Login

Hydrotheek

help
STOWA Afvalwaterketensymposium : David Berkhof : 22 mei 2012 [Video]
Berkhof, D. \ STOWAvideo \ 2012
In deze presentatie gaat David Berkhof (DHV) in op thermische slibontsluiting. De presentatie werd gehouden tijdens het jaarlijkse STOWA Afvalwaterketensymposium op 22 mei 2012 met belangrijke ontwikkelingen op het gebied van riolering en afvalwaterz ...
help
Dilemma's rond verduurzamen afvalwaterketen : STOWA afvalwaterketensymposium 2012 \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
Op dinsdag 22 mei vond in Nieuwegein het vijfde STOWA afvalwaterketensymposium plaats. Tijdens de dag werd volop aandacht besteed aan kostenbesparing en verduurzaming van de afvalwaterketen: meer energie en grondstoffen. Dat laatste levert de nodige ...
help
Energie in de waterketen in Leeuwarden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sukkar, R. \ Kluck, J. \ Blom, J. \ 2009
De stedelijke waterketen is naast gebruiker tevens een bron van energie. De hoeveelheid energie die nodig is voor het laten functioneren van de waterketen (operationeel verbruik), is vele malen kleiner dan de potentiële energie die in de waterketen a ...
help
Riothermie: duurzame warmte uit rioolwater wordt serieuze zaak : thema verwarming \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2015
Huishoudens en bedrijven voegen veel thermische energie toe aan de waterketen door het verwarmen van water. Deze hoeveelheid is zelfs een factor 10 tot 20 groter dan de benodigde operationele energie in die waterketen. De besparingspotentie is daarme ...
help
Drinkwatersector ondertekent Green Deal Aquathermie \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2019
Op 14 mei 2019 heeft Vewin namens de drinkwatersector de Green Deal Aquathermie ondertekend. Aquathermie is het benutten van warmte en koude uit water uit verschillende waterbronnen. Het gaat om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), uit afva ...
help
Interferentie bij bodemenergiesystemen : let op het verschil tussen theorie en praktijk \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Terpstra, W. \ Zwamborn, M. \ 2013
Op drukke bodemenergie-locaties kan sprake zijn van thermische interferentie, die kan leiden tot rendementsverlies. In juni-nummer van Bodem stond een artikel over de invloed van interferentie. De theoretische invloed was kleiner dan verwacht.
help
Nereda® praktijkonderzoeken 2010-2012 [Boek]
Bruin, L.M.M. de \ 2013
In 2011 en 2012 is met ondersteuning van Agentschap NL uitgebreid praktijkonderzoek uitgevoerd op de rwzi Epe naar de Nereda ® aeroob korrelslibtechnologie. Dit onderzoek was vooral bedoeld om op praktijkschaal de belangrijke ontwerpaspecten van de t ...
help
De lastige spagaat tussen energie en water : water- en energiesectoren moeten intensiever samenwerken \ WaterForum [Artikel]
Rasenberg, E. \ 2014
Zonder water geen energie. En zonder energie geen water. De ‘nexus’ tussen water en energie zou moeten worden benut, maar in werkelijkheid staat de onderlinge verbinding onder druk. Door toenemende schaarste strijden water en energie om voorrang.
help
Waterbedrijf levert ook warm water \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Veen, H. van de \ 2016
De animo voor een energietransitie is groot in Groningen – een direct gevolg van de gaswinning en bijbehorende aardbevingen. Waterbedrijf Groningen (WBG) springt daarop in. Als eerste in Nederland gaat het diepe aardwarmte inzetten om woningen van wa ...
help
Masterplan duurzame energie [Boek]
Wendt, T. \ Leeuwis - Tolboom, J. \ Akker, E. van den \ 2016
Dit Masterplan schetst een helder beeld van wat onze energiedoelen zijn (hoofdstuk 2), waar we nu staan (hoofdstuk 3), welke strategie we gaan volgen (hoofdstuk 4), het uitvoeringsprogramma dat daarbij hoort (hoofdstuk 5) en hoe we de doelrealisatie ...
