Login

Hydrotheek

help
Blauwalgen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Huismans, J. \ Mur, L. \ 2003
Zelden zijn blauwalgen zo vaak in het nieuws geweest als in de warme zomer van 2003. Maar de berichtgeving getuigt van weinig kennis van zaken, aldus de auteurs. Er zijn recentelijk veel wetenschappelijke studies aan cyanobacteriën verricht, en die l ...
help
Toxische blauwalgen in recreatiewateren [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2000
help
Blauwalgen ringtest 2011 [Boek]
Oost, R. van der \ Bruinsma, T. \ Nguyen, M.T. \ 2012
Het doel van de landelijke ringtest blauwalgen is meer inzicht te verwerven in de risico’s van blauwalgen in zwemwater en uiteindelijk te komen tot de meest geschikte methode om de risico’s voor de zwemmers snel en betrouwbaar te monitoren. In 2010 i ...
help
Gezondheidseffecten van blauwalgen \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Riel, A.J.H.P. van \ Schets, F.M. \ Meulenbelt, J. \ 2007
Cyanobacteriën (blauwalgen) veroorzaken met enige regelmaat overlast doordat ze recreatiewater stinkend en troebel maken. Ernstige gezondheidseffecten bij de mens worden niet snel verwacht na recreatieve blootstelling aan water dat verontreinigd is m ...
help
Gezondheidsrisico's van blauwalgen [Boek]
Pires, M.D. \ 2010
In Nederland is er elk jaar veel discussie over welke normen omtrent cyanobacterie concentraties gehanteerd dienen te worden. Door veel beheerders worden de WHO richtlijnen als streng ervaren waardoor zwemwateren vaak lang gesloten moeten blijven. RW ...
help
Blauwalgen : cyanobacteriën [Boek]
Wolfstein, K. \ Roukema, M. \ 2002
Informatie over blauwalgen, de door hen veroorzaakte problemen, hoe deze te signaleren en op te lossen of te voorkomen
help
Klimaatverandering, blauwalgen en recreatie [Presentatie]
Lurling, M. \ Ruiter, H. \ 2010
Twee sprekers van een congres gaan in op de effecten die klimaatverandering kan hebben op cyanobacteriën en wat dat weer voor gevolgen kan hebben voor recreanten. Zo vertellen ze over de verschuiving in soortensamenstelling en verhoging van de produc ...
help
Overheid onderschat gevaar blauwalgen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2000
De voorzitter van de ideële stichting Waterpakt verwijt de minister van Landbouw een te traag verlopend mestbeleid en hij verwijt de waterschappen een te lakse houding in de aanpak van de eutrofiëring
help
Aanpak blauwalgen in West-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Waaijen, G. \ Berg, V. van den \ Swart, E. de \ Donk, E. van \ 2008
Volgend jaar worden in zeven stedelijke wateren binnen het beheergebied van Waterschap Brabantse Delta maatregelen uitgevoerd die overlast van blauwalgen moeten tegengaan. Gekozen is voor een aanpak waarbij bron-, structuur- en effectgerichte maatreg ...
help
DNA-detectie toegepast bij beheer zwemwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wullings, B. \ Heijnen, L. \ Learbuch, K. \ Kardinaal, E. \ 2014
Zwemwater in de open lucht wordt in Nederland streng gecontroleerd op blauwalgen en fecale bacteriën. KWR zette met enkele partners een belangrijke stap in de analyse van zwemwater: identificatie en tellingen van blauwalgen en fecale bacteriën met DN ...
help
Blauwalgen- en toxinegenen snel gedetecteerd \ H2O online [Artikel]
2013
Ieder voorjaar, wanneer de eerste zonnestralen zich weer laten zien, maakt Nederland zich op voor zonrijke zomers waarin weer veelal verkoeling gezocht zal worden langs meren, plassen en stadsvijvers. Dergelijk vertier wordt maar al te vaak verpest d ...
