Login

Hydrotheek

help
Environmental DNA, krachtig gereedschap voor het monitoren van fauna \ De levende natuur [Artikel]
Herder, J.E. \ Delft, J.J.C.W. van \ Bellemain, E. \ Valentini, A. \ 2013
Environmental DNA (afgekort eDNA) is een nieuwe inventarisatiemethode, gebaseerd op de detectie van DNA dat door soorten in hun omgeving wordt achtergelaten. Sinds de eerste publicatie over het gebruik van eDNA bij Amerikaanse brulkikkers in 2008, vo ...
help
Kennisfilm eDNA in het waterbeheer [Video]
2017
Planten en dieren laten in hun omgeving allemaal DNA-sporen achter. Dit heet environmental DNA, of eDNA. Met nieuwe technieken kan dit DNA steeds beter worden gedetecteerd. Dat biedt volgens insiders veel kansen om goedkoper, sneller en beter te moni ...
help
Environmental DNA : toepassingsmogelijkheden voor het opsporen van (invasieve) soorten [Boek]
Herder, J. \ Valentini, A. \ Bellemain, E. \ Dejean, T. \ Delft, J. van \ Thomsen, P.F. \ Taberlet, P. \ 2014
De methode om met environmental DNA (eDNA) de verspreiding van soorten te bepalen is een relatief nieuwe benadering. Met deze methode is het mogelijk soorten te detecteren zonder ze daadwerkelijk waar te nemen of te vangen. Hierbij wordt gebruik gema ...
help
Environmental DNA - een nieuwe inventarisatiemethode \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Herder, J.E. \ Delft, J.J.C.W. van \ Dejean, T. \ 2012
Voor de bescherming van soorten en evaluatie van beheer- en herstelmaatregelen is kennis nodig over hun verspreiding. Die kennis is, zeker voor een aantal lastig waarneembare aquatische soorten, niet eenvoudig te verzamelen. De methode environmental ...
help
Symposium 'CSI onder water, toepassing eDNA-technieken in het waterbeheer: fictie of al werkelijkheid?' [Congresverslag]
2017
eDNA in het waterbeheer, de monitoring van de toekomst? Planten en dieren laten in hun omgeving allemaal DNA-sporen achter, via slijm, huidschilfers, poep, haren e.d. Ook in het water. Dit heet environmental DNA, of eDNA. Met nieuwe technieken kan di ...
help
Met DNA visstand monitoren op de grote rivieren \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Patberg, W. \ Warmink, J. \ Wullings, B. \ Kardinaal, E. \ Ruiter, H. \ 2016
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht waterbeheerders onderzoek te doen naar de visstand. Door het grotendeels verdwijnen van de commerciële aalvisserij op de rijkswateren is de passieve vismonitoring (gebruik maken van gegevens van de vis ...
help
Detectie van grote modderkruipers met behulp van Environmental DNA \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Herder, J.E. \ Valentini, A. \ Kranenbarg, J. \ 2012
In oktober 2008 presenteerde een Franse onderzoeksgroep de ontdekking van Environmental DNA (afgekort eDNA): een nieuwe inventarisatiemethode, gebaseerd op de detectie van DNA dat soorten, die in het water leven, achterlaten. Door watermonsters te an ...
help
Next-generation monitoring of aquatic biodiversity using environmental DNA metabarcoding \ Molecular ecology [Artikel]
Valentini, A. \ Taberlet, P. \ Miaud, C. \ Civade, R. \ Herder, J. \ Thomsen, P.F. \ Bellemain, E. \ Besnard, A. \ Poulet, E. \ Roset, N. \ Copp, G.H. \ Geniez, P. \ Pont, D. \ Crivelli, A.J. \ Olivier, A. \ Acqueberge, M. \ Le Brun, M. \ Møller, P.R. \ Willerslev, E. \ Dejean, T. \ Argillier, C. \ Baudoin, J.-M. \ Peroux, T. \ 2016
Global biodiversity in freshwater and the oceans is declining at high rates. Reliable tools for assessing and monitoring aquatic biodiversity, especially for rare and secretive species, are important for efficient and timely management. Recent advanc ...
help
Tot op het molecuul : revolutionaire bemonsteringsmethode blijkt breed inzetbaar \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Beers, M. \ Vos, M. de \ Wal, B. van der \ 2016
De methode environmental DNA (eDNA) is de laatste jaren sterk in opkomst. Bij deze methode worden soorten aangetoond door middel van DNA-sporen die ze in het water achterlaten. De eerste toepassingen richtten zich op een enkele doelsoort zoals de gro ...
help
Monitoring van vissen in grote rivieren met eDNA metabarcoding \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Schutter, M. \ Kessel, N. van \ Bochove, K. van \ Hootsmans, M. \ Roos, M. \ Vossebelt, G. \ 2020
Vissen en andere waterdieren laten DNA-sporen achter in het water. Analyse van dit ‘environmental DNA’ (eDNA) is een nieuwe manier om de soortsamenstelling van wateren te monitoren. In de grote rivieren is dit echter niet zo eenvoudig. DNA-sporen kun ...
