Login

Hydrotheek

help
Microplastics : occurrence, effects and sources of releases to the environment in Denmark [Boek]
Lassen, C. \ Foss Hansen, S. \ Magnusson, K. \ Norén, F. \ Bloch Hartmann, N.I. \ Rehne Jensen, P. \ Gissel Nielsen, T. \ Brinch, A. \ 2015
This report contains a review of existing knowledge on issues related to contamination by micro-plastics with a focus on the use and release of microplastics in Denmark and the presence of micro-plastics in the surrounding waters.
help
Microplastics in drinking-water [Boek]
2019
This report focuses on the occurrence of microplastics in drinking-water and the potential risks to human health that may be associated with such exposure. The target audience includes drinking-water regulators, policy makers and water suppliers. The ...
help
Microplastics in het zoetwater milieu : een inventarisatie van mogelijke risico’s voor waterschappen [Boek]
Roex, E. \ [2013]
Na hormoonverstoorders, geneesmiddelen en nanodeeltjes lijken microplastics een volgende groep van verontreinigende stoffen waar waterbeheerders mee geconfronteerd worden. Op dit ogenblik bestaat nog veel onduidelijkheid over de belangrijkste bronnen ...
help
The potential of the Urban Wastewater Treatment Plants in the Netherlands to remove the contemporary contaminant microplastics from the inflow wastewater [Studentenverslag]
Dey, D. \ 2018
The entrance of new contaminants on the water quality policy agenda initiates matter of concern for managers of wastewater treatment plants. This research outlines a capacity analysis of the Dutch urban wastewater treatment plants (UWWTPs) to treat t ...
help
Microplastics in the rivers Meuse and Rhine : developing guidance for a possible future monitoring program [Studentenverslag]
Urgert, Wilco \ 2015
Microplastics, plastics fragments smaller than 5 mm, are found in aquatic ecosystems all over the world. Marine life may be harmed when they ingest microplastics, as they can form blockades in the gastro-intestinal tract or carry adhered pollutants. ...
help
Microplastics in Nederlandse zoete wateren \ H2O online [Artikel]
Langelaan, I. \ Nuyttens, I. \ Jansen, M. \ Roex, E. \ Löhr, A. \ 2015
De Nederlandse zoete wateren raken in toenemende mate vervuild met plastic. De Nederlandse overheid maakt zich steeds meer zorgen over deze vervuiling. Met name de vervuiling met plastic deeltjes kleiner dan 5 mm heeft de aandacht wegens de potentiël ...
help
Microplastics in freshwaters and drinking water: Critical review and assessment of data quality \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Koelmans, A.A. \ Nor, N.H.M. \ Hermsen, E. \ Kooi, M. \ Mintenig, S.M. \ De France, J. \ 2019
Microplastics have recently been detected in drinking water as well as in drinking water sources. This presence has triggered discussions on possible implications for human health. However, there have been questions regarding the quality of these occ ...
help
Microplastics in (sources for) drinking water [Boek]
Bäuerlein, P.S. \ Kools, S.A.E. \ 2019
Microplastics zijn plastic deeltjes kleiner dan 5 mm en nanoplastic is nog vele malen kleiner. De vraag is wat bekend is over deze deeltjes in water. KWR heeft in een Engelstalige rapport gegevens samengebracht uit de wetenschappelijke literatuur ove ...
help
Inventarisatie en prioritering van bronnen en emissies van microplastics [Boek]
Verschoor, A. \ Poorter, L. de \ Roex, E. \ Bellert, B. \ 2014
Deze verkennende inventarisatie beschrijft via welke bronnen op het land microplastics in zee terechtkomen. De bronnen kunnen producten zijn, productieprocessen of routes waarlangs ze via de rivieren de zee bereiken. Vervolgens is aan elk van die bro ...
help
Potential risk of microplastics in the fresh water environment [Boek]
Roex, E. \ [ca. 2013]
Englisch version of the Dutch memo about the potential risks of microplastics in the fresh water environment and what this means for the Dutch water boards.
