Login

Hydrotheek

help
Dé bestrijdingsmethode nog niet gevonden : drie jaar praktijkproef duizendknoop \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vrolijk, M. \ 2015
Een ding is duidelijk, na drie jaar is dé bestrijdingsmethode tegen Japanse duizendknoop nog niet gevonden. De vijf onderzochte methoden geven stuk voor stuk wisselende resultaten. Toch lijkt één submethode - het stengel voor stengel injecteren met g ...
help
Pilots bestrijding duizendknoop 2012-2017 : beheersen, elimineren of gedogen?! : eindrapport [Boek]
Boute, Martin \ 2018
De hoofdonderzoeksvraag die met de bestrijdingspilots beantwoord wordt is: welke van de toegepaste methoden begrazen, maaien en afvoeren, afdekken en/of grondwerken en afdekken zijn kosteneffectieve bestrijdingsmethoden en toepasbaar in het beheer va ...
help
Pilots bestrijding exotische wateren oeverplanten : Parelvederkruid, Waterteunisbloem, Reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop : beheersen of bestrijden?! [Boek]
Boute, M. \ 2013
In de beheergebieden van Waterschappen De Dommel en Aa en Maas is sprake van overlast door exotische planten en dieren. Vooral exotische water- en oeverplanten leveren voor de waterschappen problemen op. Om deze reden doen de waterschappen mee aan ee ...
help
Invasieve exoten : afstudeeronderzoek naar de invasieve exoten duizendknoop (Fallopia spec.), reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) en de reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) in de gemeente Arnhem (Gelderland, Nederland) [Studentenverslag]
Brouwer, N.L. \ Gooijer, T.F.J. de \ 2012
Invasieve exoten vormen nog wel eens problemen. Een aantal van de uitheemse planten die in Nederland zijn gevestigd zijn moeilijk te bestrijden en kunnen de inheemse vegetatie verdringen. In het kader van een afstudeeropdracht voor de studie bos en n ...
help
De bestrijding van invasieve uitheemse plantensoorten [Boek]
Groot, C. de \ Oldenburger, J. \ 2011
Sommige uitheemse planten, struiken en bomen (exoten) die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied vestigen, vermeerderen zich daar explosief en worden daarom als invasief geclassificeerd. Ze komen in een dusdanig groot aantal en schaal vo ...
help
Praktijkproef bestrijding duizendknoop : resultaten en kostenefficiëntie van zeven bestrijdingsmethoden voor duizendknoop en varianten daarop [Boek]
Oldenburger, Jan \ Penninkhof, Joyce \ Groot, Casper de \ Voncken, Fons \ 2017
De duizendknoop is zeer moeilijk te bestrijden door zijn uitgebreide wortelstelsel dat tot grote diepte kan reiken. Er was slechts exemplarisch informatie beschikbaar over het effect van verschillende bestrijdingsmethoden. Vanuit het beheer kwam dan ...
help
Japanse duizendknoop: wat moeten ermee? : onderzoek naar de Japanse duizendkoop [Studentenverslag]
Pander, H. \ Top, J. van der \ 2013
In dit onderzoek is ingegaan op de vraag: Hoe kan er het best omgegaan worden met de Japanse duizendknoop in de gemeente Renkum? Middels een literatuurstudie en gesprekken met de gemeente is er onderzocht wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente ...
help
Jaarrapport exoten [Boek]
Odé, B. \ Beringen, R. \ 2010
Dit rapport geeft een beeld van de in 2009 verzamelde gegevens over de aanwezigheid van exotische planten en dieren in Nederland. Deze gegevens zijn van belang om te kunnen beoordelen óf en wanneer maatregelen nodig zijn om schadelijke exoten te best ...
help
Natuurvriendelijk slootbeheer : resultaten van vier jaar beheer 2001-2005 [Boek]
Well, E. van \ Kloen, H. \ 2006
Het project heeft als doel: boeren, loonwerkers en waterbeheerders bekend maken met beheers- en inrichtingsvormen die er toe leiden dat sloten en polderwateren kunnen functioneren als een robuust, zelfreinigend en biologisch rijk ecosysteem onder beh ...
