Login

Hydrotheek

help
Amsterdam Rainproof [Boek]
Naafs, S. \ Eijck, G. van \ [ca. 2019]
Rainproof magazine. Amsterdam Rainproof bereidt de stad voor op extreme buien. Dat probleem gaat iedereen aan, dus worden alle Amsterdammers betrokken bij de oplossing.
help
Programmaplan Amsterdam Rainproof [Boek]
Goedbloed, D. \ 2014
De voortgaande verdichting van Amsterdam in combinatie met klimaatverandering zorgen ervoor dat de stad kwetsbaar is voor de gevolgen van extreme neerslag. De inwoners, bedrijven, instellingen en overheid moeten daarom slim(mer) omgaan met hemelwater ...
help
Maak je tuin rainproof [Brochure]
[ca. 2016]
Het regent tegenwoordig vaker en harder. Door toenemende bebouwing en bestrating kan het regenwater niet meer weg. In veel steden zorgt het regenwater voor overlast en schade aan straten, woningen, winkels en tuinen. Daarom zijn maatregelen nodig. Am ...
help
Amsterdam Rainproof : animatie [Video]
2018
Rainproof, dat zijn we samen. We hebben een doel: de stad bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Sterker nog: we willen het gratis regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten. De hoosbuien veroorzaken schade, vooral omdat d ...
help
Amsterdam Rainproof : de maatregelen-toolbox [Database]
[2015]
Het regenbestendig maken van Amsterdam kan op vele manieren. Deze maatregelen-toolbox biedt voor professionals en bewoners informatie en inspiratie om de omgeving rainproof in te richten.
help
Case Study: Amsterdam rainproof: elke druppel telt \ Water governance [Artikel]
Naafs, S. \ 2016
Amsterdam Rainproof betrekt iedereen die invloed heeft op de fysieke inrichting van de stad bij haar programma: van de gemeente tot de bewoner en van de woningcorporatie tot het tuincentrum. Drie van de teamleden leggen in een groepsgesprek uit hoe z ...
help
Elke druppel telt in Amsterdam : Amsterdam rainproof \ Leven op daken : vakblad ter bevordering van meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
2015
Na voorloper Rotterdam is nu ook de gemeente Amsterdam de strijd met het regenwater aangegaan. Maar op een andere manier. Waar in de Rotterdam de gemeente vooral sturend optreedt, draait het in Amsterdam nadrukkelijk óók om het waterbewust maken van ...
help
Adviesrapport : Advies tot Verbetering Rainproof toolbox [Studentenverslag]
Peltenburg, N. \ Kouwenberg, D. \ 2018
Door klimaatverandering en toenemend verhard oppervlak, ontstaat er steeds vaker wateroverlast bij hoosbuien in stedelijk gebied. Amsterdam Rainproof is een programma met als doel slimmer en bewuster om te gaan met extreme neerslag en de noodzaak van ...
help
Zuidas Amsterdam Rainproof : een onderzoek naar de mogelijkheden en oplossingen om de Zuidas in de toekomst rainproof te maken [Studentenverslag]
Kapper, S. \ 2017
Op dit moment is de Zuidas nog niet voorbereid op de gevolgen van de klimaatsverandering. Zuidas is zeer verstedelijkt. Als er op dit moment een hevige regenbui (piekbui) over de Zuidas komt, ontstaat er plaatselijk wateroverlast. Het gebied de Zuida ...
help
Amsterdam Rainproof : regen, een verbindende waarde \ Plan Amsterdam [Artikel]
Claassen, M. \ Uittenbroek, C.J. \ Hartog, P. \ 2013
In Amsterdam is wateroverlast door regenwater zeldzaam. Dat komt door een goed functionerend rioolstelsel en de vele grachten en sloten. Als gevolg van klimaatverandering komen hevige buien vaker voor, terwijl tegelijkertijd de stad verdicht: hoe rai ...
help
Een superbui op Amsterdam : thema riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wel, N. van der \ 2017
Op 2 juli 2011 viel een uitzonderlijke hoosbui op Kopenhagen. De stad bleek niet bestand tegen 135 millimeter regen in twee uur. De schade liep in de honderden miljoenen euro’s. Wat staat Amsterdam te wachten als zo’n superbui valt? Daniel Goedbloed ...
