smit, C.J. \ Poelman, M. \ Brinkman, A.G. \ Dankers, N.M.J.A. \ Mesel, I.G. de \ Franeker, J.A. van \ 2009
  Het doel van de ecologische analyse is aan te geven of, en zo ja welke, ecologische functies aan de orde zijn bij toepassing van mosselzaadinvang (MZI) in de gegeven zoekgebieden en wat de mogelijke effecten zijn. De analyse is gebaseerd op de result ...
  help
  Visstandbeheerplan IJsselmeer en Markermeer : stand van zaken 2008 [Boek]
  Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2008
  In twee rondes is in 2005 en 2006 opnieuw budget beschikbaar gesteld voor sanering van de IJsselmeervisserij. Het doel van de subsidieregeling was het terugbrengen van de visserijcapaciteit met 50 % door het uitkopen van het meest schadelijke vistuig ...
  help
  Fulmar litter EcoQO monitoring in the Netherlands 1979-2008 in relation to EU directive 2000/59/EC on port reception facilities [Boek]
  Franeker, J.A. van \ 2010
  Operationeel en aan lading gerelateerd scheepsafval is één van de belangrijke bronnen van zwerfvuil in de zuidelijke Noordzee. Zulk afval heeft ernstige economische en ecologische gevolgen. Tekortkomingen in afgifteprocedures in havens zijn een belan ...
  help
  Het visboek van Adriaen Coenen [Boek]
  Het Visboek van Adriaan Coenen is een van de rijkste en wonderlijkste bronnen voor de geschiedenis van de visserij en vishandel in Nederland vóór de Gouden Eeuw. En niet alleen voor de geschiedenis van vangst en handel, want het boek gaat eigenlijk o ...
  help
  Onderzoek naar de invloed van gierlozing op de macrofauna van enige wateren bij Asten (N. Brabant), juli 1972 t/m maart 1973 [Boek]
  Kajim, L.A. \ [ca. 1973]
  help
  Visstand, visserij en waterkwaliteit : bijdrage ten behoeve van het opstellen van rijks- en provinciale waterkwaliteitsplannen [Boek]
  Feith, A.F. \ 1982
  In deze nota is de visie van het Ministerie van Landbouw en Visserij neergelegd op de relatie tussen de waterkwaliteit van binnenwateren, de visstand en de visserij. Voorts wordt aandacht besteed aan de basisbehoeften en de knelpunten van de visstand ...
  help
  Dijksma hoopt op gezamenlijke aanpak IJsselmeervisserij \ Visserijnieuws [Artikel]
  2014
  Staatssecretaris Dijksma nodigt alle partijen nogmaals uit voor een bestuurlijk overleg om alsnog tot overeenstemming te komen over de IJsselmeervisserij dit seizoen. De situatie van de visstand in het IJsselmeer is zo slecht, dat er minder vis te ve ...
  help
  Kaderrichtlijn Water : uitgangspunt voor vis en visserij \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Molen, D.T. van der \ 2006
  Sinds 2000 is in Nederland en in de andere Europese lidstaten de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze richtlijn beoogt een goede toestand van zowel oppervlakte- als grondwater te realiseren. Hoewel we in Nederland een uitstekend waterbeheer ke ...
  help
  Aalscholvers, vis en visserij in het IJsselmeergebied : 'zwart schaap of indicator in het dynamisch drieluik?' \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Eerden, M.R. van \ Rijn, S. van \ 2007
  De aalscholverpopulatie is sinds 1970 flink toegenomen. Tegenwoordig broeden in Nederland zo'n 23.000 paren aalscholvers, verspreid over ca 50 kolonies. Het RIZA verricht al ruim 25 jaar onderzoek naar aalscholvers in het IJsselmeergebied, waar meer ...
  help
  PISCATOR : ecologie en visserij gevangen in een model \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Lammens, E. \ 2006
  Zowel in fundamenteel als toegepast ecologisch onderzoek zijn computermodellen niet meer weg te denken. Ook ten behoeve van het visserijonderzoek wordt steeds vaker met modellen gewerkt. Eddy Lammens vertelt over PISCATOR, een model waarmee ontwikkel ...
  help
  Schone viskisten en besparing waterverbruik : Lets ontwikkelt nieuwe krattenwasser voor Visveiling Urk \ Visserijnieuws [Artikel]
  2013
  Van maximaal 750 naar gemiddeld 1.200 kisten per uur, en van een waterverbruik van meer dan 10.000 liter naar 1.500 liter per uur. Lets BV ontwikkelde in opdracht van Visveiling Urk een nieuwe industriële krattenwasser.
  help
  Vangst- en inspanningsadviezen over snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJssel-/Markermeer : visseizoen 2016/2017 [Boek]
  Tien, Nicola S.H. \ Hammen, Tessa van der \ 2016
  Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) wil komen tot wetenschappelijk onderbouwd duurzaam beheer van snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJsselmeer en Markermeer. Voor alle vier bestanden is de beleidsdoelstelling voor visseizoen 2016/2 ...
  help
  Jorrit Venema: "Waterschappen, grijp je kans" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Pekelder, W. \ 2014
  Jorrit Venema, freelance software-ontwikkelaar sinds 2006, was één van de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2013. door een speciale knop op de Vangsten app zouden vissers calamiteiten kunnen doorgeven aan het waterschap. "Ik hoop dat ik mijn ...
  help
  Klimaatverandering: risico’s en kansen voor de Nederlandse visserij- en aquacultuursector [Boek]
  Rijnsdorp, A.D. \ Buisman, E. \ Beukers, R. \ Deerenberg, C. \ Graaf, M. de \ Kamermans, P. \ Poelman, M. \ Teal, L. \ Turenhout, M. \ 2014
  Dit rapport presenteert de resultaten van een studie naar de effecten van klimaatveranderingen voor de Nederlandse vissector tot 2050. De studie is gebaseerd op beschikbare literatuur en getoetst in een bijeenkomst met stakeholders. Het rapport behan ...
  help
  Vissen naar het verleden \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Quak, J. \ 2013
  De binnenvisserij in Nederland kent een lange traditie van ambachtelijk werken, avontuur en prachtige verhalen. Maar ook . Het Verslag betreffende de staat der binnenvisscherij van 100 jaar geleden geeft een boeiend beeld van de visserij, de visstand ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.