Login

Hydrotheek

help
Drones in het publieke domein : een quickscan [Boek]
2015
In dit quick scan rapport zijn de (on)mogelijkheden van het gebruik van vliegende robots (drones) beschreven. In de afgelopen jaren zijn er al diverse pilotprojecten met drones uitgevoerd. Er is veel mogelijk maar er zijn ook beperkingen. Regelgeving ...
help
Ter land, ter zee en... : drones gaan inspecteurs Amstel, Gooi en Vecht ondersteunen : thema Waterbeheer en ICT \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Roes, S. \ 2015
Het zal niet lang meer duren voordat drones tot de standaaruitrusting behoren van waterschappen voor het inspecteren en onderhouden van waterkeringen. Met deze drones kan efficiënter en dus goedkoper worden gewerkt. Daarvan is Marc Meertens, medewerk ...
help
Onderwaterdrone [Studentenverslag]
Zwart, M. \ 2016
Dit verslag is een beschrijving van het proces dat is gevolgd om een aantal ontwerpslagen te maken in de ontwikkeling van een onderwaterdrone, een afstandsbestuurbaar onderwatervoertuig waarmee met een camera kan worden genavigeerd. Om erachter te ko ...
help
Themadag Drones en Inspectie 2014 [Video]
STOWAvideo \ 2014
Op 11 juni 2014 organiseerden STOWA en Rijkswaterstaat een themadag over het gebruik van onbemande vliegende platformen - kortweg UAV's of drones - bij de visuele inspectie van waterkeringen. Wat is er mogelijk? Wat kan er? Wat mag er? Welke wensen e ...
help
Elke dijkinspecteur zijn eigen drone? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2014
Waterbeheerders experimenteren met de inzet van onbemande luchtvoertuigen (drones) bij het inspecteren, beheren en onderhouden van waterkeringen. Die hebben onmiskenbaar voordelen: ze werken snel en efficiënt, zijn goedkoop in te zetten en kunnen een ...
help
Dijkinspectie met drones : verkenning van de mogelijkheden voor het gebruik van drones bij de inspectie en het beheer van waterkeringen [Boek]
Bakkenist, S. \ Flos, S. \ [2015]
Waterkeringen worden periodiek getoetst op hun sterkte om zo nodig versterkingsprojecten uit te voeren om Nederland veilig en droog te houden. Dit rapport biedt handvatten voor de toepassing van drones. Het is slechts een momentopname van kennis en e ...
help
Onderzoek en beheer : bemonsteren met drones \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kroes, M. \ Boogaard, F. \ Graaf, R. de \ 2015
In eerste instantie wordt bij de term ‘drone’ vaak gedacht aan onbemande, op afstand bestuurbare, vliegtuigjes. Minder bekend is dat er ook drones bestaan die onder water inzetbaar zijn. Deze ‘submerged drones’ kunnen worden gebruikt voor aquatisch e ...
help
Drones : nieuwe hulpjes in de watersector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2016
Menig jongenshart gaat er sneller van kloppen: drones, ofwel onbemande luchtvaartuigen. Ook in de watersector wordt volop geëxperimenteerd met deze toestellen. Welke toepassingsmogelijkheden zijn al bedacht? En welke kunnen we nog verwachten?
help
Drones: verkenning voor de natuur [Boek]
Joziasse, Peter \ 2016
Verkenning naar de kansen van drones voor de Nederlandse natuur.
help
De meerwaarde van een onderwaterdrone bij het monitoren van oppervlaktewater, pilot Sloterplas \ H2O online [Artikel]
Boogaard, F. \ Lima, R. de \ Stroom, J. \ 2016
Bij onderzoek naar ecologie en waterkwaliteit kunnen onderwaterdrones worden toegepast. De drones, uitgerust met diverse sensoren en camera’s, blijken een waardevolle toevoeging aan de reguliere steekmonsters die de ecologische kwaliteit van het wate ...
help
Verkenning remote sensing producten voor het waterbeheer [Boek]
Simons, Gijs \ Droogers, Peter \ 2016
Om het waterbeheer zo goed en kosteneffectief mogelijk uit te voeren, zijn waterbeheerders continu op zoek naar het toepassen van nieuwe mogelijkheden om inzicht te krijgen in het functioneren van watersystemen. Remote sensing producten staan daarbij ...