help
Retentiedaken voor een klimaatadaptieve stad : 'Niet rainproof, maar waterproof' \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Klei, K. \ 2020
Zijn het niet de snikhete, steeds droger wordende zomers, dan zijn het wel de extreme hoosbuien en overstromende riolen die ons met de neus op de feiten drukken. Vooral in onze steden moet er een omslag gemaakt worden: minder grijs, meer groen. Vakbl ...
help
Kennis films Deltaproof [Video]
2015
Een serie van 13 films voor het kennisprogramma Deltaproof met informatie over kennisontwikkelingsinitiatieven en -programma’s: 1. STOWA in het kort; 2. Wat is Deltaproof?; 3. Effectiviteit van doorspoelen; 4. Rainproof City; 5. Klimaatactieve stad; ...
help
Stedelijk grondwater in Amsterdam; hoe gaan we om met infiltratie, barrièrewerking en klimaatverandering? \ H2O online [Artikel]
Wimmers, R. \ Sweijen, T. \ Brugman, R. \ Meinhardt, G. \ Maljaars, J. \ 2020
Om overlast door het stedelijk grondwater te voorkomen, heeft de gemeente Amsterdam toekomstbestendig beleid geïntroduceerd. Dit beleid wordt per individueel nieuwbouwproject getoetst, terwijl het stedelijk grondwatersysteem beter op wijkniveau of re ...
help
Procurement as a driver for innovative water governance \ Water governance [Artikel]
Gehrels, C. \ Top, G. van den \ Goedbloed, D. \ 2018
And so what do we take home after the round tables, seminars and fact finding field trips? Everybody resumes his or her role and that is precisely what should happen in our view. When it comes to governance and public private partnership, we are conv ...
help
Burenpolder Rainproof : toekomstbestendige waterhuishouding in de openbare ruimte van de Burenpolder te Yerseke [Studentenverslag]
Sinke, J.J. \ 2015
De vraag die in dit onderzoek centraal staat is welke maatregelen er nodig zijn om de Burenpolder te Yerseke rainproof te maken en hoe de toegepaste onderzoeksmethode completer gemaakt kan worden. De toegepaste onderzoeksmethode verkeert nog in haar ...
help
Vergelijking van methodes van schatten schade wateroverlast : pilot Amsterdam West [Boek]
Pleumeekers, Olga \ Esse, Wouter van \ Kluck, Jeoren \ Geisler, Len \ Dekker, Gert \ Nootenboom, Tobias \ 2018
Dit rapport bevat de resultaten van een pilot die met een bijdrage van stichting RIONED is uitgevoerd. Hierin zijn twee methodes voor het berekenen van schade als gevolg van wateroverlast onderzocht en vergeleken met de werkelijke schade als gevolg v ...
help
Topman Jörg Simon van Berliner Wasserbetriebe : 'van het Amsterdamse rainproof kunnen we echt iets leren' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, K.J. van \ 2017
Berliner Wasserbetriebe is het grootste waterbedrijf in West-Europa. Het heeft van het stadsbestuur de taak gekregen om van Berlijn een energieneutrale stad te maken. Topman Jörg Simon zal hier in het najaar bij de International Water Week in Amsterd ...
help
Drietrapsraket moet Amsterdamse Rivierenbuurt waterproof maken : verhoging klimaatbestendigheid door combinatie van maatregelen \ Stad + blauw : hét vakblad over water in de openbare ruimte [Artikel]
Rijswijck, G. van \ 2018
Auto’s die tientallen centimeters in het water staan, terwijl straten en woningen onderlopen. Wolkbreuken als die van de afgelopen lente doen het besef groeien dat we ons moeten wapenen tegen meer regen. Nederlandse gemeenten laten zich liever niet m ...
help
Increasing the resilience of urban areas to extreme precipitation: Are the residents ready? : The receptivity for effective rainproof measures on private terrain in the neighbourhood De Baarsjes, Amsterdam [Studentenverslag]
Krijnen, K. \ 2020
Water challenges the livelihood of all living beings through its scarcity as well as its abundance. Due to climate change these extremes will intensify in the future. As mankind continues to cluster in economic centre points, housing areas as well as ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.