help
Werkinstructies bestrijding plaagsoorten [Boek]
Brugmans, B. \ Reenen, E. van \ Samuels, J. \ 2015
Werkinstructies voor bestrijding plaagsoorten bij Brabantse waterschappen.
help
Floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren; uitwerking tweede ronde Rijntakken : (Bovenrijn/Waal, Nederrijn, IJssel, Zoetwatergetijderivieren, Benedenrivieren Noordrand) [Boek]
Odé, B. \ Beringen, R. \ 2004
Behandelt de resultaten van de inventarisatie van het floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren langs de Rijntakken in 2002 en 2003. Deze inventarisatie vormt de tweede meetronde in dit watersysteem dat de deelsystemen Bovenrijn/waal (Boven-rijn, ...
help
Hoe groot is de kans op wateroverlast in jouw gemeente? : Bluelabel-waterkwetsbaarheidsscan berekent kans op wateroverlast per pand \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Kruese, L. \ 2019
Hoe groot is de kans op wateroverlast tijdens een flinke regenbui? Voor het eerst is het risico op overstroming voor bijna acht miljoen woningen en bedrijfspanden in kaart gebracht, met de waterkwetsbaarheidsscan Bluelabel. Tot op de vierkante meter ...
help
Waterschap Rivierenland zet dijken op de kaart \ H2O online [Artikel]
Liebrand, C. \ Bronsveld, J. \ 2013
De duinen en dijken zorgen ervoor dat Nederland boven water blijft. Het ontwerp en het materiaal bepalen de standvastigheid van de dijken. De begroeiing van de dijk vormt samen met de doorwortelde toplaag een schil die de kern van de dijk beschermt t ...
help
Exotische macrofauna en macrofyten in de Nederlandse zoete wateren : voorkomen en beleid in 2012 [Boek]
Verdonschot, R.C.M. \ Vos, J.H. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2013
Het aantal exoten in de Nederlandse zoete wateren is de afgelopen decennia sterk gestegen. Dit werkdocument geeft een overzicht van de stand van zaken in 2012 voor macrofauna en macrofyten. Daarnaast wordt de beleidscontext omtrent de exoten in het w ...
help
Ontwikkelingen in het Kootwijkerveen, 1984-1999 [Boek]
Londo, G. \ 2001
help
Concept-afwegingskader beheersing invasieve oever- en waterplanten [Boek]
Dijk, C. van \ Riemens, M. \ 2014
Uitheemse, woekerende oeverplanten en waterplanten kunnen voor veel problemen zorgen in de waterbeheersing. Dan is bestrijding gewenst. Dit rapport is een eerste stap in de ontwikkeling van een volwaardig afwegingskader voor het kiezen van de meest a ...
help
Geomorfologische en vegetatiekundige kartering van natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied in 1999 : IJsselmonding & Vossemeer [Boek]
Kers, A.S. \ Severijn, F.H. \ 2000
Voor de natuurontwikkelingsproyecten is het programma NIJL (Natuurontwikkelingsmonitoring lJsselmeergebied door middel van Luchtfoto-interpretatie) opgesteld met als doel de ontwikkelingen te volgen en te evalueren of doelstellingen gehaald worden. D ...
help
Waterplanten Oeverproject Opijnen 1993, 1994 en 1995 [Boek]
Doef, R.W. \ Coops, H. \ 1996
In 1993, 1994 en 1995 is de watervegetatie van het projectgebied Opijnen geïnventariseerd. In dit werkdocument worden de resultaten gepresenteerd. Na het aanbrengen van openingen in kribben van de Waal bij Opijnen in 1994 ontstond een meestromende ge ...
help
Vegetatie-onderzoek natuurvriendelijke oever Zuiderpolder [Boek]
Besteman, B. \ Duijn, P. \ 2005
Het Noordzeekanaal is met vispassages verbonden met de Noordzee en met het Markermeer. Rijkswaterstaat wil ook de verbindingen met de Noord-Hollandse boezemwateren herstellen. Op kleine schaal zijn natuurlijkere, brakke oeverzones aangelegd.
help
Herkenning van de voornaamste water- en oeverplanten in vegetatieve toestand [Boek]
Hoogers, B.J. \ Oeveren, H. van \ 1983
Determinatietabel van niet-bloeiende planten in en langs waterlopen met een indeling gebaseerd op vegetatieve kenmerken
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.