Login

Hydrotheek

help
TurboTec Pilot onderzoek op RWZI Amersfoort [Boek]
Hol, A. \ 2011
Waterschap Vallei & Eem heeft de ambitie om voor 2015 een energie neutrale afvalwaterzuivering te bewerkstelligen. Om dit te kunnen realiseren is een uitgebreid onderzoeksprogramma opgezet, waarbij ondermeer wordt gekeken naar de toepassing van Therm ...
help
Thermische slib hydrolyse: lagere zuiveringskosten, meer energie : TurboTec: continue thermische slib hydrolyse voor lagere zuiveringskosten en meer energie op de rwzi [: thema De waterketen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Dijk, L. van \ Man, A. de \ 2010
Huishoudelijk afvalwater bevat in potentie circa 130kWh per inwoner equivalent aan potentiële chemische energie. In de huidige zuiveringspraktijk wordt deze energie vervolgens door inbreng van lucht circa 25kWh per inwonerequivalent weg geoxideerd. D ...
help
Gevoeligheidsanalyse Cambi Pilot Cambi op rwzi Hengelo : eindrapport [Boek]
Hendriks, A.A.T.W.M. \ 2012
Op rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Hengelo is een pilot uitgevoerd met het voorbehandelen van secundair slib met de Cambi voorbehandelingsmethode. De resultaten van de pilot laten een toename van de afbreekbaarheid van secundair slib zien van ...
help
Thermische slibontsluiting rwzi Hengelo : pilotonderzoek 2011 [Boek]
RWZI Hengelo \ 2011
Op rwzi Hengelo heeft in 2011 een pilotonderzoek gelopen naar het effect van thermische slibontsluiting (TSO), op de organische stofafbraak van secundair slib tijdens slibvergisting. De aanleiding voor het onderzoek lag in een aantal ontwikkelingen: ...
help
Thermische ontsluiting van secundair slib biedt mogelijkheden voor centralisatie slibverwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosterhuis, M. \ Ellenbroek, H. \ Hendriks, A.A.T.W.M. \ Roeleveld, P. \ 2012
Thermische behandeling van secundair slib, ook wel thermische slibontsluiting (TSO) of thermische drukhydrolyse (TDH) genoemd, staat bij de waterschappen in Nederland volop in de belangstelling. Waterschap Regge en Dinkel voerde samen met Cambi en MW ...
help
Thermische slibontsluiting : pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden [Boek]
Berkhof, D. \ Koornneef, E. \ Janus, H. \ 2012
Waterschappen zijn volop aan het nadenken over mogelijkheden om de energieproductie op rwzi’s te verhogen. Een aantrekkelijke mogelijkheid daarvoor is het optimaliseren van de slibgisting, door thermische slibontsluiting (TSO). Dit is een voorbehande ...
help
Eerste full scale continue thermische drukhydrolyse van slib operationeel op rwzi Venlo: efficiënt en effectief \ H2O online [Artikel]
Hol, A. \ Luning, L. \ Dijk, L. van \ Man, A. de \ 2014
Thermische drukhydrolyse is een voorbehandelingsmethode die een efficiënte slibverwerking mogelijk maakt en groene energie oplevert. Tot voor kort was thermische drukhydrolyse alleen batchgewijs mogelijk. Op de rwzi in Venlo draait nu de TurboTec®, e ...
help
Technologie Tocht door Nederland, België en Duitsland \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Peeters, T. \ Nijman, N. \ 2009
Door de Nederlandse vereniging van waterbeheer (NVA) is in september 2008 een tocht georganiseerd voor technologen en bedrijfsvoerders met als doel kennis te maken met interessante afvalwaterzuiveringstechnieken. De groep, bestaande uit 21 personen, ...
help
Continue thermische slibhydrolyse: lagere kosten en meer energie op de rwzi \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, L. van \ Man, A. de \ 2010
Op de rwzi Venlo van het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft Sustec Consulting & Contracting (Sustec) uit Wageningen een continu proces voor thermische slibhydrolyse getest: TurboTec. Door thermische slibhydrolyse wordt meer biogas uit het zuiveri ...
help
Innovatieve methoden voor verhogen biogasopbrengst bij vergisten van spui- en primair slib : thema Platform \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kluiving, O. \ Kooij, Y. van der \ Brandse, F. \ Banning, H. \ 2012
Het combineren van thermofiele en mesofiele vergisting van spuislib leidt op laboratoriumschaal tot een toename van de biogasopbrengst met 35 tot 40 procent ten opzichte van de gangbare mesofiele vergisting. Voorbewerking van spuislib met de Cambi-me ...
help
Lysotherm® thermische drukhydrolyse van slib \ H2O online [Artikel]
Geraats, B. \ Knorle, U. \ 2015
Lysotherm® is een innovatieve gepatenteerde slibhydrolysetechnologie die, in tegenstelling tot de gangbare systemen, geen gebruik maakt van stoom. De modulaire opzet is geschikt voor zowel kleine als grotere sliblijnen met vergisting en elektriciteit ...
help
Perspectieven voor ultrasone slibdesintegratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stomp, T. \ Nieuwlands, J. \ Jonge, A. de \ 2010
Energie kan opgewekt worden uit veel bronnen, zoals fossiele brandstoffen, wind, zon en biogas. Waterzuiveringen produceren tot op heden biogas uit primair en secundair slib. Secundair slib bevat in relatie tot primair slib minder organische stof en ...
help
Ultrasone slibdesintegratie; achtergrond, perspectieven en de toekomst \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Stomp, T. \ Nieuwlands, J. \ Jonge, A. de \ 2011
Energie kan opgewekt worden uit veel bronnen zoals fossiele brandstoffen, wind, zon en biogas. Waterzuiveringen produceren tot op heden biogas uit primair en secundair slib. Secundair slib bevat in relatie tot primair slib minder organische stof en m ...
help
Herkomstonderzoek verontreinigd slib \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Christen, N. \ Carpay, B. \ 1992
help
Verbranding van slib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bos, G.S. \ Koster, E.L.C. \ 1968
help
Slib en milieubelasting \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Graveland, A. \ 1983
Verwijdering van ongewenste stoffen uit drinkwater, de afvalstoffen en de verwerking en bestemming van drinkwaterslib
help
Vergisting van aeroob gestabiliseerd slib [Boek]
Roest, H.F. van der \ 1990
help
Dienstverlening op rwzi’s: het werk van échte specialisten [thema: Beheer en onderhoud] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Tiemissen, W. \ 2008
Ontwateren van slib is een activiteit die gerekend kan worden tot de primaire taken van een waterschap. Slib komt in vloeibare vorm vrij bij het zuiveren van afvalwater. Om dit slib geschikt te maken voor eindverwerking is het nodig het slib eerst me ...
help
Wat te doen met zuiveringsslib? : studie naar het nuttig toepassen van slib of haar residuen als bouwstof [Boek]
Koornneef, E. \ Janus, J.M. \ 2005
Op basis van een in 2002 door STOWA en NVA georganiseerd congres met als titel “Krijgt slib een tweede kans?” is slib weer als onderwerp op de onderzoeksagenda van de STOWA gezet. Na een inventarisatieronde heeft dit ertoe geleid dat er een aantal pr ...
help
Verslag IWA-conferenetie 'Afvalwater slib als grondstof' Trondheim, 23-25 juni 2003 \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Klapwijk, A. \ 2003
De conferentie was zowel gericht op discussie over de verschillende strategieën om slib weg te werken (dumpen, gebruiken of hergebruiken) als op de verschillende technologieën voor de behandeling van slib
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.