Login

Hydrotheek

help
What we learn about the Corona virus through waste water research [Website]
2020
Two weeks ago, we evaluated the likelihood of transmission of the new coronavirus via water. Based on our knowledge of viruses and water, we showed that drinking water is very well protected against all viruses, including the new coronavirus. More in ...
help
Mogelijk onderzoek naar monitoren besmettingsgraad corona via rioolwater \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2020
In maart van dit jaar toonden onderzoekers RNA-resten van het Coronavirus aan in rioolwater. Deze resten zijn afkomstig van de ontlasting van besmette personen. STOWA werkt mee aan een voorstel voor TKI-onderzoek door KWR waarin wordt onderzocht of d ...
help
SARS veroorzaakt door slechte afvoer rioolwater : medewerkers van rioolwaterzuiveringsinstallaties lopen geen risico \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Medema, G. \ 2003
Onvolkomenheden in de afvoer van rioolwater hebben er waarschijnlijk mede toe geleid dat SARS zich kon verspreiden in torenflats in Hong Kong. Zo luidt één van de conclusies van een consultatie van de VN-wereldgezondheidsorganisatie WHO, die plaatsvo ...
help
Rondrazend virus gedijt niet in water : Coronacrisis \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Westenbrink, B. \ 2020
Het rondrazende coronavirus SARS CoV­2 gedijt niet goed in water. Water is daarom geen belangrijke route voor verspreiding. Toch trof KRW Water Research Institute in een serie van drie tests genmateriaal van het nieuwe coronavirus aan in het Nederlan ...
help
Je krijgt corona van besmette mensen \ Stichting RIONED [Artikel]
2020
Mensen krijgen corona (COVID-19) door contact met mensen die al besmet zijn. Soms worden andere besmettingsroutes genoemd, maar deze zijn te verwaarlozen. Het risico komt vooral van mensen zelf. We zetten op een rij wat het RIVM zegt over mogelijke a ...
help
Presence of SARS-Coronavirus-2 in sewage \ MedRxiv : the preprint server for Health Sciences [Artikel]
Medema, G.J. \ Heijnen, L. \ Elsinga, G.S. \ Italiaander, R. \ Brouwer-Hanzens, A.J. \ 2020
In the current COVID-19 pandemic, a significant proportion of cases shed SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) with their faeces. To determine if SARS-CoV-2 is present in sewage during the emergence of COVID-19 in the Netherlands, sewage samples of 7 citie ...
help
Kan het Coronavirus zich verspreiden via water [Geluidsopname]
2020
In De Waterwetenschappers stellen Tim van der Mast en Els van der Roest watervragen aan onderzoekers van wateronderzoeksinstituut KWR. Deze aflevering aan Gertjan Medema de vraag: Kan het Coronavirus zich verspreiden via water?
help
Rioolwater als waarschuwingssysteem voor coronabesmettingen : Veelbelovende detectiemethode, maar nog niet in gebruik \ NEMO kennislink [Artikel]
Voorde, M. ter \ 2020
De concentratie van het coronavirus in rioolwater is een indicatie voor het aantal personen met covid-19, en dus geschikt om het effect van de versoepelingen van de lockdown in de gaten te houden. Maar het is nog te vroeg om dit meetinstrument al in ...
help
Presence of SARS-Coronavirus‑2 RNA in Sewage and Correlation with Reported COVID-19 Prevalence in the Early Stage of the Epidemic in The Netherlands \ Environmental science & technology letters [Artikel]
Medema, G. \ Heijnen, L. \ Elsinga, G. \ Italiaander, R. \ Brouwer, A. \ 2020
In the current COVID-19 pandemic, a significant proportion of cases shed SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) with their faeces. To determine if SARS-CoV-2 RNA was present in sewage during the emergence of COVID-19 in The Netherlands, sewage samples of si ...
help
Coronavirus: levering en kwaliteit drinkwater geborgd : Drinkwater zeer goed beschermd tegen virussen \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2020
Volgens onderzoeksinstituut KWR is drinkwater zeer goed beschermd tegen alle virussen, inclusief het coronavirus. Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet goed en niet heel lang in water standhouden en relatief makkelijk te verwi ...