help
Verkennende studie naar lozing van microplastics door rwzi’s \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leslie, H. \ Moester, M. \ Kreuk, M. de \ Vethaak, D. \ 2012
In het Nederlandse watermilieu is een nieuw soort vervuiling geconstateerd: microplastics. Kunststof zwerfafval, waaronder microscopische kleine kunststofdeeltjes wordt al overal ter wereld aangetroffen, veel ook in zee. Buitenlands onderzoek toont a ...
help
Microplastic litter in the Dutch marine environment : providing facts and analysis for Dutch policymakers concerned with marine microplastic litter [Boek]
Leslie, H.A. \ cop. 2011
Plastic waste, including microplastics, can be found throughout the world’s oceans and in the North Sea. This is a complex global environmental problem that could have wide-ranging negative impacts on the ecosystem and human health. While much is kno ...
help
Release of primary microplastics from consumer products to wastewater in the Netherlands \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Wezel, A. van \ Caris, I. \ Kools, S.A.E. \ 2016
The authors estimate the release of primary microplastics from consumer products-cosmetics and personal care products, cleaning agents, and paint and coatings-via sewage effluent as an expected relevant route to the marine environment. Total estimate ...
help
Klein van stuk, groot probleem : microverontreinigingen : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bentvelsen, M. \ 2013
Waterzuiveringen doen hun werk goed. Maar microverontreiniging levert een probleem op. In het gezuiverde afvalwater bevinden zich nog veel stoffen in lage concentraties, zoals medicijnresten, hormonen en microplastics. Wat zijn de effecten en mogelij ...
help
Microplastics in aquatic food chain : sources, measurement, occurrence and potential health risks [Boek]
Hollman, P.C.H. \ Bouwmeester, H. \ Peters, R.J.B. \ 2013
Pollution of the environment with plastics is a growing problem, and is expected to persist for hundreds to thousands of years. As a result microplastics, plastic particles with size smaller than 5 mm, are ubiquitously present in the aquatic food cha ...
help
Zoeken naar win-winsituaties : Is de Richtlijn Stedelijk Afvalwater nog steeds actueel? \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
Gastkemper, H. \ 2020
De Europese Commissie concludeert in haar evaluatierapport dat de Richtlijn Stedelijk Afvalwater te oud is om adequaat nieuwe zorgen het hoofd te kunnen bieden, zoals de vervuiling van waterlichamen door medicijnresten, industriële stoffen en micropl ...
help
Zin en onzin over microplastics : onderzoek en monitoring \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2018
Om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van micro- en nanoplastics in afvalwater, oppervlaktewater en drinkwater voert KWR voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven en Vewin momenteel onderzoek uit. Stefan Kools legt uit wat microplastics eigenli ...
help
Hoofdpijndossier schuift heen en weer : Nederland zet in op ketenaanpak van microverontreinigingen en medicijnresten \ WaterForum [Artikel]
Rasenberg, E. \ 2016
Via de afvalwaterzuivering spoelen bijna ongehinderd medicijnresten, hormoonverstorende stoffen en microplastics het oppervlaktewater in. Waar Zwitserland en Duitsland al snelheid maken met extra zuiveringsstappen, kijkt Nederland eerst naar de hele ...
help
Modelling the microplastic flux from wastewater-treatment plants to the Dutch Wadden Sea [Studentenverslag]
Mossel, Charlotte van \ 2018
In chapter 2 the methodology used during this study is explained. Sources and pathways were identified by a literature review, as well as a model. The most important sources, processes in the chosen pathway and the model equations can be found here. ...
help
Zeeën van plastic : microplastics vormen een bedreiging voor mens en milieu \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2017
Microplastics zijn tot in alle uithoeken van de wereld te vinden, van sloot tot zeebodem en van lucht tot vissenmaag. Ecotoxicoloog Dick Vethaak wil het effect van dit materiaal op mens en milieu in kaart te brengen. Een simpele remedie is nog lang n ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.