help
Workshop Water Systems TAG 1 | Drones/UAS | ism ISLE Utilities [Video]
STOWAvideo \ 2016
Presentaties opgenomen op de TAG workshop - Technology Approval Group - over de mogelijke toepassingen van onbemande remote sensing toepassingen zoals satellieten en drones (UAS) in het waterbeheer en waterkeringenbeheer - opgenomen op dinsdag 5 apri ...
help
Themadag Drones en Inspectie : symposium UAV 2014 [Video]
STOWAvideo \ 2015
Veel waterschappen overwegen onbemande luchtvoertuigen (drones in de volksmond) in te zetten. Bijvoorbeeld dijken te inspecteren of lastig toegankelijke gebieden in te meten. De toepassing van dergelijke luchtvoertuigen heeft zeker voordelen; ze werk ...
help
Onderwaterdrones in onderwijs en onderzoek \ H2O online [Artikel]
Eijk, P. van \ Lima, R. de \ Roelsma, J. \ Berg, L. van der \ 2016
Wetterskip Fryslân, Hogeschool Van Hall Larenstein en Indymo voeren onderzoek uit naar de bruikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van onderwaterdrones in het werkveld. Er zijn veel toepassingen mogelijk, zoals waterkwaliteitsmonitoring en inspectie ...
help
Waterkwaliteitsbeheer : remote sensing komt steeds meer binnen bereik \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Blaas, M. \ Penning, E. \ Eleveld, M. \ Dionisio Pires, M. \ Blauw, A. \ 2016
Remote sensing heeft lange tijd een imago gehad van: technisch complex, voortdurend in ontwikkeling en gericht op de onderzoekgemeenschap. Voor minder ingewijden leken veel technieken niet makkelijk in te zetten als alternatief voor of aanvulling op ...
help
Van dronebeelden naar vegetatieklassen: een methode voor objectherkenning \ H2O online [Artikel]
Dorland, E. \ Vonk, E. \ Fujita, Y. \ Raterman, B. \ Witte, F. \ 2018
Nieuwe ontwikkelingen in de verwerking van dronebeelden bieden goede kansen voor toepassing in de watersector. KWR ontwikkelde een objectherkenningsmethode waarmee dergelijke beelden kunnen worden omgezet naar vegetatieklassen. Deze methode kan ook v ...
help
Een eerste kennismaking met onderwaterdrones in Indonesië \ H2O online [Artikel]
Boogaard, F. \ Lima, R. de \ Setyorini, D. \ Beusekom, M. \ Nooy, C. \ Graaf, R. de \ 2017
Een consortium van Indonesische en Nederlandse organisaties is begonnen met een grootschalig internationaal onderzoek naar oplossingen voor de slechte kwaliteit van oppervlaktewater in Soerabaja, Indonesië. Hierbij worden innovatieve participatieve m ...
help
Dotterproject: risicogestuurd maaibeheer door betere kennis van vegetatie \ H2O online [Artikel]
Eertwegh, G. van den \ Penning, E. \ Noorlandt, R. \ Werf, M. van der \ Berends, K. \ 2017
Mede door gebrek aan informatie wordt vaak alle vegetatie in een watergang gemaaid. Dit heeft gevolgen op hydraulisch en ecologisch vlak. In het Dotterproject, een proef met nieuwe technieken die vlakdekkende gegevens inwinnen over de actueel aanwezi ...
help
Dordrecht experimenteert met afval-etende haai : ‘we onderzoeken ook of we het plastic dat we ophalen slim kunnen hergebruiken’ \ Stad + blauw : hét vakblad over water in de openbare ruimte [Artikel]
Blaauboer, F. \ 2018
Dordrecht experimenteert met een ‘aquadrone’ bij het schoonmaken van sloten en singels in de stad. De zogeheten Wasteshark wordt ingezet om (plastic) afval en kroos te verzamelen. De proef is een gezamenlijk initiatief van het waterschap Hollandse De ...
help
Down to Earth – Remote Sensing in het Waterbeheer : verslag Najaarsbijeenkomst 2017 NHV/STOWA \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Weeren, B.-J. van \ Talsma, M. \ Eertwegh, G. van den \ 2018
Remote sensing heeft een tijd geleden al zijn intrede gedaan in het waterbeheer. We kennen de weersatellieten, maar bijvoorbeeld ook landgebruik en de toestand van gewassen kan door middel van remote sensing informatie worden bepaald. Vijf jaar na de ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.