help
Blauwalgen kunnen hun borst natmaken \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Michelle Talsma coördineert bij STOWA verschillende onderzoeken die binnen enkele jaren moeten leiden tot een stevig gefundeerde aanpak van blauwalgen. "We zijn bezig alle ontbrekende puzzelstukjes rond blauwalgen te verzamelen met als uiteindelijk d ...
help
Driehoeksmosselen als wapen tegen blauwalgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Weber, A. \ Smit, M. \ Blankendaal, M. \ 2004
Sinds 1994 is sprake van grote eutrofiëringsproblemen in het Volkerak-Zoommeer. Deze problemen uiten zich met name in de zomer en het najaar in de vorm van dikke drijflagen van blauwalgen. De waterbeheerder van het Volkerak-Zoommeer (Rijkswaterstaat ...
help
Effectiviteit bestrijding blauwalgen met waterstofperoxide \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hazenoot, C. \ Reeze, B. \ Matthijs, H. \ Meeuse, J. \ 2010
Blauwalgen vormen een groot probleem voor waterbeheerders en recreanten. De Universiteit van Amsterdam en ARCADIS ontwikkelden een nieuwe methode om blauwalgen te bestrijden door middel van waterstofperoxide. De toepassing en resultaten van de veldex ...
help
Blauwalgen in Nederland : landelijk beeld 2005-2009 [Boek]
2010
Om een overzicht te krijgen van de in de Nederlandse wateren aanwezige blauwalgen is medio 2005 door de Universiteit van Amsterdam een grootscheepse enquête gehouden onder waterbeheerders in Nederland. De enquête was destijds gericht op het verzamele ...
help
Nieuwe methode om blauwalgen snel en accuraat op te sporen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kardinaal, E. \ Wullings, B. \ Zaan, B. van der \ Dionisio Pires, M. \ 2013
Als 2013 een mooie zomer krijgt, maken veel waterbeheerders zich terecht zorgen over blauwalgen, die een gevaar kunnen vormen voor mensen en dieren. Het vaststellen van aantallen blauwalgen en het bepalen van hun giftigheid is lastig. Een nieuwe DNA- ...
help
Onderzoek blauwalgen, waterkwaliteit en ecologie stadswateren 2009 : een beoordeling van de waterkwaliteit en ecologische waarden van de stadswateren in het beheersgebied van Waterschap Aa en Maas [Boek]
Waterschap Aa en Maas \ 2010
Het bestuur van Waterschap Aa en Maas heeft in het Waterbeheerplan 2010-2015 vastgelegd dat overlast door blauwalgen ongewenst is. Om de grootste (potentiële) knelpunten op het gebied van blauwalgen te kunnen identificeren heeft het waterschap in 200 ...
help
Toepassing fluorescentie bij beoordeling van risico's giftige blauwalgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oost, R. van der \ Mattens, G. \ Schaub, B. \ Talsma, M. \ 2010
Het monitoren van de risico's van giftige blauwalgen is een lastige zaak. Omdat verschillende soorten blauwalgen een zeer groot aantal gifstoffen kunnen produceren, waarvan de toxiciteit voor een groot deel nog onbekend is, kan niet worden volstaan m ...
help
Voorspellingssysteem blauwalgen : resultaten pilots 2007 [Boek]
Burger, D. \ 2008
De doelstelling van dit project is om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen dat drijflaagvorming door blauwalgen in kleine en grote binnenwateren kan voorspellen. Met het waarschuwingssysteem moet per meer of plas een aantal dagen vooruit voorspeld ...
help
Maatregelen ter voorkoming blauwalgen werken onvoldoende \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kardinaal, E. \ Haan, M. de \ Ruiter, H. \ 2008
Gedurende de zomer van 2007 zijn in diverse rijkswateren maatregelen getroffen ter bestrijding van blauwalgen en de daarmee samenhangende drijflagen (het betreft: Almere Haven, Gouden Ham, langs de Maas, Megen en haven van Tholen, langs Schelde-Rijnk ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.