help
Bodemenergie: kans of bedreiging voor de provincie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bosma, R. \ Hombergen, T. \ Grobbe, H. \ 2010
De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft onderzoek verricht naar de wijze, waarop provincies ondergrondse koude-warmteopslagsystemen (KWO) reguleren op basis van bevoegdheden uit de Grondwaterwet (per 22 december 2009 opgenomen in de Waterwet). ...
help
Rioolwaterzuiveringsinstallatie als centrum voor afvalverwerking : uitwisseling van energiestromen en gebruiken van waterstromen leidt tot mooie innovatieve oplossingen \ WaterForum [Artikel]
Dort, S. van \ 2015
Rioolwaterzuiveringsinstallaties als logistiek centrum voor de verwerking van zuiveringsslib, GFT en mest. Met als doel het optimaliseren van biogasproductie, het uitwisselen van energiestromen en het terugwinnen van warmte, fosfaat en stikstof. Geza ...
help
Boodschap aan deelnemers klimaattop Kopenhagen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jacobs, E. \ Trietsch, E. \ Bonte, M. \ Schulting, F. \ Zantkuijl, N. \ Oosterhuis, M. \ 2009
In Kopenhagen vindt van 7 tot en met 18 december 2009 de klimaattop COP15 plaats. Tijdens deze conferentie beslissen wereldleiders over de uiteindelijke inhoud van het nieuwe internationale klimaatverdrag, dat het Kyoto-protocol moet vervangen. In aa ...
help
Waterpest en Cabomba TORWASH experimenten [Boek]
Bleijendaal, L.P.J. \ Sumbharaju, R. \ Pels, J.R. \ Laan, R.R. van der \ Cieplik, M.K. \ Bosma, M. \ 2014
In Nederland worden woekerende waterplanten geoogste om de waterwegen open te houden. Het is de verwachting dat door verbeteringen in de waterkwaliteit de groei van deze planten nog verder zal toenemen. Waternet, het bedrijf dat verantwoordelijk is v ...
help
Energie in de waterketen [Boek]
Blom, J.J. \ 2010
Waterschappen werken op dit ogenblik hard aan een efficiënte en duurzame energiehuishouding. Daarover zijn afspraken gemaakt in de Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MJA-3) en het Klimaatakkoord. Het doel is om zo min mogelijk fossiele brandstof t ...
help
Thermische energie op de RWZI : vraag en aanbod [Boek]
Hostink, M. \ 2013
De waterschappen zijn bezig om het energiegebruik van rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) te verminderen. De aandacht was in het verleden vooral gericht op het verminderen van het gebruik van elektrische energie en het vergroten van de biogasopbrengst. Bi ...
help
Thermische slibontsluiting : pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden [Boek]
Berkhof, D. \ Koornneef, E. \ Janus, H. \ 2012
Waterschappen zijn volop aan het nadenken over mogelijkheden om de energieproductie op rwzi’s te verhogen. Een aantrekkelijke mogelijkheid daarvoor is het optimaliseren van de slibgisting, door thermische slibontsluiting (TSO). Dit is een voorbehande ...
help
Thermische energie uit afvalwater in Zwolle [Boek]
Kluck, J. \ 2011
Het verwarmen van gebouwen en het gebruik van warm water in huishoudens en industrieën vormt circa 40 % van het totale energieverbruik. Dat is tweemaal de vraag naar elektriciteit. Een deel van deze warmte wordt gebruikt om water op te warmen. Dit wa ...
help
Verkenning voorbehandeling surplusslib met focused pulse [Boek]
Neef, R. \ Wouters, H. \ 2015
Met het toepassen van slibdesintegratie en kan er meer zuiveringsslib omgezet worden in biogas. Hiervoor zijn verschillende technieken op de markt en die in Nederland al op een RWZI wordt toegepast. Een andere mogelijkheid is de Focused Pulse Technol ...
help
Slib(voor)behandeling: energie eruit halen die erin zit! : 1 juli 2015 Kameryck, Kamerik [Presentatie]
2015
Op 1 juli bracht STOWA belangstellenden op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van energie en slibverwerking en de raakvlakken met het terugwinnen van grondstoffen. De presentaties daarvan staan nu online.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.