help
Aquatische exoten vroeg detecteren via eDNA : case study rivierkreeften [thema kleinschalige innovaties groenblauwe ruimte] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Groot, G.A. de \ Laros, I. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Roessink, I. \ 2014
Aquatische exoten laten kleine hoeveelheden DNA achter in hun leefmilieu, zogenaamd environmental DNA of eDNA. Daarmee kan de aanwezigheid van bepaalde exoten op een eenvoudige manier (anlyse van watermonsters) worden aangetoond. Deze detectietechnie ...
help
Environmental DNA als inventarisatiemethode voor libellen \ Vlinders [Artikel]
Herder, J.E. \ Termaat, T. \ Valentini, A. \ 2013
Voor een adequate soortbescherming en evaluatie van beheer- en herstelmaatregelen is kennis nodig over de verspreiding van soorten. Voor soorten die (deels) in het water leven is deze kennis niet altijd even gemakkelijk te verzamelen. De methode envi ...
help
Op jacht naar DNA : effectief zoeken naar grote modderkruipers \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Herder, J.E. \ Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Valentini, A. \ 2013
Afgelopen jaar verscheen er in Visionair een artikel over Environmental DNA (afgekort e-DNA), een nieuwe inventarisatiemethode gebaseerd op de detectie van DNA dat in het water levende soorten daarin achterlaten. Inmiddels is er veel ervaring opgedaa ...
help
DNA heeft de toekomst : Environmental DNA alternatief voor KRW-visstandbemonstering? \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Beers, M. \ Bogerd, I. \ Wal, B. van der \ 2014
Met de eDNA-methode worden soorten aangetoond door middel van DNA-sporen in het water. De laatste jaren is de methode succesvol ingezet bij soortspecifiek onderzoek. In 2013 is er in Nederland een nieuwe innovatieve methode getest waarbij niet één vi ...
help
De toepassing van eDNA in de monitoring van waterorganismen : hoe ver zijn we en wat moeten we nog weten? [Boek]
Bijkerk, R. \ 2013
DNA, de bouwsteen van elk levend organisme, levert een unieke vingerafdruk per soort en biedt daardoor een interessante kans voor monitoring. De toepassing van technieken gebaseerd op de herkenning van DNA heeft de laatste jaren een grote vlucht geno ...
help
Met DNA visstand monitoren op de grote rivieren \ H2O online [Artikel]
Patberg, W. \ Warmink, J. \ Ruiter, H. \ Wullings, B. \ Kardinaal, E. \ 2016
De KRW verplicht waterbeheerders onderzoek te doen naar de visstand. Door het grotendeels verdwijnen van de commerciële aalvisserij op de rijkswateren is de passieve vismonitoring (gebruik maken van gegevens van de vissers) onder druk komen te staan. ...
help
Verkenning van de potentie van metagenomics voor monitoring van waterkwaliteit [Boek]
Vos van Steenwijk, A.A. de \ 2018
In aansluiting op een eerder onderzoek naar het voorkomen van de grote modderkruiper en de rode Amerikaans rivierkreeft in de Krimpenerwaard (Zuid-Holland) is een oriënterend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die een brede eDNA-screening biedt o ...
help
eDNA metabarcoding vissen : onderzoek naar de mogelijke toepassing van edna voor de KRW vismonitoring (2016) [Boek]
Herder, Jelger \ Kranenbarg, Jan \ 2018
Nieuwe DNA methoden zijn sterk in opkomst voor het in beeld brengen van ecologische parameters zoals de visstand. Sinds 2013 doet RAVON in samenwerking met STOWA en waterschappen onderzoek naar de mogelijke toepassing van een eDNA metabarcoding metho ...
help
Met eDNA op het goede spoor : Noordse woelmuis en waterspitsmuis beter in beeld \ Zoogdier [Artikel]
Herder, J.E. \ Bekker, D. \ Bellemain, E. \ 2013
Het in kaart brengen van de verspreiding van kleine zoogdieren vergt doorgaans een grote inspanning. Voor soorten die [deels] in het water leven is er sinds kort een nieuwe efficiënte methode: environmental DNA. Deze methode maakt gebruik van het fei ...
help
Eerste resultaten DNA-gebaseerde biomonitoring kiezelalgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cremer, H. \ Schuren, F. \ Graaf, B. de \ Wal, B. van der \ 2012
In 2010 begon het project Hydrochip met als doel een DNA-chip te ontwikkelen waarmee men de biodiversiteit van aquatische habitats snel en objectief kan analyseren. De chip wordt initieel ontwikkeld voor kiezelalgen. Van ongeveer 80 soorten kiezelalg ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.