help
Als coronavirus in het riool zit, komt het dan in de rivier en vervolgens uit mijn kraan? \ De Volkskrant [Artikel]
Didde, R. \ 2020
Onlangs bleek dat het riool een vroeg waarschuwingssysteem kan zijn voor de verspreiding van het sars-cov-2 virus. Op acht plaatsen in Nederland dook het virus in de loop van de maand maart steeds vaker in het riool op.
help
Corona en droogte : Gevolgen voor de drinkwaterafzet merkbaar, maar geen knelpunten \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2020
In de afgelopen maanden hebben veel drinkwaterbedrijven te maken gehad met hogere afzetten dan gebruikelijk. De coronamaatregelen deden hun invloed gelden, maar natuurlijk speelde ook het droge en warme weer een rol. Beide factoren versterkten elkaar ...
help
Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus [Boek]
2020
This interim guidance supplements the infection prevention and control (IPC) documents by summarizing WHO guidance on water, sanitation and health care waste relevant to viruses, including coronaviruses. It is intended for water and sanitation practi ...
help
Bijdrage van ziekenhuisafvalwater aan de emissie van medicijnresten : RWZI’s, overstorten, foutaansluitingen en mogelijkheden voor reductie [Boek]
Vissers, Marc \ Stokje, Rintje \ Witteveen, Stefan \ Morgenschweis, Christa \ Vierwind, Amanda \ 2020
Het aandeel medicijnresten op een Nederlandse RWZI dat afkomstig is uit ziekenhuizen, bedraagt meestal minder dan 5%. Slechts enkele ziekenhuizen dragen rond de 10 % bij aan de totale vracht. De bijdrage van overstorten en foutaansluitingen op het he ...
help
Verkenning technologische mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater [Boek]
Nieuwenhuijzen, A. van \ Bloks, B. \ Essed, A \ Jong, C. de \ 2017
In het voorliggende rapport is recente kennis en ervaring omtrent technologische mogelijkheden voor de verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater uit binnen- en buitenland ontsloten vanuit lopend onderzoek, demonstratieprojecten, literatuur, work ...
help
Brabant water houdt alle kritische functies bezet : Drinkwaterbedrijven in crisistijd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lambregtse, C. \ 2020
Drinkwaterbedrijven zijn op twee soorten crises voorbereid: kwaliteit en continuïteit. De coronacrisis kan de continuïteit van de drinkwaterlevering bedreigen. Maar tot nu toe is daarvan geen sprake. Ook niet bij Brabant Water, het drinkwaterbedrijf ...
help
Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten [Boek]
Leemkolk, W. van de \ Jongma, C. \ Dekker, G. \ Handgraaf, S. \ 2020
Deze handreiking heeft als doel om aan de hand van concrete voorbeelden te laten zien wat er binnen decentrale regelgeving mogelijk is voor klimaatadaptief bouwen en inrichten. Het Nederlandse klimaat verandert. Het weer vertoont meer extreme regenva ...
help
Drinkwatervoorziening in zuidelijk Soedan \ H2O online [Artikel]
Jacobs, L. \ 2020
De Franse niet-gouvernementele organisatie Triangle heeft een onderzoeksmissie uitgevoerd om de behoeften en de mogelijkheden van humanitaire hulp voor onder meer de drinkwatervoorziening in de regio Zuid-Kordofan in Soedan te inventariseren. De mens ...
help
Wastewater-based epidemiology: rioolwater als spiegel van de samenleving \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Timmers, P. \ Steenbeek, R. \ Laak, T. ter \ Emke, E. \ Béen, F. \ 2020
In 2005 werd in Italië voor het eerst een nieuwe methode toegepast om het drugsgebruik in een stad te meten. De bron: chemische analyse van rioolwater. Het succes van dit onderzoek maakte in één klap duidelijk dat rioolwater veel informatie kan oplev ...
help
Inventarisatie van het risico van transmissie van pathogenen uit biogas : van biogas naar Groen Gas [Boek]
Bisschops, I. \ Eekert, M. van \ 2008
Bij de ontwikkeling van de Groen Gas markt zijn er ook nog een aantal vragen en onduidelijkheden die aandacht verdienen. Eén hiervan is het mogelijk risico van het verspreiden van humane pathogenen uit vergisting die via de aardgasroute verplaatst zo ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.